Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Cardiologia Pediàtrica

Cardiologia pediatrica a Vall d'Hebron

El Servei de Cardiologia Pediàtrica té com a objectius l’assistència, la docència i la recerca en l’àmbit de les malalties del cor, congènites o adquirides, que tenen lloc des d’abans de néixer fins a l’edat adulta. Amb una trajectòria de més de 40 anys donant assistència als pacients, aquest Servei ha creat la Unitat de Cardiopaties Congènites de l’Adolescent i l’Adult, per mantenir la continuïtat assistencial dels malalts amb cardiopatia congènita

Informació destacada

Al Servei de Cardiologia Pediàtrica ens ocupem de les malalties que afecten el cor des del període fetal. La cardiologia fetal es desenvolupa en col·laboració amb els Serveis d’Obstetrícia, Ginecologia i Neonatologia, els quals disposen de tots els recursos humans i tècnics necessaris per garantir una assistència de qualitat a les cardiopaties, congènites o no, detectades en el període fetal. 

A Catalunya neixen cada any al voltant de 600 nadons amb cardiopaties congènites (la incidència és d’entre 5 i 12 per cada 1.000 nadons vius), dels quals cap a un 25 % necessitarà atenció quirúrgica en l’edat pediàtrica.

Gràcies als avenços tecnològics i al perfeccionament de les tècniques quirúrgiques, la supervivència d’aquests pacients ha augmentat en els darrers anys. Per aquesta raó, hi ha un major nombre d’infants que, en créixer, desenvolupen insuficiència cardíaca i fallida cardíaca, per la qual cosa necessiten un trasplantament de cardíac. A més, la taxa de miocardiopaties, és a dir, de l’afectació de la força del múscul cardíac per causes familiars o adquirides, és d’1 per cada 100.000 habitants i prop del 40 % dels infants moren al cap de dos anys del diagnòstic de la malaltia.

La Unitat de Cardiopaties Congènites de l’Adolescent i l’Adult (UCCAA) és fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, per aconseguir que els dos hospitals amb més tradició en el tractament d’aquestes malalties sumin esforços, recursos i experiència en una única unitat de cardiopaties congènites de l’adolescent i l’adult nacional de nivell III.

Amb la finalitat d’agrupar l’atenció ambulatòria dedicada a les cardiopaties congènites en una àrea comuna, les consultes externes de la UCCAA estan situades a l’Hospital Maternoinfantil, al costat de les consultes de Cardiologia Pediàtrica. Aquesta àrea comuna ens permet compartir estacions de treball, bases de dades i utillatge (ecografia 3D) i facilita que es pugui transferir i continuar la teràpia des de l’edat pediàtrica fins a l’adulta, d’una patologia congènita i de per vida.

Les persones malaltes que requereixen ingrés ho fan a l’Hospital General, en llits del Servei de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca.  Algunes persones adultes amb cardiopatia congènita necessiten, en funció de les seves circumstàncies clíniques, un ingrés en àmbits especials:

Malalts en situació crítica: Unitat Coronària i de Cures Intensives Cardiològiques del Servei de Cardiologia.

 • Malats acabats d’operar: Unitat de Postoperori de Cirurgia Cardíaca del Servei de Cardiologia.
 • Malaltes amb cardiopatia congènita i embaràs:
 • Patologia fonamentalment obstètrica: Àrea d’Obstetrícia de l’Hospital Maternoinfantil.
 • Puerperi amb risc cardiològic important: Unitat Coronària i de Cures Intensives Cardiològiques del Servei de Cardiologia.
 • Puerperi amb risc cardiològic lleuger: Unitat de Cures Obstètriques Intensives de l’Hospital Maternoinfantil.

 

Cartera de serveis  

 • Consulta externa d’alta resolució, que inclou visita i electrocardiograma i/o ecocardiograma en la mateixa visita.
 • Diagnòstic per la imatge. El servei està dotat de l’última tecnologia per aconseguir la màxima qualitat diagnòstica gràcies a la gran qualitat de les imatges.
 • Entre la tecnologia emprada, el servei disposa del Vivid™ , un equipament que pesa només 4,5 kg, que és portàtil i permet als professionals fer-lo servir a  les consultes externes, al quiròfan de cirurgia cardíaca, a les sales d’hemodinàmica i electrofisiologia, i a les unitats d’intensius pediàtriques i neonatals, a peu del malalt.
 • L’estudi i el tractament de les arrítmies, vinculat al Servei de Cardiologia de l’Hospital General.
 • L’hemodinàmica diagnòstica i intervencionista. El Laboratori d’Hemodinàmica està dotat d’un equip radiològic digitalitzat, biplanar i amb angiografia rotacional. Això permet obtenir imatges diagnòstiques de màxima qualitat, reduir el temps del procediment i minimitzar la radiació que rep la persona malalta.
 • Disposem d’equips d’anestèsia i ressuscitació cardíaca avançats, d’ecocardiografia transtoràcica, transesofàgica i intracardíaca, i estem preparats per dur a terme procediments que requereixin assistència ventricular (Berlin Heart(R), Levitronix(R)) o suport amb ECMO.
 • Duem a terme procediments que requereixin l’ús de radiofreqüència per tractar la perforació d’estructures obliterades, i de guies de pressió per accedir a localitzacions inabordables amb els catèters habituals, ja que tenim la tecnologia i el material necessaris per fer-ho.
 • L’estructura de la sala d’hemodinàmica permet la realització de procediments híbrids amb participació simultània d’hemodinamistes intervencionistes i de cirurgians i cardíacs.
 • Procediments diagnòstics i intervencionistes es duen a terme en els pacients des del període neonatal immediat (primer dia de vida) com al llarg de tota l’evolució de la malaltia.
 • Laboratori d’Hemodinàmica dona suport en els procediments d’intervencionisme fetal.
 • Hospitalització a la UCI Neonatal i Pediàtrica.  
 • Hospitalització convencional.
 • Trasplantament cardíac. L’equip de Cardiologia Pediàtrica té un paper actiu en tot el procés del trasplantament cardíac abans, durant i després de la intervenció.
 • Telemedicina. Des de fa més de deu anys, el Servei de Cardiologia Pediàtrica està connectat amb altres centres hospitalaris. La telecardiologia permet prendre decisions consensuades amb altres equips i evita desplaçaments innecessaris dels pacients a Vall d’Hebron. 
Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
 
Històries del campus relacionats