Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Hemodinàmica Diagnòstica i Intervencionista

Hemodinàmica Diagnòstica i Intervencionista a Vall d'Hebron

El laboratori d’Hemodinàmica Diagnòstica i Intervencionista està dotat d’un equip radiològic digitalitzat, biplanar i amb angiografia rotacional. Això permet obtenir imatges diagnòstiques de màxima qualitat, escurçar el temps del procediment i minimitzar la radiació que rep la persona malalta.

Informació destacada

A més, en aquesta unitat del Servei de Cardiologia disposem de la tecnologia i el material necessaris per realitzar procediments que requereixin l’ús de radiofreqüència per a perforació d’estructures obliterades i de guies de pressió per accedir a localitzacions inabordables amb els catèters habituals.

Al laboratori tenim equips d’anestèsia i ressuscitació cardíaca avançats, d’ecocardiografia transtoràcica, transesofàgica i intracardíaca, i estem preparats per fer procediments que requereixin assistència ventricular (Berlin Heart, Levitronix) o suport amb ECMO (Oxigenació per Membrana Extracorpòria).

Per tant, l’estructura de la sala d’hemodinàmica permet dur a terme procediments híbrids amb participació simultània d’hemodinamistes intervencionistes i de cirurgians i cardíacs.

D’altra banda, el laboratori d’hemodinàmica dona suport en els procediments d’intervencionisme fetal.

 

Cartera de serveis

Cateterismes diagnòstics

  • Diagnòstic hemodinàmic i/o angiocardiogràfic de les cardiopaties congènites o adquirides que no hagin pogut ser plenament diagnosticades per altres tipus d’exploració cardíaca o cardiovascular
  • Estudi de la hipertensió arterial pulmonar
  • Biòpsia endomiocàrdica

 

Cateterismes intervencionistes

Es tracta de procediments percutanis que permeten el tractament de determinades cardiopaties i lesions residuals sense abordatge quirúrgic.

  • Actuació sobre vàlvules cardíaques
  • Tancament percutani de defectes intracardíacs o vasculars
  • Actuació sobre estructures vasculars natives o postquirúrgiques
  • Extracció de cossos estranys intracardíacs o intravasculars
  • Procediments híbrids
  
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
  
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats