Més de 1.000 trasplantaments. Més de 1.000 noves vides

Vall d'Hebron és pioner a l'Estat pel que fa a trasplantaments pediàtrics i és l'únic centre de Catalunya que fa tots els tipus de trasplantaments en nens: cardíac, renal, hepàtic, pulmonar, intestinal i de moll de l'os.

Iniciem l'activitat el 1981 amb el primer trasplantament renal infantil a Catalunya. Quatre anys després es posava en marxa el programa pediàtric de trasplantament hepàtic (1985) i, més endavant, arribarien els programes infantils de trasplantament pulmonar (1998) i trasplantament cardíac (2006). Els quatre programes, únics a Catalunya i capdavanters a l'Estat.

Després de quaranta-un anys d'activitat, Vall d'Hebron ha aconseguit els 1.000 trasplantaments pediàtrics, aconseguint així 1.000 noves vides per a nens i adolescents.

Els protagonistes dels 1.000 trasplantaments pediàtrics

Els pacients trasplantats es reuneixen amb els equips de l'Hospital Vall d'Hebron que els han pogut oferir una segona oportunitat a la vida. Molts dels protagonistes es veuen les cares després de molts anys i altres es coneixen per primera vegada.

Centre de referència

Vall d’Hebron és l’únic hospital a Catalunya que disposa dels cinc programes de trasplantament pediàtric i està acreditat com a centre de referència en trasplantament de ronyó, fetge, cor, pulmó i progenitors hematopoètics.

La complexitat del procés exigeix una avaluació contínua i exhaustiva de totes i cadascuna de les fases per detectar i corregir les possibles deficiències, la qual cosa no es pot fer sense la col·laboració de tots els professionals que hi intervenen.

Quants n’hem fet anualment?

Som un equip multidisciplinari que us acompanyarà al llarg de totes les fases del procés de trasplantament, i els resultats en nombre i supervivència avalen l'expertesa de més de 40 anys d'activitat.

Amb l'important procés i desenvolupament que hem experimentat en els diferents programes de trasplantament, sabem que són una carrera de fons en la qual la nostra meta és la teva salut i la teva qualitat de vida. Amb l’experiència de l’Hospital, i el paper actiu del pacient, sabem que es pot.

DONACIÓ D'ÒRGANS

Organització Catalana de Trasplantaments

L'OCATT és l'organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l'extracció, conservació, distribució, trasplantament i l'intercanvi d'òrgans i teixits per a utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.

Saber més

Notícies relacionades

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.