Professionals de Vall d'Hebron participen al 23 Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió Sanitària

El 23 Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió Sanitària s'ha celebrat a Las Palmas de Gran Canària per donar a conèixer les últimes novetats en aquest camp, així com generar noves idees i sinergies.

09/03/2023

Un total de setze professionals de Vall d'Hebron han participat al 23 Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió Sanitària, organitzat per la Societat Espanyola de Directius Sanitaris (SEDISA) i Associació Nacional de Directius d'Infermeria (ANDE) entre el 8 i el 10 de març de 2023 a Las Palmas de Gran Canaria. Es tracta d'un espai de col·laboració entre professionals directius per donar a conèixer les últimes novetats en aquest camp, així com generar noves idees i sinergies. Representants de la Direcció de Sistemes de la Informació, Subdirecció Assistencial, la Direcció de Comunicació, la Direcció Econòmica, la Direcció de Recursos Humans i la Direcció de Qualitat, Processos i Innovació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron estaran presents al Congrés, així com el Grup de Recerca en Serveis Sanitaris del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Des de la Direcció de Sistemes de la Informació s'han presentat tres treballs centrats en l'ús de les dades per gestionar l'atenció sanitària basada en el valor. En primer lloc, la Dra. Yolima Cossio, directora de Sistemes de la Informació, ha participat en les jornades precongressuals, titulades 'Digitalització del Sistema Nacional de Salut: Transformant les dades en valor'. Durant el congrés, la Dra. Rosa Ramos, coordinadora de la direcció de Sistemes de la Informació, ha presentat dos projectes. El primer ha tingut com a tema l'ús d'una llista automatitzada que identifica els pacients multifreqüentadors que visiten el Servei d'Urgències amb l'objectiu que amb aquesta selecció passi a mans d'una infermera gestora que els avaluï de forma personalitzada i pugui donar-los l'atenció continuada que més s'ajusti a les seves característiques.

En segon lloc, des dels registres electrònics de l'hospital s'ha pogut generar un mapa que reflecteix les coincidències de visites en dos dies consecutius entre les diferents consultes ambulatòries. Aquest tipus d'iniciatives permeten millorar la gestió de l'atenció ambulatòria per a programar les visites dels pacients d'una forma més eficient.

Un dels pilars de l'atenció basada en el valor és la recol·lecció de dades sobre resultats en salut reportats pels pacients (PROMs). En aquest sentit, la Dra. Yolima Cossio també ha presentat una recopilació dels articles relacionats amb PROMs que s'han publicat des de l'hospital des de 2016 a 2022 mostrant una tendència a l'alça en aquest període.

La Dra. Maria José Abadias, subdirectora assistencial, també ha exposat al congrés la implementació del projecte Smart Diabetis a Vall d'Hebron. Es tracta d'un protocol dissenyat a l'hospital per a la intervenció precoç dels episodis glucèmics de pacients diabètics, una malaltia amb una elevada prevalència en els pacients hospitalitzats que representa un factor de risc per a l'aparició de complicacions, sobretot en la població més fràgil i amb comorbilitats associades. Aquest programa pilot, que va dur-se a terme a Vall d'Hebron el gener de 2022, consisteix en un mapa de control glucèmic que s'efectua diverses vegades al dia, on és essencial la lectura a primera hora, per tal de pautar l'administració d'insulina, prendre accions mèdiques i a més fer-se una valoració integral del pacient per decidir la seva millor ruta assistencial. Vall d'Hebron va realitzar una formació a les infermeres en les àrees de coneixement per tal d'implementar estratègies proactives que facilitessin aplicar el projecte Smart Diabetis. El mapa glucèmic es realitza a través d'una eina digital en temps real de control remot. Els primers resultats apunten a un millor control i un impacte positiu en salut del pacient amb menys complicacions i una disminució de l'estada mitjana en les Àrees de Coneixement on s' ha implantat.

Ana Martí, coordinadora d'Atenció i Participació Ciutadana, depenent de la Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana, ha explicat al congrés el nou programa de Participació Ciutadana de Vall d'Hebron, orientat a garantir la democratització de l'assistència i la recerca a través de la participació de professionals i pacients dintre de la nostra institució. Ana Martí també ha parlat al congrés sobre la presa de decisions compartides, l'hospital ha dissenyat un model de presa de decisions compartides estandarditzable i aplicable en la pràctica assistencial per tal d'assegurar la seva implementació organitzada i estable en totes les àrees de l'hospital.

La psicòloga Sandra Ruiz, de la Subdirecció de Formació i Desenvolupament de la Direcció de Recursos Humans, també ha participat en el congrés i ha presentat el valor del coaching intern per al desenvolupament dels comandaments.

Ha exposat que el coaching està integrat dins del Programa anual per al Desenvolupament de Lideratges i que aquest servei voluntari, ajuda als líders a assolir els seus objectius i a reforçar les competències per tal d'aconseguir un lideratge més efectiu que impacti, tant en el seu benestar com en el dels seus equips. Ha explicat que la institució compta amb tres psicòlogues coach per poder donar resposta a les necessitats de l'organització i d'entre els resultats presentats destaca que el 23% dels nostres comandaments ja han completat els seus processos de coaching i un 98% ho recomanaria.

El coaching intern, com tots els serveis de la Subdirecció de Formació i Desenvolupament, està orientat a promoure la cultura del talent i dels equips d'alt rendiment per contribuir en la millor atenció i servei al pacient.

La intervenció de Sonia Cortés, directora de Recursos Econòmics, al 23 Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió Sanitària s'ha centrat en el projecte d'abordatge del procés assistencial integral del pacient amb ictus. Arturo Fernández, cap de la Unitat de Compra Pública Innovadora, ha parlat per part seva sobre la creació d'una oficina de compra pública innovadora.

Sonia Cortés també ha participat en la taula rodona "Transformant plegats la sanitat per a les persones", moderada per Gemma Benito, Directora de Enterprise Services en Siemens Healthineers i dedicada a les noves estratègies de gestió, on s'ha exposat el nou model de gestió de la compra pública innovadora basada en la compra en valor, on gràcies a la incorporació d'innovacions tecnològiques s'aconsegueix millorar tant els resultats de salut dels pacients com del conjunt del sistema sanitari. Amb aquest nou model, pren importància comptar amb un equip de professionals multidisciplinari i la col·laboració públicoprivada. A més, en aquesta taula també ha participat el Director Gerent de l'OSI Araba, José María Pérez, el Director Gerent de l'Hospital General Universitari Santa Lucía i Área II Cartagena, José Sedes Romero, el Director General de Sistemes de la Informació i Salut Digital de la Consergería de Sanidad de la Comunitat de Madrid, Miguel López Valverde Argueso i el Director Corporatiu de Vithas Diagnóstico, Joan Sau Giralt.

El model de planificació estratègica de seguretat i d’innovació objecte d’anàlisi

La Direcció de Qualitat, Processos i Innovació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, amb la Dra. Soledad Romea al capdavant, i el grup de recerca en Serveis Sanitaris del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) han presentat nou comunicacions orals i pòsters.

Professionals de la Unitat de Qualitat han presentat dos treballs relacionats amb l’experiència de l’aplicació de la planificació estratègica en el marc de les àrees de coneixement i amb l’estandardització del funcionament dels òrgans assessors i comitès clínics.

Segons s’ha defensat al congrés, el model de planificació estratègica de Vall d’Hebron és una eina efectiva de transformació de la gestió clínica, a través de la qual els professionals participen activament en la definició de l’estratègia dels anys vinents. Aquest model, a més a més de la seva aplicació en el Pla Estratègic de l’hospital i plans annexos, també s’està implementant en diferents àrees de coneixement, com és el cas de Neurociències i Malalties Digestives. 

L’hospital disposa de 47 comissions i subcomissions i 191 comitès clínics.  Per a una organització, gestió, seguiment i avaluació efectiva es requereix una metodologia estandarditzada i un treball conjunt de directius, professionals clínics i unitat de Qualitat.  En el segon treball presentat al congrés s’ha analitzat el model d’estandardització del funcionament dels Òrgans Assessors i Comitès Clínics del nostre hospital.  

La Unitat de Seguretat de Pacients ha presentat tres treballs. El primer d’ells fa referència a la prevenció de caigudes.  Les caigudes dels pacients hospitalitzats augmenten la durada de l'estada i redueixen la qualitat de vida dels pacients. En aquest treball, fet  conjuntament amb la Unitat d’Innovació de l’hospital, es descriu el procediment utilitzat per incorporar una tecnologia existent en el mercat (“sensor de caigudes”) que doni resposta a una necessitat prèviament identificada, com la detecció de situacions de risc de caigudes. El sensor incorporat està en fase d’estudi pilot en algunes unitats.

El segon treball fa referència a la millora de les habilitats no tècniques (HNT), com són lideratge, comunicació, treball en equip o consciència situacional, identificades com a causa principal de molts incidents de seguretat.  Millorar aquestes habilitats són una estratègia clau a l’hospital per a la prevenció d’aquests incidents.

Finalment, el tercer treball promou la participació i l’apoderament del pacient en la seva seguretat.  En aquesta comunicació s’ha presentat una anàlisi sobre l’opinió dels professionals sobre la participació dels pacients en la identificació i la notificació d'incidents de seguretat, per tal d’identificar possibles dificultats en el camí cap a aquest empoderament.

Per part seva, la Unitat d’Innovació ha presentat quatre treballs.  Dos d’ells fan referència als resultats obtinguts de la fase de pilotatge del 2021-2022 del projecte Europeu finançat per EIThealth “Healthcare Transformation Academy” i els altres dos treballs han analitzat el model de gestió integral de la innovació de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

El projecte “Healthcare Transformation Academy”, coordinat per la Unitat d’Innovació de l’Hospital i en què participen diferents Hospitals de l' EUH, té com a objectiu transformar les organitzacions sanitàries formant els professionals de la salut de forma homogènia a tota Europa. Destaquen l’alta demanda per realitzar aquests cursos, amb un total de 569 professionals formats en diferents disciplines com lideratge, innovació o transformació digital. Un 306% més de l’esperat, demostrant que els professionals de la salut tenen un gran interès per aprendre aquestes disciplines transversals que no s’ensenyen durant els graus de les carreres de salut. 

Els altres dos treballs han presentat al 23 Congrés Nacional d’Hospitals i Gestió Sanitària diferents aspectes del nou model de gestió integral de la innovació de l’Hospital Vall d’Hebron. Un model d’innovació oberta on estant implicades moltes estructures de l’Hospital, creant circuits estandarditzats entre elles per millorar l’eficiència de la innovació i on també es té en compte des de l’inici la veu dels pacients i usuaris del sistema de la Salut. A Vall d’Hebron hem creat un model integral, en el qual treballem conjuntament amb pacients i professionals i  on gestionem totes les fases de la innovació. Així, impulsem la formació dels professionals en pensament crític i innovador mitjançant metodologies innovadores, ajudem a reformular problemes, a identificar les necessitats no cobertes i a desenvolupar idees innovadores d’alt impacte i valor en salut, algunes de les quals passem després a les Unitats de Transferència del VHIR o VHIO . A més, aquest nou model pretén crear una xarxa de referents d’innovació a totes les àrees de coneixement i formar-los en innovació per poder crear una cultura innovadora real.  

El Dr. Luis José Marte, coordinador del grup de recerca en Serveis Sanitaris del VHIR, també ha presentat en el marc del 23 Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió Sanitària els resultats del seu treball de recerca sobre la implementació de l'atenció compartida hospitalista en un Servei de Cirurgia Vascular. La intervenció, realitzada en 2018, va consistir en el fet que un metge de medicina interna s'incorporés al Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular de Vall d'Hebron, altament especialitzat, per aportar una visió més global: es va concloure que els resultats en salut milloren, amb una reducció del temps d'ingrés dels pacients.

Eunice Blanco, coordinadora de Treball Social de Vall d’Hebron, i Pablo Velasco, del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques, han presentat també al 23 Congrés Nacional d’Hospitals i Gestió Sanitària la iniciativa Superbox d’humanització hospitalària. Es tracta de caixes amb il·lustracions humanitzadores per cobrir els sèrums dels pacients pediàtrics. Les caixes Superbox revestiran quimioteràpies, sèrums, transfusions i altres medicacions i els pacients pediàtrics poden decidir quines il·lustracions decoren les caixes. D’aquesta manera, s’ajuda a reduir l’ansietat, rebuig i incomprensió que pot causar l’administració intravenosa en els pacients pediàtrics.

Representants de la Direcció de Sistemes de la Informació, Subdirecció Assistencial, la Direcció de Comunicació, la Direcció Econòmica, la Direcció de Recursos Humans i la Direcció de Qualitat, Processos i Innovació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron estaran presents al Congrés, així com el Grup de Recerca en Serveis Sanitaris del VHIR.

Comparteix-lo:

Notícies relacionades

Professionals

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.