Informa't de les malalties en què som especialistes

Lesionats valvulars: estenosi pulmonar

Lesions valvulars: estenosi pulmonar a Vall d'Hebron

L’estenosi pulmonar és un trastorn de la vàlvula cardíaca que afecta la vàlvula pulmonar, la vàlvula que separa el ventricle dret de l’artèria pulmonar, que és l’artèria que porta la sang als pulmons. L’estenosi pulmonar es produeix quan la vàlvula no es pot obrir suficientment i, en conseqüència, hi ha menys flux de sang als pulmons. 

Informació destacada

Els símptomes

Si l’estenosi és lleugera, no produeix cap símptoma.

Si és més greu, els símptomes poden ser:

  • dificultat per respirar
  • fatiga
  • coloració blavosa de la pell
  • insuficiència cardíaca

 

El diagnòstic

Per fer el diagnòstic se sol fer servir l’ecocardiograma. Amb aquesta prova es valora el ventricle dret, la vàlvula pulmonar, la dilatació postestenòtica de l’artèria pulmonar i els gradients a través de la vàlvula.

 

El tractament habitual

Per tractar l’estenosi pulmonar s’utilitza la valvuloplàstia pulmonar percutània, indicada en casos moderats pacients de més de dos anys.

Si es tracta de casos greus, la valvuloplàstia pulmonar percutània està indicada per a qualsevol edat. Aquesta, s’associa a menys morbimortalitat a curt termini que la valvulotomia quirúrgica. En les dues tècniques els resultats a llarg termini són similars.

La valvuloplàstia sol tenir uns resultats excel·lents. Només el 4% dels casos necessita un segon procediment en un seguiment de 15 anys. La insuficiència valvular pulmonar lleugera és ben tolerada.

Per centres

General Hospital

On es troba

Maternity and Children's Hospital

On es troba
Especialitats assistencials
  
Tractaments relacionats
Proves diagnòstiques relacionades
Professionals relacionats
Dr. David
García-Dorado García
Dra. Asunción
Torrents Fernández
 
Notícies i activitats