Recupera el teu estat de salut

Tractament de la distonia

Tractament distonia

La distonia en la infantesa és progressiva i debilitant, però es pot prevenir amb un diagnòstic precoç i l’ús de teràpies específiques en funció del defecte genètic identificat. En l’actualitat, s’apliquen diversos tractaments.

Per centres

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On es troba

Informació destacada

Tipus de tractament

 

Assaig amb levodopa

En nens amb distonia aïllada sempre cal fer un assaig amb levodopa d’1 a 3 mesos. Aquest fàrmac pot revertir els símptomes per complet quan la distonia està causada per un defecte en la síntesi de dopamina, cosa que es coneix com a distonia dopa-sensible.

El defecte en la síntesi de dopamina pot estar causat per alteracions en els gens i les proteïnes que regulen el metabolisme de la dopamina, que és un neurotransmissor fonamental per a l’aprenentatge, la conducta i la funció motora.

 

Tractament amb toxina botulínica

La toxina botulínica és eficaç per controlar la distonia focal, que afecta un grup muscular en una acció concreta, com la contractura dels escrivents, que apareix en forma de rampa quan s’utilitza la mà per escriure, o la distonia de la marxa, que consisteix a invertir la posició anòmala del peu i la cama mentre es camina.

En nens amb distonia generalitzada, la toxina botulínica també pot alleujar el dolor d’alguns grups musculars que fan minvar especialment la qualitat de vida del pacient.

 

Tractament amb diversos fàrmacs

Per tractar la distonia generalitzada en nensse subministren diferents fàrmacs per disminuir la tremolor, el to muscular i els espasmes dolorosos. Es tracta de les benzodiazepines, agonistes del GABA (baclofèn), anticolinèrgics i agonistes alfa2 adrenèrgics. En alguns pacients amb distonia paroxismal, que es caracteritza per moviments involuntaris breus i repetitius durant la nit, se subministren antiepilèptics.

 

Alternatives quirúrgiques

 

Bomba de baclofèn intratecal

Quan els fàrmacs per via oral no són suficients es pot optar per una opció quirúrgica: la bomba de baclofèn intratecal. Aquest dispositiu intern o pròtesi administra el medicament baclofèn a través d’un catèter a l’espai epidural (on es troba el líquid que envolta el cordó medul·lar a la columna). Ajuda a controlar la distonia generalitzada ja que redueix el dolor, disminueix el to muscular i els espasmes i millora així la qualitat de vida dels malalts.

Aquest dispositiu s’utilitza per tractar distonies secundàries o associades a altres problemes neurològics (neurometabòlics, neurodegeneratius, o adquirits per dany cerebral perinatal).

 

Estimulació cerebral profunda o estimulació pal·lidal

Consisteix a col·locar dos elèctrodes als nuclis pàl·lids del cervell mitjançant una tècnica d’estereotàxia, per millorar la funcionalitat motora i la qualitat de vida. Els pacients candidats a estimulació pal·lidal són els que presenten distonies primàries que no tenen lesió estructural en el sistema nerviós central.

 
Professionals relacionats
Dr. Joan
Minguell Monyart
Cap de Servei
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Cirurgia Reconstructiva de l'Aparell Locomotor
Dra. Maria Antonia
Poca Pastor
Cap de Secció
Neurocirurgia
Sra. Silvia
Bosch Raventos
Supervisora d'Infermeria
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Dr. Francisco
Soldado
Metge/ssa
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Dr. Daniel
Pacha Vicente
Coordinador Mèdic
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Dr. Enric
Castellet Feliu
Cap de Secció
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Sra. Teresa
Sanclemente Boli
Supervisora d'Infermeria
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Sra. Cristina
Rivera Rubio
Fisioterapeuta
Neurologia
Fisioterapeuta
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Mar
Meléndez Plumed
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Carles
Amat Mateu
Metge/ssa
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Investigador
Cirurgia Reconstructiva de l'Aparell Locomotor
Dra. Esther
Toro Tamargo
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Ignacio
Esteban Feliu
Metge/ssa
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Dr. Jordi
Pedemonte Jansana
Metge/ssa
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia