Les teves gestions a l'hospital
Inici | Tu i l'hospital | Tràmits

Tràmits 
passos a seguir

Aquí trobaràs tots els documents per fer les teves gestions a l’hospital. T’expliquem els passos a seguir i les vies possibles per sol·licitar-los.

Sol·licitud de documentació clínica

Per demanar informació o còpia de documentació de la història clínica, has d’anar correctament identificat/ada en funció de la situació: 
  • Quan la documentació pertany a qui la sol·licita: DNI de la persona sol·licitant. En el cas dels pacients estrangers, el certificat de residència, el passaport o un altre document oficial que identifiqui la persona.
  • Quan la documentació no pertany a qui la sol·licita: DNI de la persona sol·licitant i DNI del titular amb autorització expressa signada del sol·licitant.
  • Quan la documentació pertany a un menor d’edat: DNI del sol·licitant i dels progenitors o tutors i llibre de família on consti qui la sol·licita; en el seu defecte, un document que acrediti la tutela del menor.
  • Quan la documentació pertany a una persona difunta: en el cas de pacients difunts s’haurà de presentar el certificat de defunció. En tot cas, la persona que la sol·licita s’haurà d’adreçar al Servei de Medicina Legal, on es demanaran els documents d’identificació que es considerin pertinents. 

Com demanar-la:
  • Personalment: a la Unitat de Lliurament de Documentació (a la planta 12 de l'Hospital de la Dona) o a Atenció a la Ciutadania, a l'Hospital de Traumatologia (a la planta baixa). L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 08.00 a 17.00 h.
  • Per correu electrònic: arxiu@vhebron.net
  • Per correu postal: Hospital Universitari Vall d'Hebron, Servei d'Arxiu i Documentació. Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 08035 Barcelona
  • Per fax: 93 489 31 29 

Pots recollir la documentació a la Unitat de Lliurament de Documentació de l’Arxiu o, si ho prefereixes, te l’enviem per correu certificat.


Tràmita el justificant de visita mèdica.

Justificant de visita mèdica

Si necessites un justificant d’estada a l’hospital, el pots demanar: de dilluns a divendres de 8 h a 15 h (a la secretaria d’hospitalització de les plantes) i de 15 h a 22 h a la Unitat d’Admissions (planta baixa Hospital General). Caps de setmana i festius de 8 a 22h a la Unitat d’Admissions (planta baixa Hospital General). A la Unitat d’Urgències, les 24 hores tots els dies de l’any. Es justifica la presència física dels acompanyants del dia en què es demana, però no de dates anteriors. I cal presentar un document identificatiu legal com ara DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.
Tramita el consentiment informat.

Inscripció del nadó 

Després del naixement i passades les primeres 24 hores, cal que aneu al Servei de Registre Civil de l'hospital per tal de formalitzar la inscripció del nadó. Per fer el tràmit, cal que porteu: els DNI dels progenitors i el llibre de família. Heu de comunicar el nom del nadó. Si el voleu inscriure al Registre Civil de la població on viviu, heu de passar a recollir la documentació al Servei del Registre Civil de l'hospital. L’horari del Servei de Registre Civil de l’Hospital Maternoinfantil de Vall d'Hebron és de dilluns a divendres, de 9.30 h a 14 h.
Com fer el tràmit de voluntats anticipades.

Voluntats anticipades

Aquest és el document que va adreçat al metge o metgessa responsable en què pots expressar les instruccions relacionades amb la teva salut si, quan arriba el moment, et trobes en una situació en què no pots fer-ho personalment. 

També pots nomenar un representant que actuï com a interlocutor amb l’equip sanitari, si no estàs en condicions d’expressar la teva voluntat. Si necessites més informació, pots consultar el personal mèdic o qualsevol de les unitats d’Atenció a la Ciutadania de l’hospital.
Atenció a la Ciutadania