Informa't de les malalties en què som especialistes

Diftèria

Diftèria a Vall d'Hebron

La diftèria és una malaltia infecciosa aguda causada pel bacteri “Corynebacterium diphtheriae”, que afecta exclusivament els humans. Es pot manifestar amb una afectació al tracte respiratori superior (amígdales, laringe, faringe i mucosa nasal). El bacteri produeix una exotoxina que és la responsable de les manifestacions clíniques de la malaltia. En adults, pot arribar a ser mortal entre un 5 % i un 10 % dels casos i, en nens, la mortalitat arriba fins al 20 %.

Informació destacada

Com actua la diftèria?

La manifestació característica de la diftèria respiratòria és la formació de membranes de color blanc grisós (pseudomembranes) a les amígdales i la faringe. Les membranes solen estar molt adherides i això fa que sagnin amb facilitat.

 

Els símptomes

Els símptomes més freqüents són:

  • Febre, malestar general i obstrucció respiratòria.
  • Complicacions neurològiques i cardíaques, en els casos més greus. Aquestes complicacions poden arribar a provocar la mort del pacient.

 

A qui afecta la diftèria?

Gràcies a la vacunació, feia més de tres dècades que no es diagnosticava a l’Estat espanyol. L’any 2015, però, se’n va produir un cas en un nen que no havia estat vacunat.

La transmissió de la diftèria es produeix per via respiratòria o per contacte físic estret amb una persona malalta o una portadora sana del bacteri que no hagi desenvolupat mai els símptomes.

El període d’incubació és de dos a set dies, i es transmet des de set dies abans de l’inici dels símptomes fins a dues o tres setmanes després. 

 

El diagnòstic

El diagnòstic de confirmació es fa mitjançant un cultiu microbiològic de mostres clíniques (exsudat nasal, faringi o de les pseudomembranes).

 

El tractament habitual

Cal que s’administri al més aviat possible (en les primeres 48 hores de l’inici dels símptomes, sense esperar la confirmació diagnòstica del laboratori) l’antitoxina diftèrica i el tractament antibiòtic amb penicil·lina G procaïna.

 

La prevenció

La principal mesura per prevenir la diftèria és la vacunació, que protegeix en el 95 % dels casos. S’han d’administrar dosis de forma periòdica, ja que l’efecte no dura per sempre.

La vigilància epidemiològica i la profilaxi són fonamentals per tenir el bacteri controlat i perquè no apareguin casos secundaris.

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Serveis transversals

On es troba
  
Consells de salut relacionats
Tractaments relacionats
  
Professionals relacionats
Dra. Magda
Campins Martí
Cap de Servei
Medicina Preventiva i Epidemiologia
Epidemiologia i Salut Pública
Dr. Tomàs
Pumarola Suñé
Cap de Servei
Microbiologia
Dr. Benito
Almirante Gragera
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Malalties Infeccioses
Dr. Joan
Balcells Ramírez
Cap de Secció
Cures Intensives Pediàtriques
Investigador Principal
Recerca Clínica / Innovació en la Pneumònia i Sèpsia (CRIPS)
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Sr. Albert
Cortés Borra
Supervisor d'Infermeria
Pediatria
Dr. Andrés
Antón Pagarolas
Dr. Mateu
Espasa Soley
Responsable/Coordinador
Microbiologia
Dr. Juan José
González López
Dra. Yolanda
Peña-López
Metge/ssa
Pediatria
Dr. Quique
Pérez
Dra. Romy
Rossich Verdés
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques
Metge/ssa
Cirurgia Plàstica i Cremats
Dra. Laura Erica
Seidler Nussenbaum
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques