Informa't de les malalties en què som especialistes

Malaltia coronària

ata-al-cor

La malaltia coronària inclou la patologia de les artèries coronàries. Aquestes artèries són les que irriguen el cor. La malaltia coronària afecta aproximadament un 6% de la població adulta, tot i que aquesta prevalença presenta una tendència a l’augment els darrers anys.

Informació destacada

Els símptomes

La malaltia coronària pot presentar diferents símptomes, però el més característic és l’angina o dolor al pit. A més a més, es pot presentar acompanyat de sudoració, falta d’aire, dolor al braç o palpitacions.

 

A qui afecta la malaltia?

La malaltia afecta més freqüentment homes majors de 50 anys.

 

El diagnòstic

Per diagnosticar aquesta malaltia es requereix una correcta anamnesi i exploració física; no obstant això, la clau en el diagnòstic és fer un cateterisme cardíac.

 

Tractament habitual

Existeixen fonamentalment tres pilars dins el tractament de la patologia coronària. D’una banda, el tractament mèdic, que queda per a casos lleus, i, d’altra banda, l’intervencionisme coronari i la cirurgia coronària. Tenim diferents escales de gravetat per decidir quan un pacient necessita un tractament percutani o quan és candidat per a una cirurgia de revascularització coronària.

 

Les proves més habituals

La primera prova que es fa als pacients que consulten per dolor toràcic és un electrocardiograma; a partir d’aquí, depenent de la gravetat del quadre, es pot fer una prova d’esforç en els casos estables o directament un cateterisme en cas que es tracti d’un cas clar. El cateterisme és la prova que ens dona el diagnòstic definitiu.

 

Prevenció 

En aquesta malaltia té un paper molt important la prevenció, ja que, tot i que existeixen casos aïllats amb pocs factors de risc, la gran majoria dels pacients presenten factors de risc cardiovascular.

Les mesures més importants que s’han d’adoptar tant en cas de prevenció primària com secundària són les següents:

-       Deixar de fumar.

-       Controlar la tensió arterial.

-       Controlar la diabetis.

-       Controlar el pes i el diàmetre abdominal.

-       Evitar una vida sedentària.

-       Deixar de beure alcohol.

 

Serveis relacionats que tracten aquesta malaltia

Treballem de manera conjunta amb el Servei de Cardiologia del centre. Dins el Servei de Cardiologia, la Unitat d’Hemodinàmica és la més relacionada amb aquesta malaltia.

 

Professionals de Vall d’Hebron destacats que tracten aquesta malaltia

Tot el Servei de Cirurgia Cardíaca i la Unitat d’Hemodinàmica i Cardiologia Clínica.

Per centres

Hospital General

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Rafael
Rodríguez Lecoq
Cap de Servei
Cirurgia Cardíaca
Dra. Paula
Resta Bond
Metge/ssa
Cirurgia Cardíaca