Informa't de les malalties en què som especialistes

Pròstata benigna

Próstata benigna Vall d'Hebron

La pròstata és un òrgan glandular present en els homes, i es troba travessada per la uretra. Intervé en la formació del líquid seminal (80% del contingut) i, per tant, és un òrgan sexual. Quan creix, sobretot després dels 50 anys, dóna lloc a la hiperplàsia benigna, però que donarà símptomes, com a conseqüència s’estrenyi la uretra prostàtica i per tant obstrueix el pas normal de l'orina.

La uretra és el conducte urinari que va de la bufeta de l'orina, a l'exterior. En el cas de l'home, té dos trams, la uretra prostàtica (que passa pel mig de la pròstata) i la uretra peniana, que travessa tot el penis fins a l'exterior. 

Informació destacada

Quan la pròstata creix de mida (hiperplàsia benigna de pròstata o HBP), es produeix la disminució del calibre de la uretra i causa els símptomes. L'obstrucció de la uretra per part de la pròstata és progressiva i causa repercussió en la bufeta de l'orina que ha de fer més esforç per a poder buidar l'orina. A més pot facilitar infeccions d'orina i la formació de litiasi (pedres o càlculs) procedents de les sals que conté l'orina perquè no es buida amb facilitat i es produeix així la sedimentació de les sals. Si l'obstrucció és molt important, la dificultat per eliminar l'orina pot arribar a lesionar els ronyons perquè la bufeta no es pot buidar adequadament.

 

Els símptomes

 

Micció més freqüent del normal, micció a la nit, pèrdua en la força del raig de l'orina, urgència miccional (el pacient percep un desig intens d'anar a orinar) i també episodis en les que s'escapa l'orina.

 

 

A qui afecta?

 

A homes per sobre dels 50 anys, amb augment de la incidència a mesura que augmenta l'edat.

 

 

El diagnòstic

 

Es fa amb la història clínica, on es recullen els símptomes del pacient, amb un tacte rectal, on el metge té accés a la pròstata per valorar la mida, i les irregularitats. Una ecografia donarà informació dels ronyons, de la mida de la pròstata i grau de buidament de la bufeta. La determinació de PSA ens facilitarà la sospita de càncer de pròstata.

 

 

El tractament habitual

 

Es basa inicialment en fàrmacs per via oral que relaxen la musculatura prostàtica per a facilitar el pas i l'evacuació normal de l'orina altres que redueixen el seu volum. En fases més evolucionades caldrà fer un buidament de la part central de la pròstata a través d'una resecció transuretral o enucleació a través de làser.    

 

 

Les proves més habituals

 

Exploració física, ecografia, determinació de PSA. Fluxometría i valoració del residu postmiccional

 

 

Prevenció

 

No existeix. Els controls periòdics o les consultes per l'aparició de símptomes són la clau per al diagnòstic precoç.

 

 

 

Per centres

Hospital General

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Enrique
Trilla Herrera
Cap de Servei
Urologia
Dr. Juan
Morote Robles
Metge
Urologia
Oncologia, Recerca Biomèdica en Urologia
Dr. Albert
Carrión Puig
Metge
Urologia
Dra. Mercè
Cuadras Solé
Dra. Ana
Celma Domènech
Metge/ssa
Urologia
Dr. Jacques
Planas Morin
Metge
Urologia
Dr. Raul
Cocera Rodríguez
Metge
Urologia
Dr. Enric
Miret Alomar
Dr. Alonso
Narvaez Barros
Dr. Carlos
Salvador Lacambra
Dra. Marta
Allué López
Dr. David
Lorente García
Dr. Fernando
Lozano Palacio
Metge
Urologia