Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Hemodinàmica Diagnòstica i Intervencionista

Hemodinàmica Diagnòstica i Intervencionista a Vall d'Hebron

La Unitat d’Hemodinàmica del Servei de Cardiologia diagnostica i tracta les malalties de les artèries coronàries, altres parts del cor com les vàlvules i els defectes congènits. La majoria d’aquests procediments es fan mitjançant la introducció d’un catèter per l’artèria radial del braç. En pocs casos, s’introdueix per les artèries de les cames.

Aquestes intervencions s’utilitzen per tractar tant els infarts aguts de miocardi com les obstruccions cròniques de les artèries coronàries. També permeten actuar dins el cor per canviar vàlvules cardíaques amb alguna disfunció o reparar defectes cardíacs. Aquests procediments es fan també a infants i a persones adultes amb malalties congènites. 

Informació destacada

La Unitat d’Hemodinàmica de Vall d’Hebron és un referent amb una gran experiència en els procediments coronaris. Disposa de tres sales per fer-hi intervencions, una d'elles compartida amb la Unitat d'Arrítmies. En una altra d’aquestes sales s’hi duen a terme procediments híbrids, amb la participació simultània d’especialistes en hemodinàmica i professionals de la cirurgia cardíaca. 

La unitat disposa de la tecnologia i el material necessaris per fer qualsevol tipus de procediment, com ara: 

 • l’angiografia rotacional 
 • la tomografia de coherència òptica 
 • les guies de pressió 
 • els sistemes de captura de trombes 

La unitat està preparada per fer intervencions amb assistència ventricular i suport amb oxigenació per membrana extracorpòria. Treballa en col·laboració amb el Servei de Pneumologia des de fa més de 35 anys. Conjuntament, tracten la hipertensió pulmonar i fan la valoració abans de fer el trasplantament pulmonar. La unitat és un referent nacional en aquest camp, que representa el 12% de tota la seva activitat. També col·labora amb altres centres en el camp internacional. 

El laboratori d’hemodinàmica disposa d’equips d’anestèsia i ressuscitació cardíaca avançats i d’ecocardiografia transtoràcica, transesofàgica i intracardíaca. Hi treballen especialistes tant en intervencions pediàtriques com de persones adultes amb malalties congènites. D’aquesta manera, es garanteix l’atenció a pacients de qualsevol edat. 

La Unitat d’Hemodinàmica va fer el 2019: 

 • 2.165 cateterismes diagnòstics.
 • 1.360 cateterismes terapèutics, 1.036 dels quals van ser angioplàsties i, d’aquestes, 304 van ser angioplàsties en la fase aguda d’un infart. 

Per tretzè any consecutiu, va ser la unitat amb més implants de vàlvules aòrtiques de Catalunya. Algunes d’aquestes intervencions es van fer amb tècniques d’optimització capdavanteres al món. 

Gràcies a la col·laboració entre especialistes, cada any es fan més de 190 procediments en infants i més de 80 en persones adultes amb cardiopaties congènites. El Servei de Cardiologia participa en tots els programes de cardiopatia estructural que ho requereixen. També fa procediments híbrids a quiròfan un cop al mes. 

  

Malalties relacionades amb aquesta especialitat

Infart agut de miocardi i altres malalties coronàries agudes
La major part dels procediments a la Unitat d’Hemodinàmica estan relacionats amb la cardiopatia isquèmica. Es produeix quan les plaques de colesterol s’acumulen a les artèries coronàries. Aquestes porten la sang fins al miocardi, el teixit muscular del cor que bombeja la sang pel sistema circulatori. Quan disminueix el flux de sang de les artèries coronàries, es produeix la isquèmia o infart agut de miocardi. Sol produir un dolor semblant a la pressió al tòrax, conegut com angina de pit. Quan l’artèria coronària s’obstrueix per complet es produeix l'infart agut de miocardi, que causa la mort de cèl·lules del cor. És una malaltia greu i requereix l'obertura immediata de l'artèria. Habitualment, es fa mitjançant un cateterisme. Posteriorment, s’ingressa el o la pacient a la Unitat de Crítics Cardiològics. 

La Unitat d’Hemodinàmica del Servei de Cardiologia de Vall d’Hebron tracta l’infart amb cateterisme les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Forma part dels centres sanitaris de referència que donen atenció continuada a aquesta malaltia a Catalunya. 

Valvulopaties
La majoria d’afectacions de les vàlvules del cor només poden tractar-se amb una cirurgia cardíaca. Quan l’afectació és degenerativa, per l’edat i l’envelliment, també es poden utilitzar tècniques com l’implant de vàlvula aòrtica o el MitraClip. Per determinar el tractament adequat, intervé l’anomenat heart team. És un equip multidisciplinari, format per professionals clínics, de la cirurgia, de la cardiologia, de la imatge, de l’anestèsia i especialistes en cures crítiques cardíaques. 

Cardiopaties congènites pediàtriques i de la persona adulta
La cardiopatia més freqüent és la congènita. Les tècniques per tractar els defectes congènits a través de la pell complementen sovint la cirurgia reparadora. Vall d’Hebron és un referent mundial en aquesta intervenció per a persones de totes les edats. Els tractaments pediàtrics s’han desenvolupat per adaptar-se al creixement i a l’evolució pròpia dels infants. 

Hipertensió pulmonar i trasplantament pulmonar
L’increment de la pressió a les artèries pulmonars pot ser un trastorn secundari d’altres malalties cardíaques o pulmonars, o també un problema primari. El tractament d’aquesta patologia requereix un seguiment per controlar la reacció de la pressió als fàrmacs. Es pot monitorar el o la pacient amb el cateterisme dret i a través de l’estudi del remodelatge vascular-pulmonar amb l’ecografia intravascular. Els pacients que reben un trasplantament pulmonar s’han de fer una sèrie de proves cardíaques abans per garantir l’èxit de la intervenció. Les proves són el cateterisme i la revascularització coronària. També es fan cateterismes en situació d’exercici físic isomètric i dinàmic per valorar la resposta cardíaca a l’esforç. 

 

Tractaments i proves diagnòstiques relacionats amb aquesta especialitat 

La Unitat d’Hemodinàmica duu a terme cateterismes diagnòstics intervencionistes i terapèutics intervencionistes.

Cateterismes diagnòstics intervencionistes 

El més habitual és l'estudi de l'anatomia coronària mitjançant una coronariografia. El procediment consisteix a introduir un catèter per una artèria de l'avantbraç o de la cama fins a arribar a l'artèria coronària. El catèter permet introduir el contrast radiològic per visualitzar l'artèria per radioscòpia. També es pot introduir un material específic per desobstruir l'artèria.

Altres procediments diagnòstics amb catèter són els següents:

 • El diagnòstic hemodinàmic i angiocardiogràfic de les cardiopaties congènites o adquirides que no es puguin diagnosticar amb altres exploracions cardíaques o cardiovasculars.
 • L’estudi de la hipertensió arterial pulmonar.
 • L’estudi cardíac abans d’un trasplantament pulmonar.
 • La biòpsia endomiocàrdica.

Cateterismes terapèutics intervencionistes

Són procediments a través de la pell que permeten tractar algunes cardiopaties i lesions sense cirurgia.

El més habitual és l'angioplàstia coronària. Consisteix a desobstruir l'artèria coronària a través d'un catèter. Sovint es fa en la fase aguda d'un infart de miocardi, juntament amb l’aspiració del trombe que ha obstruït l’artèria i ha provocat l’infart. Amb el catèter també s'introdueix un stent, una petita malla cilíndrica per obrir l’artèria coronària completament en el punt de l’obstrucció.  

La unitat duu a terme altres procediments, com ara: 

 • La implantació d’una vàlvula aòrtica. El tractament consisteix a introduir una vàlvula artificial de material biològic a través d’un catèter, que substitueix la vàlvula aòrtica malalta. 
 • La reparació de la vàlvula mitral en casos d’insuficiència. S'introdueix un petit dispositiu per suturar la vàlvula mitral defectuosa i reduir-ne la insuficiència. 
 • La reparació de defectes cardíacs congènits, com ara la comunicació interauricular o el ducte arteriós persistent.Per a cada defecte, existeix un dispositiu particular de reparació. S'introdueix a través del catèter.
 • Les dilatacions de les artèries pulmonars, sigui per estrenyiments congènits o per tromboembòlies pulmonars cròniques causades per la hipertensió pulmonar.

  

Recerca

La Unitat d’Hemodinàmica participa activament en línies de recerca, per exemple:

 • El dany miocàrdic, amb l’objectiu d’aplicar els coneixements en benefici dels pacients.
 • La modificació dels stents, unes malles extensibles per obrir les artèries, i la placa arterioescleròtica amb làser coronari. 
 • El resultat clínic dels tancaments de fuites periprotèsiques mitrals. 
 • L’endotelització precoç dels stents coronaris. 
 • Stents coronaris dedicats per a bifurcacions. 
 • La repercussió en la paret arterial pulmonar de la hipertensió pulmonar.

 

Docència

L’equip de professionals de la Unitat d’Hemodinàmica participa activament en la docència acadèmica i la formació pràctica dels graus de medicina i infermeria. Per la unitat, passen habitualment residents de cardiologia i d’altres centres espanyols, europeus i llatinoamericans interessats a formar-se en aquesta subespecialitat. L’equip de professionals de la unitat participa regularment en activitats formatives fora de l’hospital.

La unitat organitza, cada any, un curs de guia del tractament de les bifurcacions coronàries amb tècniques d’imatge. També un curs d’elecció del catèter guia en l’angioplàstia coronària. Dos cops l’any, es fa un curs en forma d’acadèmia pràctica sobre el tractament de les oclusions cròniques.

 

Professionals

L’equip de la Unitat d’Hemodinàmica compta amb un cap de secció i sis persones adjuntes. Treballen amb l’equip d’infermeria, format per tretze professionals especialitzats. Aquests actuen, segons les necessitats, a les sales i al quiròfan híbrid.

Grups de recerca
Unitats docents
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. Ignacio
Ferreira González
Cap d'Unitat
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Sra. Natalia
González Otero
Supervisora d'Infermeria
Dra. Ana Belén
Méndez Fernández
Coordinador Mèdic
Cardiologia
Dra. Laura
Dos Subirà
Cap de Secció
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Gisela
Teixido Tura
Dra. Asunción
Torrents Fernández
Dr. Jordi
Pérez Rodón
Metge
Cardiologia
Dr. Jaume
Francisco Pascual
Dra. Alba
Santos Ortega
Metge
Cardiologia
Dra. Begoña
Benito Villabriga
Dra. Nuria
Rivas Gándara
Dra. Berta
Miranda Barrio
Dra. Antonia
Sambola Ayala
Dra. Laura
Galian Gay
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats