Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Insuficiència Cardíaca

Insuficiència cardíaca a Vall d'Hebron

La insuficiència cardíaca és la primera causa d’hospitalització major i és la patologia del cor que creix més en incidència i prevalença en el nostre entorn. Des d’aquesta unitat es procura que els pacients amb aquesta patologia tinguin la millor qualitat de vida possible, al temps que es redeixi el seu nombre d’ingressos, reingressos i atencions a Urgències.

Informació destacada

L’envelliment de la població i la millora dels procediments mèdics són els factors que han fet que diverses formes de cardiopatia (valvular, coronària o hipertensiva) superin fases agudes i passin a tenir la cardiopatia final: la insuficiència cardíaca.

Encara que la mortalitat dels pacients al llarg de l’hospitalització no és gaire elevada (un 4,7%), és preocupant que, una vegada han estat donats d’alta, la taxa de reingressos i la morbimortalitat en l’evolució són elevats (un 50% de mortalitat al cap de 18 mesos de l’alta).

Els nostres objectius bàsics són, per una banda, millorar la qualitat de vida dels pacients amb insuficiència cardíaca, disminuint el nombre d’ingressos, reingressos i atencions a Urgències i, per l’altra, aplicar un protocol d’actuació mèdica. Sense oblidar la incorporació de noves tecnologies en funció de les característiques de cada pacient.

La Unitat, creada al 2009 amb la col·laboració dels serveis de Cardiologia i Medicina Interna, està integrada per cardiòlegs, internistes, especialistes en geriatria i urgències. Es completa amb una consulta externa oberta tant per als pacients que reben l’alta de l’Hospital com per als que puguin ser derivats a atenció primària, amb objectius tant mèdics com infermers. Els mèdics són: dur a terme un diagnòstic ràpid de la síndrome de la insuficiència cardíaca, optimitzar-ne el tractament i atendre el seguiment dels pacients als quals es dóna d’alta d’hospitalització o bé als que siguin atesos a l’hospital de dia. Els  infermers són: l’educació dels pacients i els seus familiars en les normes d’atenció als pacients amb insuficiència cardíaca i l’habilitació d’un contacte periòdic domiciliari i telefònic.

El fet d’haver posat en marxa un hospital de dia ha estat clau. Les seves funcions són: el seguiment de tots els pacients donats d’alta de l’Hospital que pateixin insuficiència cardíaca, una vegada que han estat determinats els criteris per entrar en el Programa; fer més fàcil i ràpid l’accés del pacient a la Unitat, en cas de descompensació o episodi agut, és a dir, eliminar les barreres d’accés. També s’ha millorat la comunicació amb el telèfon de consulta i l’assessorament i la citació permanent en les hores d’atenció de l’hospital de dia, tant per als pacients que són dins del Programa, com per als familiars i els professionals d’atenció primària.
Com que la insuficiència cardíaca és una malaltia que transcendeix qualsevol àmbit sanitari i l’Hospital és només un dels elements de tot el conjunt que atén els pacients amb aquesta afectació, s’ha creat un grup d’Insuficiència Cardíaca del territori, el Servei d’Atenció Primària - Muntanya que estructura l’atenció a aquests malalts en set nivells bàsics que s’han previst i organitzat de la manera següent:

  • Atenció primària
  • Consulta d’atenció especialitzada
  • Urgències hospitalàries
  • Hospitalització convencional
  • Hospitalització a domicili
  • Unitat d’Insuficiència Cardíaca
  • Centre de Seguiment de Malalties Cròniques
Grups de recerca
Unitats docents
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Sra. Natalia
González Otero
Supervisora d'Infermeria
Dra. Laura
Dos Subirà
Cap de Secció
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dr. Ignacio
Ferreira González
Cap d'Unitat
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Ana Belén
Méndez Fernández
Coordinador Mèdic
Cardiologia
Dra. Alba
Santos Ortega
Metge
Cardiologia
Dra. Asunción
Torrents Fernández
Dr. Jaume
Francisco Pascual
Dra. Laura
Galian Gay
Dra. Nuria
Rivas Gándara
Dra. Berta
Miranda Barrio
Dra. Begoña
Benito Villabriga
Dr. Jordi
Pérez Rodón
Metge
Cardiologia
Dr. Jordi
Bañeras Rius
Metge/ssa
Cardiologia
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats