Cirurgia General i Digestiva

D'acord amb la definició de l'especialitat, l'àmbit de competències de la Cirurgia General i Digestiva és la patologia quirúrgica, electiva i urgent de les malalties de l'aparell digestiu, la paret abdominal, el sistema endocrí, la mama, la pell i les parts toves, el retroperitoneu i la patologia externa del cap i el coll. L’equip professional es divideix en subespecialitats, per tenir un elevat grau de coneixement en les diferents àrees.