Informa't de les malalties en què som especialistes

Neurocirurgia pediàtrica complexa

Neurocirurgia pediàtrica complexa a Vall d'Hebron

La neurocirurgia pediàtrica complexa engloba una sèrie de patologies que, per la seva complexitat, cal que siguin ateses en un centre que disposi de la tecnologia, els professionals i l’expertesa necessaris.

Informació destacada

Dins de la neurocirurgia pediàtrica complexa s’inclouen:

  • Tumors cerebrals complexos  
  • Alteracions de la dinàmica del líquid cefalorraquidi (casos complexos d’hidrocefàlia o hipertensió intracranial o nens extremadament petits amb hidrocefàlia tabicada o posthemorràgica)
  • Malformacions craniofacials sindròmiques (síndrome d’Apert-Crouzon o Carpenter, entre d’altres)
  • Malformacions de la unió craniocervical amb afectació d’estructures anteriors i posteriors (com ara malformacions de Chiari combinades amb compressions medul·lars anteriors)
  • Patologia raquimedul·lar poc freqüent 

En general, es tracta de patologies molt complexes que es presenten en baixa freqüència. Moltes de les quals estan incloses dins dels apartats de malalties minoritàries. Per aconseguir uns resultats òptims, cal que es tractin en centres grans, que en tractin suficients malalts cada any, i que disposin de la tecnologia necessària per tractar aquestes patologies. 

 

Els símptomes

Cada patologia té les seves característiques pròpies. Quan hi ha un tumor cerebral, l’infant presenta uns símptomes tenint en compte la regió del cervell en què es desenvolupa el tumor.

Quan hi ha casos d’hidrocefàlia descompensada o hipertensió intracranial greu, és a dir, quan augmenta la pressió de l’interior del crani, l’infant presenta cefalees, alteracions visuals i pot arribar a entrar en coma.

Les malformacions craniofacials es caracteritzen per deformitats greus dels ossos del crani i de la cara.

 

A qui afecten aquestes patologies?

Solen ser poc freqüents. Rarament se solen tractar més de deu casos cada any de cada una de les patologies anomenades.

 

El diagnòstic

El diagnòstic de les patologies neuroquirúrgiques inclou:

  • Estudis avançats de neuroimatge (ressonància magnètica clàssica i seqüències especials i estudis vasculars)
  • Proves neurofisiològiques (potencials evocats o estudis del son)
  • Col·laboració de professionals d’altres serveis (neuròlegs, oftalmòlegs, oncòlegs...)  

L’avaluació dels resultats també implica l’actuació de psicòlegs o d’altres professionals que objectivin els canvis en les funcions cognitives i en la qualitat de vida.

 

El tractament habitual

El tractament de les patologies que cobreix la neurocirurgia pediàtrica complexa sol ser quirúrgic. Això implica disposar d’un quiròfan d’alta tecnologia que permeti un monitoratge intraquirúrgic, d’anestesiòlegs i de personal d’infermeria especialitzat.

 

La prevenció

Malauradament no coneixem cap prevenció per a aquestes patologies. La nostra funció fonamental és restaurar les funcions perdudes i aconseguir els resultats òptims perquè assegurin, sempre que es pugui, un correcte desenvolupament de l’infant, així com la màxima integració en els àmbits familiar, escolar i social.

 

Per centres

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba
Especialitats assistencials
Grups de recerca
    
Professionals relacionats
Dra. Montserrat
Munill Ferrer
Investigadora Principal
CIBBIM-Nanomedicina. Noves Tecnologies i Microcirurgia Craniofacial
Sra. Isabel María
Garlito Pérez
Supervisora d'Infermeria
Neurofisiologia Clínica
Dr. Joan
Balcells Ramírez
Cap de Secció
Cures Intensives Pediàtriques
Investigador Principal
Recerca Clínica / Innovació en la Pneumònia i Sèpsia (CRIPS)
Dr. Jaume
Izquierdo Blasco
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques
Dra. Charlotte
Wolley Dod
Metge/ssa
Oftalmologia Pediàtrica
Dra. Adriana
Agell Sogbe
Metge/ssa
Cirurgia Maxil·lofacial Pediàtrica
Dra. Carla
Daina Noves
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques
Dr. David
Gómez Andrés
Metge/ssa
Neurologia Pediàtrica
Sra. Meritxell
Jiménez Llahí
Dra. Laura
Gil Juanmiquel
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques
Sr. José María
Mata Márquez
Supervisor d'Infermeria
Cures Intensives de Traumatologia
Dra. Nieves
Martín Begué
Metge/ssa
Oftalmologia Pediàtrica
Dra. Laura Erica
Seidler Nussenbaum
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques