Informa't de les malalties en què som especialistes

Leucèmia Aguda

leucèmia aguda Vall d'Hebron

La leucèmia aguda compren un conjunt de neoplàsies del sistema hematopoètic caracteritzat per la proliferació i acumulació important de cèl•lules immadures en la medul•la òssia en primera instància i després a la sang amb gran heterogeneïtat clínica i biològica.

Les leucèmies agudes són proliferacions clonals (cèl•lula tumoral que deriva d'una única cèl•lula inicial i acumula diverses mutacions genètiques que acabaran desenvolupant la malaltia) de cèl•lules mare sanguínies alterades. En condicions normals, les cèl•lules mare multi potents donen lloc a cèl.lules progenitores de les cèl.lules sanguínies, mitjançat un procès de diferenciació i proliferació cel•lular mediat per mecanismes de la pròpia cèl•lula i pels teixits que l'envolten. Les cèl•lules sanguínies en condicions normals migren a la sang i als teixits, essent indispensables per al correcte funcionalment de l'organisme. 

Informació destacada

En les leucèmies agudes, l'acumulació de diverses alteracions genètiques i moleculars, dóna lloc a la progressiva acumulació d'aquestes cèl•lules que substitueixen a les cèl•lules sanguínies normals, és l'anomenat "hiat leucèmic", les cèl•lules progenitores (blasts) no maduren i s'acumulen al moll d'òs i la sang perifèrica. La simptomatologia pot ser molt lleu i inespecífica a l'inici i deriva de la manca de cèl•lules sanguínies principalment i de vegades, de la infiltració de teixits. Es tracta de malalties molt greus que requereixen tractaments quimioteràpics per al seu control i sovint, un trasplantament de progenitors de moll d'òs.

 

Els símptomes

En molts casos no hi ha símptomes importants a l'inici. Aquests, deriven fonamentalment de la manca de cèl•lules sanguínies com cansament, sagnats, infeccions i més rarament falta de gana, dolors ossis, dificultat respiratòria o símptomes neurològics. En l'exploració física podem trobar pal•lidesa, hematomes, sagnat mocós, febrícula, infiltració de genives o d'altres òrgans (pell, melsa, fetge, etc.).

 

A qui afecta la malaltia?

La mitjana d'edat per les leucèmies agudes en general és de 67 anys, però pot afectar a persones de qualsevol edat. La leucèmia aguda és la neoplàsia més freqüent de l'edat pediàtrica, essent més habitual l'estirp limfoide. En la població adulta és més freqüent l'estirp mieloide.

 

El diagnòstic

El diagnòstic de sospita el farem a partir d'un conjunt d'aspectes que inclouen la història clínica, l'exploració física i l'hemograma. La confirmació diagnòstica l'obtindrem mitjanant la punció de la medul•la òssia a on estudiarem les cèl•lules neoplàsiques (blastes) mitjançant la microscòpia òptica, la citometria de fluix multiparamètrica, els estudis de citogenètica i de biologia molecular.

 

El tractament habitual

 Està basat en la quimioteràpia. Actualment hi ha en desenvolupament nous fàrmacs com la immunoteràpia o tractaments dirigits contra alteracions biològiques específiques (teràpia individualitzada). Si no està contraindicat, pot ser necessari un trasplantament de progenitors hematopoètics un cop assolida la resposta. Les estratègies terapèutiques s'adapten per una banda a la situació del pacient (edat, malalties concomitants, etc.) i de l'altra, a les característiques biològiques de la malaltia.

 

Les proves més habituals

Són l'hemograma i la punció de medul•la òssia.

 

Prevenció

Malauradament no disposem de cap eina per prevenir el desenvolupament de les leucèmies agudes. No es coneixen exactament els mecanismes que fan que una persona desenvolupi aquesta malaltia. S'han descrit alguns factors que hi poden estar relacionats, com els tractaments quimioteràpics o radioteràpia previs o l'exposició a determinats tòxics. S'ha observat també una predisposició en algunes malalties congènites i casos amb associació familiar.

 

 

 

 

Per centres

Hospital General

On es troba

Serveis transversals

On es troba
   
Tractaments relacionats
  
Professionals relacionats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Cap de Servei
Oncologia Mèdica
Dr. Joan
Carles Galcerán
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumors, Sarcoma and cancer of unknown primary site program
Dr. César
Serrano García
Metge/ssa
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumors, Sarcoma and cancer of unknown primary site program
Dra. Enriqueta
Felip
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Grup de tumors toràcics i càncer de cap i coll
Dra. Cristina
Saura Manich
Cap d'Unitat
Oncologia Mèdica
Investigador Clínic
Grup de càncer de mama i melanoma
Dr. David
Beneitez Pastor
Dra. Teresa
Macarulla Mercadé
Cap d'Unitat
Oncologia Mèdica
Sra. Nuria
González Pedrero
Infermer/a
Hematologia
Sra. Sandra
Renard
Infermer/a
Hematologia
Sr. Lluís
Peña Garcia
Administració
Oncologia Mèdica