Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Ictus i Hemodinàmica Cerebral

Ictus i hemodinàmica cerebral a Vall d'Hebron

L’ictus o accident cerebrovascular és la segona causa principal de mort a l’estat espanyol i la causa més freqüent de discapacitat en adults al món. Cada dos segons, algú pateix un ictus i es calcula que una de cada sis persones en patirà un al llarg de la seva vida. De fet, és una de les patologies que requereix major estància hospitalària i la segona causa de demència.

La Unitat d’Ictus i Hemodinàmica Cerebral proporciona una cura integral i d’excel·lència a pacients que han patit un infart al cervell. Els pilars fonamentals de la seva activitat són promoure la innovació, la millora contínua de la qualitat assistencial, la docència, la investigació i la gestió clínica.

Informació destacada

A la Unitat d’Ictus i Hemodinàmica Cerebral ens proposem aconseguir els estàndards de qualitat assistencial més alts, mitjançant la consecució d’objectius de qualitat definits. Aspirem a convertir-nos en una unitat funcional i de gestió clínica per a l’atenció integral i multidisciplinària de l’ictus en la fase aguda, amb la visió d’aconseguir un elevat nivell d’excel·lència i terciarisme per a la resolució de la patologia neurovascular de més complexitat. 

Els membres de la Unitat d’Ictus compartim els valors de compromís, treball en equip, capacitat innovadora i vocació de servei per acomplir els  següents objectius estratègics: 

 • La reducció dels temps des de l’inici dels símptomes fins a la reperfusió cerebral efectiva (restabliment del flux sanguini).
 • L’increment del nombre de tractaments de reperfusió fins a un 25 % (actualment són el 14 %).
 • La reducció de l’estada mitjana ajustada al risc, mitjançant l’optimització de la selecció i la derivació de pacients per telemedicina.
 • L’avaluació precoç i multidisciplinària de l’hemorràgia intracranial.
 • La consolidació del lideratge de la Unitat en procediments de neurointervencionisme vascular.
 • La integració de protocols de rehabilitació precoç en pacients amb ictus.
 • El desenvolupament d’un Programa de formació integral d’infermeria d’ictus.
 • El foment de la transversalització o del traspàs del coneixement entre els professionals involucrats.
 • L’aplicació i avaluació del Pla de qualitat i sostenibilitat de la Unitat.

Comptem amb un equip multidisciplinari format per vuit neuròlegs vasculars, tres neurointervencionistes, dues infermeres d’ictus per torn, rehabilitadors i auxiliars d’infermeria. Treballem de manera estreta amb professionals d’altres especialitats com ara de neuroradiologia, cardiologia, neurocirurgia i rehabilitació. Això fa que, en un 80 % dels casos, només passin 12 hores entre l’arribada i l’ingrés dels pacients, fet que permet aconseguir el diagnòstic dels malalts en 48 hores en el 80% dels casos i reduir l’estada mitjana a menys de 2,9 dies, tot i rebre casos d’alta complexitat. 

 

Pioners en innovació 

La nostra trajectòria en els darrers anys ens anima a arribar a ser líders i referents en el nostre entorn immediat i extens, mitjançant el desenvolupament de cures i tractaments innovadors i eficaços que redueixin la càrrega social i econòmica de l’ictus en la nostra societat. Això ens ha permès ser pioners en:

 • Disposar de nou llits amb sistemes de monitoratge hemodinàmic continu que permeten controlar minut a minut l’evolució dels pacients ingressats junt amb un servei de telemedicina, per controlar les 24 hores l’estat del malalt. A més, dos d’aquests llits són d’hemodinàmica cerebral i clínica per a accidents isquèmics transitoris, que permeten fer l’avaluació i el diagnòstic dels malalts en menys de 24 hores; i es garanteix sempre la disponibilitat d’una plaça per atendre urgències.
 • Instaurar tant el Codi Ictus (al 1998) com el diagnòstic sistemàtic neurovascular per ecografia Doppler, que aplicant els ultrasons pot detectar el flux sanguini, a Urgències. Així, hem contribuït significativament al desenvolupament d’estratègies terapèutiques com ara la sonotrombòlisi i hem rebut el reconeixement internacional pel nostre lideratge en estudis clínics multicèntrics.
 • Integrar el neurointervencionisme vascular dins de l’estructura de la Unitat. Aquest model funcional permet una reducció substancial dels temps de reperfusió cerebral i una optimització de la cura i el maneig terapèutic del pacient, mantenint els estàndards de qualitat assistencial de la Unitat d’Ictus dins de la sala de neurointervencionisme.
 • Incorporar un gabinet d’ecografia doppler, un d’ecocardiografia i una sala de neurointervencionisme vascular, a disposició de l’equip mèdic que hi treballa.
 • Comptar amb un gimnàs per a la rehabilitació precoç. Les  instal·lacions, situades a la segona planta de l’Hospital General, ocupen 294 m2.

 

Tecnologia al servei de la salut 

La tecnologia és una eina per millorar la salut i la qualitat de vida dels pacients. Una bona mostra d’això són les aplicacions mòbils amb les que treballem com ara Farmalarm, un instrument per a pacients que hagin tornat a casa després de patir un ictus i que els permet rebre una supervisió personalitzada i continuada en relació amb el compliment de la pauta mèdica i el control dels factors de risc vascular.

També comptem amb el sistema Teleictus Mòbil per fer una avaluació i un seguiment dels pacients per videoconferència abans que arribin a l’Hospital, i fem servir la Telemedicina per la realització d’exploracions neurovasculars no invasives durant les 24 hores, donant una atenció urgent d’alta qualitat a l’ictus, no només a la nostra àrea de referència, sinó també a d’altres centres que no disposen de neuròlegs de guàrdia.

 

Cartera de serveis 

Avaluació clínica neurològica urgent, disponible les 24 hores els 7 dies de la setmana (24/7).

 • Codi Ictus intrahospitalari i extrahospitalari, disponible 24/7.
 • Videomonitoratge continu de l’ictus agut, hospitalització a la Unitat d’Ictus i Neurointervencionisme Vascular, disponible 24/7. 
 • Monitoratge hemodinàmic sistèmic multimodal urgent, 24/7. 
 • Eco-Doppler de troncs supraaòrtics, 24/7. 
 • Eco-Doppler transcranial, 24/7. 
 • Diagnòstic sonogràfic prehospitalari (ambulàncies SEM) de l’ictus isquèmic i hemorràgic. 
 • Monitoratge continu i en temps real de la recanalització arterial, 24/7. 
 • Monitoratge continu i ambulatori de pressió arterial. 
 • Escaneig ecogràfic cardíac urgent en pacients amb ictus agut.
 • Telemedicina: avaluació neurològica, valoració i tractament de reperfusió a hospitals comarcals.
 • Tractament de reperfusió sistèmica (trombòlisi endovenosa).
 • Neurointervencionisme vascular.
 • Identificació, diagnòstic i selecció de pacients amb candidats a hemicraniectomia descompressiva.
 • Assaigs clínics de tractaments i procediments experimentals en la fase aguda de l’ictus.
 • Monitoratge continu i ambulatori d’arrítmies cardíaques.
Grups de recerca
 
Malalties relacionades
 
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Sra. Pilar
Meler Amella
Supervisora d'Infermeria
Dra. Estela
Sanjuan Menendez
Infermer/a
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Investigador
Biologia Vascular i Metabolisme (VAM), Malalties Neurovasculars
Sra. Olga
Miñarro Agüero
Infermer/a
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Sra. Ángela
Palacino Pleguezuelos
Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Sr. Wifred
Llopis Miró
Fisioterapeuta
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats