Informa't de les malalties en què som especialistes

Estenosi aòrtica

Estenosi aòrtica a Vall Hebron

És una malformació que es dona progressivament a la vàlvula aòrtica i produeix una obstrucció del flux de sortida del ventricle esquerre. Sovint, l’estenosi aòrtica va associada a més d’un tipus d’obstrucció, com ara l’estenosi de la vàlvula mitral, la coartació aòrtica i l’estenosi aòrtica supravalvular. Això fa que pugui formar part de la síndrome del cor esquerre hipoplàstic.

Informació destacada

A qui afecta l’estenosi aòrtica?

Entre el 3% i el 6% de les cardiopaties congènites que es detecten durant la infància són una estenosi aòrtica. En el cas dels homes i les dones predomina entre un 3% o un 4%.

 

El diagnòstic

Normalment, el pacient és un infant que no presenta símptomes i que té un bon desenvolupament, però en una exploració rutinària se li descobreix un buf al cor. També es pot detectar l’estenosi aòrtica amb les proves següents:

  • ecocardiografia: és el mètode més eficaç per confirmar la diagnosi. També serveix per definir la morfologia de la vàlvula i valorar-ne el grau d’afectació.
  • prova d’esforç o ergometria: permet veure si el menor presenta símptomes com ara hipertensió, angina, síncope i signes d’isquèmia, que serveixen per determinar la gravetat de la malaltia.

 

El tractament habitual

Es farà un tractament o un altre segons la gravetat de la malaltia.

  • Lesions lleus o moderades: es portarà a terme un tractament conservador.
  • Lesions greus: encara que no es presentin símptomes es recomana la valvulotomia percutània o quirúrgica. En aquest cas, s’han d’explorar les característiques atòmiques de la vàlvula.

Si la valvulotomia percutània o quirúrgica no aconsegueix acabar amb la insuficiència ni l’obstrucció, aleshores es practica un recanvi valvular. Això consisteix a substituir la vàlvula aòrtica per un autoempelt de la vàlvula pulmonar del mateix pacient o amb un homoempelt, que prové d’un altre donant.

Els pacients que s’han sotmès a aquest tractament tenen una qualitat de vida semblant a la de la resta de la població. Malgrat això, un 20 % continuaran 30 anys de la seva vida amb una estenosi lleu i un 20 % requerirà una intervenció sobre la vàlvula. 

Per centres

Hospital General

On es troba
Especialitats assistencials
Grups de recerca
Consells de salut relacionats
Tractaments relacionats
Proves diagnòstiques relacionades
 
Professionals relacionats
Dra. Laura
Dos Subirà
Cap de Secció
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dr. Ignacio
Ferreira González
Cap d'Unitat
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Sra. Natalia
González Otero
Supervisora d'Infermeria
Dra. Ana Belén
Méndez Fernández
Coordinador Mèdic
Cardiologia
Dra. Gisela
Teixido Tura
Dr. Jordi
Pérez Rodón
Metge
Cardiologia
Dra. Antonia
Sambola Ayala
Dra. Laura
Galian Gay
Dra. Begoña
Benito Villabriga
Dr. Jaume
Francisco Pascual
Dra. Asunción
Torrents Fernández
Dra. Nuria
Rivas Gándara
Dra. Alba
Santos Ortega
Metge
Cardiologia