Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Insuficiència Cardíaca

Insuficiència cardíaca a Vall d'Hebron

La Unitat d’insuficiència Cardíaca es crea al 2009 des de la col·laboració dels serveis de Cardiologia i Medicina Interna. Està integrada per cardiòlegs, internistes, especialistes en geriatria i urgències. La insuficiència cardíaca és la patologia cardíaca que creix més en incidència i prevalença en el nostre entorn.

Informació destacada

La insuficiència cardíaca és la primera causa d’hospitalització major.  L’envelliment de la població i la millora dels procediments mèdics són els factors que han fet que diverses formes de cardiopatia (valvular, coronària o hipertensiva) superin fases agudes i passin a tenir la cardiopatia final: la insuficiència cardíaca.

Encara que la mortalitat dels pacients al llarg de l’hospitalització no és gaire elevada (un 4,7%), és preocupant que, una vegada han estat donats d’alta, la taxa de reingressos i la morbimortalitat en l’evolució són elevats (un 50% de mortalitat al cap de 18 mesos de l’alta).

Els nostres objectius bàsics són, per una banda, millorar la qualitat de vida dels pacients amb insuficiència cardíaca, disminuint el nombre d’ingressos, reingressos i atencions a Urgències i,  per l’altra, aplicar un protocol d’actuació mèdica. Es tracta, doncs, d’optimitzar els recursos assistencials i, per tant, reduir l’impacte econòmic de la malaltia. Sense oblidar la incorporació de noves tecnologies en funció de les característiques de cada pacient.

El fet d’haver posat en marxa un hospital de dia ha estat clau. Les seves funcions són: el seguiment de tots els pacients donats d’alta de l’Hospital que pateixin insuficiència cardíaca, una vegada que han estat determinats els criteris per entrar en el Programa;  fer més fàcil i ràpid l’accés del pacient a la Unitat, en el cas de la descompensació o episodi agut, és a dir, eliminar les barreres d’accés. També s’ha millorat la comunicació amb el telèfon de consulta i l’assessorament i la citació permanent en les hores d’atenció de l’hospital de dia, tant per als pacients que són dins del Programa, com per als familiars i els professionals d’atenció primària.

La Unitat es completa amb una consulta externa oberta tant per als pacients que reben l’alta de l’Hospital com per als que puguin ser derivats a atenció primària, amb objectius tant mèdics com infermers. Els mèdics són: dur a terme un diagnòstic ràpid de la síndrome de la insuficiència cardíaca, optimitzar-ne el tractament i atendre el seguiment dels pacients als quals es dóna d’alta d’hospitalització o bé als que siguin atesos a l’hospital de dia. Els  infermers són: l’educació dels pacients i els seus familiars en les normes d’atenció als pacients amb insuficiència cardíaca i l’habilitació d’un contacte periòdic domiciliari i telefònic.

Com que la insuficiència cardíaca és una malaltia que transcendeix qualsevol àmbit sanitari i l’Hospital és només un dels elements de tot el conjunt que atén els pacients amb aquesta afectació, s’ha creat un grup d’Insuficiència Cardíaca del territori, el Servei d’Atenció Primària - Muntanya que estructura l’atenció a aquests malalts en set nivells bàsics que s’han previst i organitzat de la manera següent:

  • Atenció primària
  • Consulta d’atenció especialitzada
  • Urgències hospitalàries
  • Hospitalització convencional
  • Hospitalització a domicili
  • Unitat d’Insuficiència Cardíaca
  • Centre de Seguiment de Malalties Cròniques 
Grups de recerca
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. David
García-Dorado García
Dra. Asunción
Torrents Fernández
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments sanitaris relacionats
Descobreix més
Embedded thumbnail for Andrés Iniesta dona suport a la campanya "Amb tu, com a casa"
Andrés Iniesta dona suport a la campanya "Amb tu, com a casa"
Andrés Iniesta dona suport a la campanya "Amb tu, com a casa"
17.10.2017

Andrés Iniesta i la seva dona Ana donen suport a la campanya "Amb tu, com a casa". I tu?

Històries del campus relacionats