Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Hematologia i Hemoteràpia

Hematología a Vall d'Hebron

El Servei d’Hematologia i hemoteràpia aplica l’especialitat d’hematologia i d’hemoteràpia. Aquesta, segons la definició de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia, és una especialitat mèdica clínica perquè és una branca de la medicina interna, però té com a tret diferencial fonamental el seu important component de diagnòstic de laboratori.

Informació destacada

Al Servei d’Hematologia, la nostra missió és l’assistència, la docència i la investigació en hematologia dels pacients adults. Ens ocupem de tres focus d’interès: l’assistència clínica i diagnòstica, la docència i la investigació en el camp de l’hematologia. 

Som un Servei de referència interna i externa en la nostra especialitat. Som capdavanters pel que fa a l’assistència i a la recerca de nous medicaments, gràcies a la Unitat d’Assajos Clínics, que tracta pacients hematològics d’alta complexitat de Catalunya i la resta de l’Estat, oferint-los els millors tractaments i la possibilitat d’accedir a nous fàrmacs.

El Servei d’Hematologia està actualment format per cinc seccions: 

 • Unitat de Trasplantament de Progenitors Hemopoètics 
 • Secció d’Hematologia Convencional
 • Unitat d’Hemofília 
 • Unitat d’Hemostàsia i Trombosi 
 • Secció de Diagnòstic Hematològic

Al nostre Servei assistim el pacient en tres àmbits diferents: 

 • L’àrea d’hospitalització que, juntament amb les habitacions convencionals, disposa d’habitacions amb aïllament per als pacients immunodeprimits.
 • L’hospital de dia d’oncohematologia, on els pacients també reben els diferents tractaments quimioteràpics o de suport transfusional.
 • Les Consultes Externes, per a les visites ambulatòries als pacients.

 

L’Hospital de Dia d’Hematologia va ser creat al 2016 per atendre pacients en tractament actiu de patologies hematològiques que requereixen seguiment ambulatori de manera habitual. L’espai ens permet atendre els pacients de forma ambulatòria i en visites no programades, així com realitzar exploracions i tractaments bàsics amb caràcter immediat i seguir els casos de manera personalitzada. El disseny d’aquestes instal·lacions innovadores s’ha dut a terme gràcies a un grup multidisciplinari de professionals que han tingut en compte les necessitats dels pacients.

El laboratori d’Hematologia depèn dels Laboratoris Clínics, que també integren la Unitat de Trasplantament, la Secció d’Hematologia Convencional i la Unitat d’Hemofília. Aquestes unitats donen l’assistència clínica especialitzada als pacients hematològics. La Unitat d’Hemostàsia i Trombosi  i la Secció de Diagnòstic Hematològic tenen, a més, activitat diagnòstica. Cobreix l’atenció clínica especialitzada hospitalària i l’atenció primària de la nostra àrea de referència, però també a nombrosos centres externs. Des d’aquí es porta a terme tota l’activitat de laboratori adreçada als pacients hematològics adults i pediàtrics, però també el diagnòstic de les alteracions hematològiques presents en pacients que tenen altres patologies.

  

Recerca 

Com a servei d’un hospital d’alt nivell, el Servei d’Hematologia fa una intensa activitat en recerca experimental i preclínica, és a dir, amb les proves d’abans d’utilitzar els medicaments en éssers humans,  en el Laboratori d’Hematologia Experimental de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron, on es fan estudis sobre la biologia de les diferents malalties hematològiques i sobre l’activitat de diferents fàrmacs en experimentació,  per elaborar un disseny dels tractaments tan personalitzat com sigui possible.

La Unitat d’Assajos Clínics en Hematologia, que abasta els àmbits assistencial i de recerca, té com a objectiu el desenvolupament i l’aplicació dels diferents assajos clínics des de la fase I (nous fàrmacs) fins a la fase III (estudis aleatoritzats). Aquesta Unitat permet que els pacients hematològics rebin els millors tractaments i tinguin accés als nous fàrmacs.

 

Docència 

El Servei d’Hematologia manté una activitat docent important tant de pregrau (estudiants de Medicina) com en la formació MIR de l’especialitat. S’imparteixen classes teòriques i pràctiques:

 • Classes teòriques d’Hematologia a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el curs 2010-2011, el Servei d’Hematologia va impartir 12 classes teòriques i 9 seminaris teoricopràctics a l’alumnat de quart curs de Medicina, que feien referència a leucèmies agudes; síndromes limfoproliferatives, en què les cèl·lules limfàtiques creixen excessivament; síndromes mieloproliferatives cròniques, en què hi ha una proliferació de cèl·lules immadures a la medul·la òssia; aplàsia medul·lar, que és una alteració greu de la medul·la òssia; síndromes mielodisplàstiques, que són malalties en les quals hi ha una producció anormal o ineficient de cèl·lules de sang,  i trasplantaments de moll de l’os (progenitors hematopoètics).
 • Formació continuada a estudiants de quart curs de Medicina que roten pel Servei a residents d’altres especialitats (principalment a Oncologia i Medicina Interna) que passen dos mesos en el Servei i a residents de la mateixa especialitat d’Hematologia i Hemoteràpia. La docència dels metges residents està coordinada pel tutor Dr. Javier Bueno (Tutoria Clínica), el Dr. Pau Abrisqueta (Tutoria Clínica) i la tutora Dra. Laura Gallur (Tutoria de Laboratori) d’Hematologia-Hemoteràpia. La docència dels residents d’Hematologia i Hemoteràpia es du a terme d’acord amb el Programa de formació especialitzada d’Hematologia-Hemoteràpia aprovat per la Comissió de Docència de l’Hospital el 14 de juny de 2007.
 • Formació continuada a residents de Medicina Interna, Oncologia i Hematologia d’altres països que acudeixen al Servei d’Hematologia per a una estada de diversos mesos.
 • IV Curs d’actualització en hematologia. Leucèmia mieloide aguda en persones grans i altres leucèmies “difícils”. Barcelona, 1 d’octubre de 2010. Acreditat pel SEAFORMEC amb 1,4 crèdits, equivalents a 8,5 hores lectives.
 
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. David
Beneitez Pastor
Sra. Sandra
Renard
Infermer/a
Hematologia
Sra. Nuria
González Pedrero
Infermer/a
Hematologia
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats