Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Cirurgia neonatal i fetal

Cirurgía neonatal i fetal a Vall d'Hebrín

La cirurgia neonatal és la disciplina de la cirurgia pediàtrica que es dedica al tractament de les malalties quirúrgiques, congènites i adquirides, del nounat i del lactant fins al mes de vida.

Es tracta d’una subespecialitat d’alta complexitat i restringida a centres pediàtrics terciaris. En les últimes dècades ha experimentat un important desenvolupament, gràcies als avenços en les tècniques de diagnòstic, cures intensives neonatals i anestèsiques, així com a les tècniques i materials quirúrgics, que han canviat radicalment el pronòstic tant de les malformacions congènites com de la patologia quirúrgica adquirida del nounat.

Informació destacada

La cirurgia neonatal requereix el coneixement detallat d’una patologia complexa en pacients que, al seu torn, presenten unes condicions especials, diferents de la resta de pacients en l’edat pediàtrica. La Unitat de Cirurgia Neonatal i Fetal ofereix cobertura a la pràctica totalitat de la patologia quirúrgica neonatal, es consolida com a unitat de referència del territori nacional i europeu, i forma part de la Xarxa Europea de Referència (ERN) ERNICA (Malalties Rares Hereditàries i Congènites). En els últims anys, la Unitat ha fet una aposta ferma per la introducció de tècniques quirúrgiques mínimament invasives, amb resultats excel·lents.

Treballem en coordinació amb el Servei de Neonatologia. La Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de l’Hospital Vall d’Hebron és una de les més grans de l’Estat, i amb millors resultats de supervivència. Dins de l’UCIN tenim la possibilitat de fer intervencions quirúrgiques quan el trasllat al bloc quirúrgic pugui suposar un risc per les condicions d’inestabilitat del nounat.

De la mateixa manera treballem en relació estreta amb la Unitat de Medicina Fetal, que inclou a la seva cartera de serveis totes les tècniques de cirurgia intrauterina, tant prenatal com intrapart (tècnica EXIT), validades en l’actualitat.

La Unitat participa en les sessions i els comitès següents: Sessió Medicoquirúrgica Neonatal (dimarts a les 13.00 hores), Comitè de Via Aèria Pediàtrica, Comitè de Defectes Congènits.

Dins de les nostres àrees d’interès, destaca l’atrèsia d’esòfag, patologia en la qual les nostres xifres de supervivència global superen el 95 % en pacients que no presenten malformacions complexes associades. Continuen sent un repte els pacients amb atrèsia d’esòfag “long-gap”, en els quals la separació entre els extrems és tan gran que no és possible fer una reparació primària; en aquests pacients tan complexos, a més d’aplicar les diferents tècniques clàssiques, duem a terme la tècnica de Foker, que consisteix en la tracció mantinguda dels conductes per aconseguir-ne el creixement precoç fins a poder fer una anastomosi esofàgica diferida. En els pacients als quals, finalment, no s’aconsegueix preservar l’esòfag nadiu, fem la substitució esofàgica mitjançant ascens gàstric, amb resultats excel·lents a curt i llarg termini.

Establim un tractament integral per als pacients afectes d’hèrnia diafragmàtica congènita (HDC), la qual cosa inclou el tractament intraúter (tècnica FETO: Fetal Endoscopic Tracheal Oclussion) en els casos de diagnòstic prenatal d’HDC de mal pronòstic. De la mateixa manera, l’Hospital disposa de totes les modalitats terapèutiques respiratòries tant invasives com no invasives (ventilació sincronitzada, VAFO, CPAP), tractament amb òxid nítric inhalat, inclosa la tècnica d’ECMO (oxigenació per membrana extracorpòria) per al suport cardiovascular i respiratori refractari al tractament convencional. En aquells pacients que presenten defectes diafragmàtics de mida gran, utilitzem diversos tipus de pegats, tant sintètics com biològics, i tècniques amb penjalls musculars autòlegs, generalment de paret abdominal.

Entre els defectes de la paret abdominal trobem principalment la gastròsquisi i l’omfalocele gegant. Destaca particularment la nostra gestió de la gastròsquisi, la qual es pot associar a greus problemes medicoquirúrgics a causa de la inflamació i l’engruiximent de les nanses intestinals exposades a la irritació produïda pel líquid amniòtic al final de la gestació. Des de l’any 2002, per evitar-ho seguim una estratègia que consisteix a fer una cesària programada a les 34-35 setmanes de gestació. Aquesta tècnica de cesària electiva preterme ens permet efectuar el tancament directe del defecte abdominal en reduir la seva exposició al líquid amniòtic. Amb més de 50 pacients tractats, no hem observat complicacions degudes a la prematuritat i, en canvi, hem detectat una disminució en les complicacions associades, una introducció precoç de l’alimentació i una reducció en l’estada hospitalària, així com millores estètiques, ja que la cicatriu queda oculta pel melic. Acumulem una àmplia experiència en el tractament de l’omfalocele gegant, en la qual apliquem tècniques quirúrgiques amb penjalls vascularitzats, malles biològiques o sintètiques i tancament assistit per buit mitjançant la teràpia V.A.C®.

Les nostres taxes de supervivència global en patologies quirúrgiques adquirides, com són l’enterocolitis necrosant i la perforació intestinal (tant en prematurs com en grans prematurs amb pes en néixer inferior a 750 g), són comparables a les d’altres centres de referència europeus, gràcies a l’aplicació d’una filosofia basada en la mínima agressió quirúrgica i el tractament conservador; l’aplicació d’aquests principis és la base de les nostres elevades xifres de supervivència i de preservació de l’intestí nadiu.

  

Cartera de serveis

Cirurgia intrauterina o peripart

 • Malformacions abdominals i toràciques o tumors que requereixin tractament quirúrgic prenatal o intrapart (tècnica EXIT, ex utero intrapartum treatment)

Patologia del tracte digestiu

 • Tractament de l’enterocolitis necrosant
 • Tractament de la perforació intestinal
 • Tractament quirúrgic de l’ili i la peritonitis meconial
 • Reparació de l’atrèsia d’esòfag, abordatge toracoscòpic i obert. Destaca el pacient complex (amb cardiopatia associada) i la gestió de l’atrèsia d’esòfag long-gap (de segment llarg)
 • Tècniques d’allargament esofàgic per reparar l’atrèsia esofàgica long-gap (tècnica de Foker), abordatge toracoscòpic i obert
 • Substitució esofàgica mitjançant ascens gàstric, abordatge mínimament invasiu i obert
 • Estenosis congènites o adquirides de l’esòfag, tractament endoscòpic o quirúrgic
 • Gastrostomia d’alimentació (tècnica oberta o endoscòpica percutània)
 • Tractament de la perforació i el vòlvul gàstrics
 • Estenosi hipertròfica de pílor, atrèsia pilòrica i prepilòrica, abordatge mínimament invasiu i obert
 • Reparació d’atrèsia i estenosi intestinal congènita i adquirida, abordatge mínimament invasiu i obert
 • Reparació de l’atrèsia duodenal i pàncrees anular, abordatge mínimament invasiu i obert
 • Tractament de la duplicació intestinal, abordatge mínimament invasiu i obert
 • Tractament del diverticle de Meckel i persistència del conducte omfalomesentèric, abordatge mínimament invasiu i obert
 • Reparació dels defectes de la rotació intestinal i vòlvuls, abordatge mínimament invasiu i obert

Patologia de la paret abdominal

 • Reparació de l’hèrnia inguinal del nounat
 • Reparació de la gastròsquisi (tancament primari, tècnica de Schuster)
 • Reparació de l’omfalocele i l’hèrnia de cordó
 • Separació quirúrgica de bessons units (“siamesos”): units per tòrax, abdomen o pelvis

Patologia pulmonar i de la via aèria

 • Reparació de la fístula traqueoesofàgica congènita i adquirida (quirúrgica, endoscòpica, làser)
 • Reparació de l’hèrnia diafragmàtica congènita neonatal, abordatge mínimament invasiu i obert
 • Reparació de la paràlisi i l’eventració diafragmàtica, abordatge mínimament invasiu i obert
 • Traqueostomia
 • Broncoscòpia rígida i flexible
 • Tractament quirúrgic de la patologia pulmonar congènita complicada en el nounat (complex malformació adenomatoide quística – segrest (CPAM), emfisema lobar congènit)
 • Tractament del quilotòrax congènit

Altres

 • Reparació de la fístula traqueoesofàgica congènita i adquirida (quirúrgica, endoscòpica, làser)
 • Reparació de l’hèrnia diafragmàtica congènita neonatal, abordatge mínimament invasiu i obert
 • Reparació de la paràlisi i l’eventració diafragmàtica, abordatge mínimament invasiu i obert
 • Traqueostomia
 • Broncoscòpia rígida i flexible
 • Tractament quirúrgic de la patologia pulmonar congènita complicada en el nounat (complex malformació adenomatoide quística – segrest (CPAM), emfisema lobar congènit)
 • Tractament del quilotòrax congènit
Grups de recerca
Unitats docents
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dra. Gabriela
Guillén Burrieza
Metge/ssa
Cirurgia Oncològica Pediàtrica
CIBBIM-Nanomedicina. Bioenginyeria, Teràpia Cel·lular i Cirurgia en Malformacions Congènites
Dr. Félix
Castillo Salinas
Cap de Servei
Neonatologia
Creixement i Desenvolupament
Dra. Anna
Suy Franch
Cap de Secció
Obstetrícia
Investigador Principal
Medicina Materna i Fetal
Dra. Elida
Vazquez Mendez
Cap de Servei
Radiologia Pediàtrica
Dra. M. Elena
Carreras Moratonas
Cap de Servei
Obstetrícia
Investigadora Principal
Medicina Materna i Fetal
Dr. Julio
Herrero García
Cap de Secció
Obstetrícia
Dr. Francisco Javier
Bueno Recio
Cap de Secció
Cirurgia Pediàtrica
Dr. Cèsar W.
Ruiz Campillo
Cap de Secció
Neonatologia
Sra. Mª Del Pilar
Gutiérrez Barceló
Supervisora d'Infermeria
Neonatologia
Dra. Silvia
Arévalo Martínez
Cap de Secció
Obstetrícia
Dr. Manel
Mendoza
Metge/ssa
Obstetrícia
Investigador
Medicina Materna i Fetal
Dra. Berta
Serrano Sanchez
Metge/ssa
Obstetrícia
Dr. Pablo
García Manau
Metge/ssa
Obstetrícia
Dra. Inés Zulema
Calero Fernández
Notícies i activitats
Descobreix més
Embedded thumbnail for Andrés Iniesta dona suport a la campanya "Amb tu, com a casa"
Andrés Iniesta dona suport a la campanya "Amb tu, com a casa"
Andrés Iniesta dona suport a la campanya "Amb tu, com a casa"
17.10.2017

Andrés Iniesta i la seva dona Ana donen suport a la campanya "Amb tu, com a casa". I tu?

Històries del campus relacionats