Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Cirurgia pediàtrica

Cirurgia Pediàtrica Vall Hebron

La cirurgia pediàtrica és l’única especialitat mèdica dedicada exclusivament al diagnòstic, tractament i cura postoperatòria dels problemes quirúrgics que es produeixen en l’etapa de la vida que va des del període fetal fins a l’adolescència. La patologia quirúrgica, la fisiologia, la relació metge-pacient i les necessitats del pacient pediàtric són molt diferents de les de l’adult. Atesa la complexitat de la patologia que tracta i els requeriments especials del pacient pediàtric, habitualment està restringida a centres terciaris.

A causa de l’ampli espectre de patologies que tractem, els cirurgians pediàtrics rebem formació per fer procediments pràcticament en totes les àrees de la cirurgia. En cooperació amb els obstetres, els cirurgians pediàtrics participem en la detecció i el tractament de les patologies diagnosticades intraúter, proporcionem consell prenatal a les famílies, i fins i tot efectuem cirurgies fetals o durant el part.

Els especialistes en cirurgia pediàtrica rebem formació, en particular, referent a la reparació de defectes congènits, abdominals, toràcics i urològics, alguns dels quals poden ser potencialment mortals. També proporcionem atenció als pacients víctimes de politraumatismes i tractament quirúrgic dels tumors sòlids i som els especialistes que tracten els problemes urològics i ginecològics en aquest rang d’edat.

Informació destacada

El Servei de Cirurgia Pediàtrica de l’HUVH és referent a Catalunya en el tractament de la major part de problemes quirúrgics en l’edat pediàtrica, i en alguns procediments, per a la resta de l’Estat. El Servei inclou totes les àrees de la cirurgia pediàtrica (des dels trasplantaments d’òrgans i la cirurgia fetal, passant per totes les subespecialitats).

Amb l’objectiu d’oferir la màxima qualitat assistencial, el Servei està organitzat en subespecialitats quirúrgiques: Cirurgia Neonatal, Cirurgia Oncològica, Cirurgia Digestiva, Cirurgia Toràcica, Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Urologia. Aquesta estructura innovadora ens permet obtenir un nivell d’alta especialització i competència en cada domini de la cirurgia pediàtrica. L’activitat de cirurgia general (corresponent a la cirurgia major ambulatòria i la cirurgia d’urgències) és compartida per tots els membres de l’equip.

El nostre Servei va ser el primer de l’Estat a efectuar tècniques de cirurgia fetal i forma part del programa multidisciplinari de medicina fetal. Apostem per la cirurgia d’alta complexitat, com, per exemple, la cirurgia oncològica i la cirurgia urològica reconstructiva, i per la cirurgia mínimament invasiva, fins i tot en nounats, i hem traspassat també la frontera de la cirurgia intrauterina. Disposem, a més, d’un laboratori de simulació de cirurgia mínimament invasiva. Dins d’aquestes tècniques de mínima invasió s’inclou des del 2009 la cirurgia robòtica, ja que som el primer hospital pediàtric de l’Estat amb un programa de cirurgia robòtica aplicada a totes les àrees de la cirurgia pediàtrica.

A més, vam ser el primer Servei de Cirurgia Pediàtrica a Espanya a fer trasplantament renal (1981) i trasplantament hepàtic pediàtric (1985), i també vam dur a terme el primer trasplantament hepàtic reduït (1987) i el primer trasplantament hepàtic “split” (1992). Continuem implicats de manera directa en els dos programes de trasplantament, que se situen entre els de més volum i millors resultats de l’Estat.

L’any 2012, el nostre Servei de Cirurgia Pediàtrica va rebre el Certificate of Hospital Accreditation for Specialist Training in Paediatric Surgery, el reconeixement de l’European Board of Paediatric Surgeons, amb el suport de l’UEMS, com a centre d’excel·lència per a la formació de cirurgians pediàtrics. Destaca també la nostra participació activa en programes nacionals i internacionals, amb diverses acreditacions CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència del Ministeri de Sanitat) i Xarxes Europees de Referència (European Reference Networks, ERN).

Des de fa més de 20 anys, mantenim diverses línies de recerca consolidades en cirurgia experimental pediàtrica al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), i més en concret, en cirurgia fetal. El 2015 vam crear el grup “Bioenginyeria, Teràpies Cel·lulars i Cirurgia en Malformacions Congènites”, que actualment investiga el tractament prenatal de l’espina bífida i l’hèrnia diafragmàtica congènita. A més, entre d’altres, hem tirat endavant projectes de recerca sobre brida amniòtica, gastròsquisi, atrèsia d’esòfag i fissures labiopalatines.

Quant a la recerca clínica, el nostre Servei manté una activitat investigadora constant, amb nombroses publicacions nacionals i internacionals. Cal destacar, per exemple, el primer estudi multicèntric aleatoritzat sobre el tractament d’empiema parapneumònica, comparant la videotoracoscòpia davant el drenatge i l’ús de fibrinolítics, publicat a la revista Pediatrics el 2014, o les innovacions en tècniques d’allargament intestinal i tractament de les comunicacions portosistèmiques congènites (malformació d’Abernethy).

Simultàniament, col·laborem amb altres equips de recerca, particularment en el camp de l’oncologia pediàtrica, així com en estudis col·laboratius i estudis multicèntrics internacionals.

 

Cartera de serveis

 

 
Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dra. Gabriela
Guillén Burrieza
Metge/ssa
Cirurgia Oncològica Pediàtrica
CIBBIM-Nanomedicina. Bioenginyeria, Teràpia Cel·lular i Cirurgia en Malformacions Congènites
Dr. Carles
Giné
Cap de Secció
Cirurgia Digestiva i Trasplantaments Pediàtrics
Investigador
CIBBIM-Nanomedicina. Bioenginyeria, Teràpia Cel·lular i Cirurgia en Malformacions Congènites
Dra. Montserrat
Munill Ferrer
Investigadora Principal
CIBBIM-Nanomedicina. Noves Tecnologies i Microcirurgia Craniofacial
Sra. Mª Carme
Vallès Guerra
Supervisora d'Infermeria
Trasplantaments
Dr. Francisco Javier
Bueno Recio
Cap de Secció
Cirurgia Pediàtrica
Sra. Dunia
Ben Lachhab Sancho
Infermer/a
Trasplantaments
Dra. Adriana
Agell Sogbe
Metge/ssa
Cirurgia Maxil·lofacial Pediàtrica
Dr. Anselmo
Garrido Ferrer
Metge/ssa
Cirurgia Plàstica i Cremats
Sra. Felicidad
Valencia González
Infermer/a
Cirurgia Pediàtrica
Sr. David
Usó Bou
Infermer/a
Cirurgia General i Digestiva
Descobreix més
Històries del campus relacionats