Informa't de les malalties en què som especialistes

Ictus

Ictus a Vall d'Hebron

L’ictus és una malaltia causada per una alteració de la circulació de la sang al cervell. Aquesta alteració és deguda al tamponament o trencament d’una artèria, que impedeix que la sang arribi al cervell. A conseqüència d’això, les cèl·lules cerebrals moren.

Els factors que influeixen a l’hora de patir un ictus són l’edat, els hàbits de vida, els factors genètics i els factors de risc cardiovascular. Vulgarment es coneix com a “feridura”, “apoplexia”, “vessament cerebral”, “embòlia cerebral” o “trombosi”. 

Informació destacada

Com actua l’ictus?

Els ictus es poden classificar en dos grans grups segons el mecanisme pel qual es produeixen:

 • L’ictus isquèmic: correspon aproximadament al 80-85 % dels casos i es produeix pel tamponament d’una artèria cerebral.
 • L’ictus hemorràgic: té lloc en el 15-20 % restant i es produeix pel trencament d’un vas cerebral. 

La gravetat de les seqüeles d’un ictus dependrà de la zona i el volum del cervell afectats i de l’estat general previ de salut. A més, pot comportar diferents graus de discapacitat que requereixin rehabilitació i, en els casos més greus, pot arribar a ser mortal. 

Si se sospita que la persona està presentant un ictus, s’ha d’avisar ràpidament al servei d’emergències mèdiques (SEM) trucant al 112, o bé anar ràpidament a un hospital. Actuar de pressa és imprescindible per minimitzar o eliminar les seqüeles.

 

Els símptomes 

S’ha de sospitar davant l’aparició brusca d’un o de diversos dels símptomes següents:

 • pèrdua de força que afecta una banda del cos o de la cara, aquest és el símptoma més comú de l’ictus.
 • pèrdua de visió en un ull o parcial en tots dos.
 • dificultat per parlar, entendre o articular llenguatge.
 • pèrdua de sensibilitat a la cara, braç i / o cama d’un costat del cos.
 • inestabilitat, desequilibri i incapacitat per caminar.
 • mal de cap intens i d’aparició sobtada.

 

A qui afecta l’ictus?

L’ictus és la segona causa de mort al món. Cada dos segons, algú pateix un ictus i, malauradament, no sempre s’arriba a temps de salvar el malalt. A Catalunya, més de 13.000 persones ingressen cada any per aquesta malaltia. El 75 % dels casos són persones de més de 65 anys, tot i que cada vegada afecta més adults menors de 45 anys, entre el 15 % i el 20 %, a causa dels hàbits de vida. L’ictus també pot afectar infants.

  

El diagnòstic 

Davant la sospita d’ictus s’ha de fer una prova de neuroimatge tan de pressa com sigui possible, que ens informarà del tipus d’ictus (isquèmic o hemorràgic), de la localització i de l’estat de la lesió cerebral. També ens permet valorar el teixit cerebral en risc, dada útil per decidir el tractament.

 

El tractament habitual 

Es tracta d’una urgència neurològica que s’ha de tractar immediatament. Per a l’ictus isquèmic, hi ha tractaments per dissoldre el coàgul i restablir el flux cerebral que s’han d’administrar al més aviat possible (trombòlisi endovenosa i rescat endovascular). Les mesures generals consisteixen en el control de la pressió arterial, la febre, l’oxigenació i la glucosa. Per tractar la discapacitat produïda per l’ictus, cal un tractament de rehabilitació.

 

La prevenció 

Els antecedents familiars o l’edat són factors de risc que no es poden prevenir, però n’hi ha d’altres que sí:

 • La hipertensió arterial
 • La diabetis
 • El colesterol elevat
 • La fibril·lació auricular
 • L’obesitat
 • L’abús d’alcohol
 • El sedentarisme

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On es troba

Serveis transversals

On es troba
Especialitats assistencials
 
Consells de salut relacionats
Tractaments relacionats
 
Professionals relacionats
Dra. Judith
Sanchez Raya
Cap de Servei
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. José
Álvarez Sabín
Cap de Servei
Neurologia
Sr. Alex
Ginés Puertas
Responsable/Coordinador
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Fran
Martinez Ricarte
Metge/ssa
Neurocirurgia
Investigador
Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN)
Sra. Laura
Yague Velasco
Supervisora d'Infermeria
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Josep
Gámez
Cap de Secció
Neurologia
Investigador Principal
Sistema Nerviós Perifèric
Dra. Maria Antonia
Poca Pastor
Cap de Secció
Neurocirurgia
Sra. Pilar
Giron Espot
Supervisora d'Infermeria
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Dra. Maria
Salvadó
Investigadora
Sistema Nerviós Perifèric
Dr. Oriol
de Fàbregues
Investigador Principal
Malalties Neurodegeneratives
Dra. Marta
Torres Ferrús
Investigadora
Cefalea i Dolor Neurològic
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Dra. Mar
Meléndez Plumed
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Descobreix més