Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Urologia

Urologia a Vall d'Hebron
El Servei d’Urologia destaca per la integració de l’activitat d’alta tecnologia i d’especialització hospitalària amb les cures bàsiques de l’assistència primària. La creació de circuits ràpids d’accés a l’Hospital i de protocols compartits amb els facultatius de l’assistència primària afegeixen a l’excel·lència els valors d’equitat i eficiència, absolutament necessaris en el marc de la sanitat pública.

Informació destacada

El Servei d’Urologia és referència en patologies complexes per a Catalunya i la resta de l’Estat espanyol. Dirigit des de l’any 2003 pel Dr Juan Morote, té com a fita integrar l’assistència, la docència i la investigació. Durant els últims anys hem incorporat les tècniques quirúrgiques més modernes i menys invasives, com ara la cirurgia laparoscòpica i robòtica (Da Vinci).

 

Cartera de serveis

El nostre servei consta de diferents unitats amb les seves especialitats. 

Unitat de Patologia Prostàtica

 • Diagnòstic precoç del càncer de pròstata
 • Gabinet de biòpsies prostàtiques
 • Tractament quirúrgic i multidisciplinari del càncer de pròstata
 • Disfunció miccional i diagnòstic d’hiperplàsia benigna de pròstata (HBP)
 • Tractament quirúrgic i menorment invasiu de la hiperplàsia benigna de pròstata

Unitat de Patologia Renal, Retroperineal i Trasplantament Renal

 • Diagnòstic de tumors renals
 • Tractament quirúrgic i multidisciplinari de tumors renals
 • Diagnòstic i tractament de l’estenosi pieloureteral
 • Programa de trasplantament renal

Unitat de Tumors Urotelials

 • Diagnòstic del tumor vesical i uroterial superior
 • Gabinet d’endoscòpia
 • Tractament quirúrgic i multidisciplinari del tumor urotelial
 • Gabinet de teràpia oncològica endovesical

Unitat de Litiasi

 • Diagnòstic de la litiasi urinària
 • Tractament multidisciplinari de la litiasi urinària

Unitat d'Andrologia

 • Diagnòstic i tractament multidisciplinari de la disfunció erèctil
 • Infertilitat masculina
 • Diagnòstic i tractament de l’estenosi d’uretra
 • Gabinet de teràpia endouretral 

Unitat de Patologia Funcional Vesical i Neurourologia

 • Diagnòstic de la disfunció vesical i incontinència urinària
 • Tractament multidisciplinari de la disfunció vesical i la incontinència urinària
 • Gabinet d’urodinàmica
 • Gabinet de teràpia endovesical
 • Diagnòstic i tractament de la patologia urològica en lesionats medul·lars
 • Diagnòstic i tractament de la patologia urològica en l’esclerosi múltiple

 

Recerca 

Durant els darrers quinze anys hem fet una aposta decidida per la investigació translacional, per poder així aplicar el coneixement de la investigació bàsica a la prevenció i el tractament dels casos clínics, en el marc de Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Per això, tenim diversos programes d’investigació de reconegut prestigi internacional. Fruit d’aquest compromís és la transferència de coneixement en forma de publicacions i patents.

 

Docència

Al Servei d’Urologia assolim el compromís amb la formació de grau i postgrau de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i la formació d’especialistes via MIR. Des de 1973 s’han format més de seixanta especialistes, distribuïts per tota la geografia nacional i internacional. 

Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Sra. Adela
Amat Huerta
Supervisora d'Infermeria
Urologia
Històries del campus relacionats