Informa't de les malalties en què som especialistes

Hèrnia Hiatal

Hèrnia hiatal Vall d'Hebron

L'hèrnia hiatal es dóna quan la part superior de l'estómac passa d'estar a l'abdomen per allotjar-se al tòrax per sobre del muscle diafragma, i passa d'estar situat a l'abdomen per estar situat al tòrax.

Això vol dir que el contingut àcid de l'estómac pot arribar fàcilment a l'esòfag, produint una irritació química del mateix coneguda com esofagitis.

Aquesta afecció afecta aproximadament a un 20% de la població encara saber quantes persones la pateixen és difícil perquè alguns d'ells no presenten símptomes però, aquelles persones que sí els presenten, solen patir acidesa, molèsties a l'abdomen, problemes per empassar, mal alè o tos seca.

Informació destacada

No es coneix bé perquè es produeix l'hèrnia hiatal.

El diafragma és el muscle que separa el tòrax de l'abdomen. El hiatus diafragmàtic és una part de les estructures anatòmiques que fan que es mantinguin en la seva posició l'esòfag (intratoràcic) de l'estómac (intraabdominal). Si es desplaça l'estómac cap al tòrax, el contingut gàstric que és molt àcid, pot passar fàcilment a l'esòfag. L'existència d'una hèrnia hiatal  és una de les causes de reflux gastro-esofàgic, però no l'única.

 

 

 Els simptomes

 

Aquesta afecció afecta aproximadament a un 20% de la població encara saber quantes persones la pateixen és difícil perquè alguns d'ells no presenten símptomes però, aquelles persones que sí els presenten, solen patir acidesa, molèsties a l'abdomen, problemes per empassar, mal alè o tos seca

Quan hi ha una hèrnia hiatal pot haver-hi reflux gastro-esofàgic, i la conseqüència és una irritació química dels àcids de l'estómac sobre l'esòfag. Això produeix una inflamació, l'esofagitis, que és molt dolorosa.

Aquest dolor se situa a prop del cor per la qual cosa cal diferenciar-lo del dolor produït per l'angina de pit o la pericarditis.

L'hèrnia hiatal pot ser també asimptomàtica.

 

 

A qui afecta la malaltia?

 

L'hèrnia hiatal és molt freqüent i pot arribar a afectar el 20% de la població en un moment o l'altre de la vida, tambe pot ser una troballa radiogràfic incidental en > 40% de la població,  asimptomàtica; la incidència augmenta amb l'edat, i és més freqüent per sobre dels 50 anys

 

 

El diagnòstic

 

El diagnòstic d'hèrnia hiatal està basat en la demostració de la posició anòmala de l'estómac i gairebé sempre de reflux gastro-esofàgic.

 

 

Les proves més habituals

 

Esofagograma:

Es poden obtenir imatges radiològiques de l'esòfag i de l'estómac i també del procés de deglució i també imatges del reflux. Cal prendre una substància opaca als raigs X per tal de visualitzar les estructures esmentades.

Endoscòpia digestiva:

S'introdueix un tub flexible per la boca que incorpora una càmera per visualitzar l'esòfag i l'estómac. Això permet observar la posició de l'esòfag i de l'estómac, i veure el grau d'inflamació present.

Manometria digestiva:

Amb aquesta prova s'introdueix pel nas una sonda que permet estudiar els canvis de pressió de l'esòfag durant la deglució i detectar anomalies en el seu funcionament.

pH metria de 24 hores:

És el monitoratge de l'àcid, amb una sonda que s'introdueix pel nas i avalua la quantitat d'àcid que reflueix de l'estomac al esòfag durant 24 hores.

 

 

 

El tractament habitual

 

Es fa tractament de l'hèrnia hiatal si hi ha existència de reflux grastro-esofàgic sever, o si hi ha compressió excessiva (estrangulació) en la part de l'estómac que està fora de lloc.

El tractament mèdic de l'hèrnia hiatal es fa amb mesures higianicodieteticas, com elevar la capçalera del llit, no menjar aliments copiosos, sopars lleugers i fàrmacs que contraresten o disminueixen l'acidesa de l'estómac.

En cas de no resposta al tractament mèdic, es pot fer una correcció quirúrgica de l'hèrnia hiatal per tal de col·locar tot l'estómac en posició intraabdominal.

La cirurgia es pot fer amb tècnica laparoscòpica.

 

 

 

Per centres

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Hospital General

On es troba
      
Professionals relacionats
Sr. David
Usó Bou
Infermer/a
Cirurgia General i Digestiva