Tenim les eines per la màxima cobertura

Biòpsia renal

biòpsia renal Vall d'Hebron


La biòpsia renal és un element de diagnòstic fonamental en el camp de la Nefrologia.
Les malalties del ronyó tenen una traducció en l'estat general de la persona i també es revelen en les analítiques de sang i orina practicades. De la mateixa manera les proves d'imatge (ecografia renal, TAC, ressonància nuclear magnètica), donen informació sobre el diagnòstic de la malaltia renal, però la prova fonamental i imprescindible per al diagnòstic de la malaltia renal és la biòpsia renal.

Consisteix en l'extracció amb una agulla especial d'una mostra mil·limètrica de teixit renal. La punció es fa sota control ecogràfic amb anestèsia local amb o sense sedació, segons les característiques del pacient.

Per centres

Hospital General

On es troba

Informació destacada


La mostra obtinguda es processa pel Servei d'Anatomia Patològica amb l'ús de diferents tècniques per a la observació sota microscòpia òptica, microscòpia de fluorescència i microscòpia electrònica. Així es poden observar els diferents compartiments del ronyó: els glomèrul s, els túbuls, i els vasos sanguinis. També es poden fer tincions especials per a revelar infeccions i toxicitat produïda per diferents fàrmacs.

És molt útil tant en el diagnòstic de malaltia dels ronyons propis, com a prova per al seguiment del trasplantament renal.

La biòpsia renal no està exempta de complicacions, poc freqüents i que es poden solucionar, però que calen esmentar: es pot produir emissió d'orina amb sang, situació generalment autolimitada. També es pot produir un hematoma renal, que no requereix tampoc tractament i es pot produir també accidentalment una comunicació entre una arteria i una vena, situació que requereix fer un cateterisme i tancar la comunicació anòmala.
És una pràctica freqüent en el Servei de Nefrologia, i les complicacions observades estan sobre l'1-2 %, amb resolució posterior, per la qual cosa es pot considerar un procediment rutinari i segur.

 
Professionals relacionats
Sra. Montse
Sevillano Aparicio
Supervisora d'Infermeria
Sra. Adela
Amat Huerta
Supervisora d'Infermeria
Urologia