Informa't de les malalties en què som especialistes

Malalties immunològiques

malaties immunòlogiques a Vall d'Hebron

El sistema immune és un sistema de defensa i adaptació del nostre organisme a l'exterior. Permet discriminar que acceptem i que no de tot el que ens envolta: aliments, gèrmens, productes químics, cèl.lules pròpies envellides o deteriorades, etc., per tal de preservar el nostre organisme amb bona salut. Tots els trastorns, per excés o defecte d'aquesta funció, formen part d'aquestes malalties. Té dues parts fonamentals: la immunitat innata, que depèn dels gens de la nostra especie i que no ha de ser entrenada per a funcionar. I la immunitat adquirida, que depèn de l'aprenentatge que fa el nostre cos amb el contacte amb infeccions, aliments o productes químics. Totes dues treballen en col.laboració i en un estret equilibri.

Informació destacada

Hi ha malalties immunitàries per:

 a) manca de funció: Immunodeficiències primàries, immunodeficiències adquirides

b) excés de funció: Malalties autoimmunitàries en les quals l'organisme amb un exercici excessiu de les defenses s'agredeix a si mateix perquè perd una funció essencial: l'autotolerancia. Això vol dir que en condicions normals en cap cas una cèl.lula pròpia farà un atac contra una altra cèl.lula pròpia.

En el primer cas, el de les immunodeficiències, l'aparició d'infeccions repetides és el signe clau per a la seva detecció. Es pot produir en les primeres etapes de la vida per una alteració genètica o en la vida adulta a causa de tractaments rebuts per altres malalties, com les oncològiques. O pot ser adquirida per una infecció vírica, una de les més importants és el VIH (virus de la immunodeficiència humana).

En el segon cas, és l'aparició d'inflamacions sense causa aparent a les articulacions (al pulmó, al ronyó, al fetge o a altres òrgans) el que ens avisa d'una malaltia autoimmune.

 

Els simptomes 

Depenen bàsicament de si es deuen a un defecte de funció (infeccions repetides) o bé a un excés de funció (malaltia inflamatòria d'un o diversos òrgans).

 

A qui afecta la malaltia?

Pot afectar a qualsevol persona durant tota la vida. D'una manera general es pot dir que les immunodeficiències són més freqüents en la primera infància i les malalties autoimmunes afecten els adults joves i amb més freqüència a les dones.

 

El diagnòstic

La capacitat de defensa de l'organisme es mesura de dues maneres. En estat basal, és a dir en la situació ordinària del pacient. I després de l'estimulació de les cèl.lules de defensa en el laboratori.

En el cas de les malalties autoimmunes s'estudien tots aquells factors presents en la sang que en estar augmentats revelen una activitat anòmala contra el mateix cos.

Hi ha diferents exploracions diagnòstiques:

a) estudi de la immunitat innata

b) estudi de la immunitat adquirida

c) estudi de la capacitat funcional del sistema immune

d) estudi dels factors que caracteritzen la malaltia autoimmune

 

Per avaluar la competència immunològica, és a dir de defensa, es pot fer de diverses maneres:

-amb la detecció i recompte de les cèl.lules encarregades de la defensa de l'organisme, i específicament dels limfòcits.

-amb l'estimulació dels limfòcits en el laboratori per veure la seva funcionalitat.

-amb l'estudi en la sang o en una biòpsia dels factors que fan que es produeixi una autoagressió. Aquests factors poden ser autoanticossos (proteïnes de defensa amb funció anòmala d'autoagressió) .

-amb l'estudi de missatgers cel.lulars elevats que indiquen l'activitat d'aquestes cèl.lules contra el mateix organisme.

 

 

El tractament habitual

En el cas de la immunodeficiència és el de la restitució de la capacitat funcional del sistema immune.

En el cas de l'autoimmunitat és la modulació o el fre de la capacitat d'autoagressió que ha desenvolupat el sistema immune.

 

Les proves més habituals

Són proves de laboratori per valorar la funcionalitat del sistema immune. També proves genètiques que ajuden al diagnòstic.

 

Prevenció

A banda de les recomanacions generals per a una alimentació sana i natural, exercici físic i abstenció de fumar, es pot dir que el compliment del calendari vacunal en la infància és bàsic. A més a més de tenir defensa per a les infeccions per a les quals es vacuna, ajuda a una millora de les capacitats de defensa global.

Per centres

Hospital General

On es troba

Serveis transversals

On es troba

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Manuel
Hernández González
Dra. Judith
Sanchez Raya
Cap de Servei
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Benito
Almirante Gragera
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Malalties Infeccioses
Sra. Ana Elena
Ruiz Alcaraz
Supervisora d'Infermeria
Medicina Interna
Dr. Xabier
Michelena Vegas
Sr. Alex
Ginés Puertas
Responsable/Coordinador
Medicina Física i Rehabilitació
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Sra. Julia
Salvador Lodosa
Supervisora d'Infermeria
Medicina Interna
Sra. Laura
Yague Velasco
Supervisora d'Infermeria
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Mireia
Barceló Bru
Sr. Salvador
Campos Badia
Dra. Susana
Rodriguez Gonzalez
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Maria
Pascual Pastor