Informa't de les malalties en què som especialistes

Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF)

síndrome alcohòlic fetal  Vall d Hebron

 

El Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF) és una síndrome que es caracteritza per dèficits cognitius, conductuals i característiques físiques causades per l'exposició prenatal a l'alcohol.

Les característiques del TEAF poden dividir-se en característiques físiques (com anomalies facials), retard del creixement, alteracions del sistema nerviós i dèficits cognitius i/o conductuals. Un 90% dels individus amb TEAF presenta també altres trastorns psicològics, sent el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) el més prevalent.

 

 

Informació destacada

 

Els símptomes

Els dèficits primaris del TEAF es caracteritzen per la presència de dèficits de memòria, atenció, problemes d'aprenentatge, dificultats per al pensament causa-efecte, dèficit d'habilitats socials i també d'autoregulació emocional. Aquestes dificultats poden portar a complicacions secundàries com fracàs escolar, problemes legals, conductes sexuals inapropiades, consum de substàncies, dependència i dificultats per incorporar-se al món laboral a l'edat adulta.

 

A qui afecta la malaltia?

A aquelles persones que han estat exposades a l'alcohol durant la seva etapa prenatal.

 

El diagnòstic

Per al diagnòstic del TEAF, és necessària tant una exploració física com una avaluació neurocognitiva i conductual.

 

El tractament habitual

El tractament del TEAF és multidisciplinari i requereix sovint de tractament combinat: psicològic i farmacològic. Els abordatges psicològics que tenen major eficàcia demostrada son els tractaments basats en l'entrenament amb habilitats socials, autoregulació emocional i pautes per pares que permetin manejar millor els conflictes que suposa tenir un fill amb TEAF. Un abordatge adequat del TEAF també requerirà de les adaptacions pertinents a nivell escolar.

El seguiment psicològic inclourà tant el pacient com els seus pares o tutors. Es disposa de tractaments psicològics grupals (per adolescents i pares), tractament psicològic individual i teràpia assistida amb gossos.

Les intervencions s'adapten a l'edat del nen/adolescent i a les seves dificultats cognitives. Abans d'iniciar la intervenció psicològica, hem de disposar d'una avaluació neuropsicològica que ens indiqui quines són les funcions cognitives on el pacient presenta més dificultats per tal d'adaptar el tractament a les seves capacitats i que els seus cuidadors puguin regular les seves expectatives i modificar l’entorn en relació a la conducta del nen/adolescent.

 

Proves més habituals

Anamnesi clínica. Entrevista psicològica. Exploració neuropsicològica. Avaluació física i en alguns casos, tècniques de ressonància magnètica i electroencefalograma.

 

Prevenció

La millor prevenció pel TEAF és no consumir alcohol durant l'embaràs. Els indicadors de millor pronòstic per aquells pacients afectats d'aquesta síndrome són un diagnòstic precoç (abans dels 6 anys) i un entorn familiar estable.

 

Com puc consultar

El metge de capçalera o pediatra és qui realitza la derivació al Servei de Psiquiatria.

 

Professionals de Vall d’Hebron destacats que tracten aquesta malaltia

 

Nuria Gómez-Barros

Raquel Vidal Estrada

Ana Maria Cueto González

 

 

      
Professionals relacionats
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Cap de Servei
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Psiquiatria