La prevenció és la millor opció

Ictus. Com atendre els pacients que han patit un ictus

Cures per a pacients amb ictus

L’ictus és una síndrome clínica caracteritzada pel desenvolupament ràpid de signes d’afectació neurològica amb una durada superior a les 24 hores. D’origen vascular, es considera una urgència mèdica que requereix una intervenció diagnòstica i terapèutica immediata.

La persona que ha patit un ictus sol necessitar rehabilitació posterior però, en general, és important respectar la seva iniciativa i autonomia, tot i que la seva execució sigui més lenta, i evitar la sobreprotecció.

Informació destacada

Recomanacions i cures per als familiars i cuidadors

 

Comunicació

 • Parlar amb naturalitat, utilitzant paraules fàcils i frases curtes, sense cridar.
 • En la primera fase després de patir l’ictus, fer preguntes la resposta de les quals sigui breu: sí/no.
 • Promoure converses sobre situacions diàries i conegudes per estimular el llenguatge del malalt.
 • Si és necessari, acompanyar la conversa amb gestos per facilitat l’enteniment.
 • Elements com la ràdio o la televisió han de romandre apagats per evitar distraccions.
 • Respectar el temps de resposta: no mostrar impaciència ni avançar-se al pacient.
 • En casos severs de comunicació, utilitzar alternatives comunicatives com ara plafons amb imatges quotidianes. També hi ha aplicacions mòbils que poden ajudar.

Mobilització

 • Fer els exercicis recomanats pel fisioterapeuta.
 • Mobilitzar les articulacions i evitar postures incorrectes.
 • En les transferències no agafar mai el pacient pel costat afectat.
 • El pacient ha de romandre fora del llit tant temps com sigui possible.
 • S’han d’utilitzar coixins per protegir les zones de fricció i canviar de posició cada quatre hores.
 • Abans de tornar a conduir, s’ha de consultar amb l’especialista.

Somni i descans

 • És recomanable dormir set o vuit hores diàries.
 • Procurar un ambient tranquil i proporcionar un punt de llum que permeti al malalt orientar-se durant la nit.
 • Crear un ambient de dia (més actiu i lluminós) i un de diferent per la nit (més tranquil i fosc). D’aquesta manera es facilita la comprensió de la pauta de son.
 • Evitar dormir durant el dia, excepte en el moment de la migdiada.
 • Després d’un ictus, el pacient pot trobar-se més cansat durant un temps. És important activar-se però sense forçar.

Higiene

 • Promoure la col·laboració del pacient en la seva higiene personal.
 • Sempre que sigui possible, utilitzar la dutxa, en comptes de la banyera, amb una cadira a dins i un agafador a la paret.
 • El sabó ha de ser neutre, sense alcohol donat que resseca la pell.
 • La pell s’ha d’assecar correctament, tenint especial cura amb els plecs. Després, s’ha d’hidratar i protegir.
 • Mantenir una correcte higiene bucal.
 • Vigilar les prominències òssies per prevenir les úlceres.

Vestir

 • Optar per roba còmoda, fàcil de posar i treure, com ara l'esportiva amb gomes elàstiques i sense botons.
 • Començar a vestir el pacient pel costat afectat i a desvestir-lo pel costat no afectat. És preferible que estigui assegut.
 • Per posar els pantalons, sobre tot si el pacient està al llit, és més fàcil recollir els pantalons, introduir-los per cada cama i després pujar-los.
 • Les sabates han de ser tancades, sense cordons i amb sola antilliscant, que calcin bé el peu. Els calçadors de mànec llarg faciliten la seva col·locació.
 • La sensació de fred o calor és la mateixa que la del cuidador: no s’ha d’abrigar en excés.

 Barreres arquitectòniques

 • Retirar obstacles com catifes o cadires per evitar ensopegaments.
 • Condicionar la casa a la nova situació: col·locar barres, un vàter o bidet més alt, etc.
 • Adaptar el domicili per millorar la autonomia del pacient i evitar caigudes. Per exemple: disposar d’un llit alt (de 70 cm) per facilitar que el pacient pugui pujar i baixar còmodament.

Oci i activitats recreatives

 • Mantenir la vida social i les aficions, tenint en compte les limitacions del pacient, millora l’autoestima i evita l’aïllament.
 • Incorporar les activitats d’oci de forma gradual, segons el grau d’autonomia i en consens amb el malalt.

Sexualitat

 • Immediatament després d’un ictus, el desig sexual pot ser menor, però s’anirà recuperant gradualment. Davant de qualsevol dubte, consultar al metge.
 • La paràlisi pot dificultar però no impedir la relació sexual.
 • La por de patir un nou ictus durant l’acte sexual és infundada.
 • És important parlar amb la parella de les pors o temors que poden sorgir.

Tornada a la feina

 • La tornada a la feina s’ha de planificar, conjuntament amb l’empresa, per fer una reincorporació progressiva tant a nivell d’exigència com de temps dedicat.
 • Després d’incorporar-se al lloc de treball, s’ha d’anar reavaluant la situació per si és necessari fer canvis o adaptacions per millorar el rendiment i la competència del pacient.

 

 

Autoria:

Estela Sanjuan
Infermera de recerca. Coordinadora d'investigació i assaigs clínics del Grup de Recerca d'Ictus de Vall d'Hebron Institut de Recerca.

Descobreix més
 
Malalties relacionades
 
Professionals relacionats
Sra. Pilar
Meler Amella
Supervisora d'Infermeria
Dra. Estela
Sanjuan Menendez
Infermer/a
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Investigador
Biologia Vascular i Metabolisme (VAM), Malalties Neurovasculars
Sra. Olga
Miñarro Agüero
Infermer/a
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Sr. Wifred
Llopis Miró
Fisioterapeuta
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Sra. Ángela
Palacino Pleguezuelos
Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria
Ictus i Hemodinàmica Cerebral