Cures infermeres: més de 50 anys de bones pràctiques
Inici | Què podem fer per tu | Cures infermeres

Cures 
infermeres

L’Escola d’Infermeria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, fundada l’any 1966, va crear un projecte educatiu propi d’infermeria. Aquesta experiència de més de cinquanta anys, ens ha portat a ser l’únic hospital català escollit pel programa internacional Centres Compromesos amb l’Excel·lència en Cures d’Infermeria. Una acreditació de la prestigiosa Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) que distingeix l’alt grau de qualitat de la infermeria. Aquesta associació té en marxa, des de 1999, el programa Best Practice Spotlight Organization (BPSO), dedicat a implementar guies de pràctica clínica infermera i avaluar-ne el seu impacte en pacients, residents i personal mèdic.
Tenim un model de cures amb segell de qualitat de Vall d'Hebron.

Un model que crea escola

El model de cures infermeres de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron es basa en tres pilars bàsics:

  • L'evidència científica
  • La recerca infermera
  • La humanització de l'assistència sanitària

L'escolta activa, la implicació de les famílies en el procés de les cures infermeres i el respecte al descans dels pacients són només algunes de les mesures aplicades per millorar el tracte amb els pacients.
Es tracta d’incorporar el rigor científic a la pràctica clínica. El personal d’infermeria de l’Hospital reconeix la importància de les proves científiques i parteix del coneixement científic disponible per a l’aplicació de les cures infermeres.

D'altra banda, i per tal de disposar del major coneixement possible, el campus hospitalari Vall d'Hebron impulsa la recerca infermera a través del Grup de Recerca Multidisciplinari d'Infermeria del Vall d'Hebron Institut de Recerca. L'equip d'investigadors que hi treballa té cinc línies de recerca relacionades amb les cures infermeres. 

Finalment, el personal d'infermeria de Vall d'Hebron aposta per una atenció més càlida i humana i per establir una relació empàtica i de confiança entre els professionals mèdics, els pacients i les famílies dels pacients. 
Hi ha un grup de recerca en cures de salut al Vall d'Hebron Institut de Recerca.

Recerca en cures de salut

El Grup de Recerca Multidisciplinari d'Infermeria, acreditat com una de les àrees transversals dins el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), desenvolupa cinc línies d’investigació en cures infermeres:
  • Efectivitat de les cures infermeres
  • Cures infermeres a pediatria
  • Cures infermeres a pacients crítics
  • Seguretat del pacient i efectes adversos
  • Gestió de les cures infermeres
Ves al Grup de Recerca Multidisciplinari d'Infermeria

Docència

A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron rebem més de 900 alumnes a l’any de totes les especialitats.

Les activitats formatives que ofereixen els professionals d’infermeria estan molt enfocades a la seguretat del pacient i a la implantació de les guies de pràctica clínica del programa Best Practice Spotlight Organization (BPSO).
Ves a la Unitat Docent d'Infermeria