Informa't de les malalties en què som especialistes

Dermatitis atòpica

Dermatitis atòpica

La dermatitis atòpica, també anomenada èczema atòpic, és la malaltia cutània inflamatòria crònica més freqüent en els nens. Es manifesta en forma de brots d’àrees de pell envermellida amb descamació –èczemes– més o menys extensos amb picor intensa, que provoca la necessitat de rascar-se. Això porta a la formació de ferides sobre els èczemes, que sovint se sobreinfecten. És una malaltia que afecta la qualitat de vida dels pacients i dels qui els envolten.

Informació destacada

La dermatitis atòpica és una malaltia cutània inflamatòria crònica. Es caracteritza per la presentació en forma de brots, la possibilitat de ser reversible i per tenir una progressió impredictible durant la vida del pacient. És la malaltia cutània més freqüent en els nens. Els pacients presenten una pell seca que pica molt, a més d’una resposta immunitària hiperactiva a factors ambientals. La intensa picor fa que els pacients es rasquin de manera descontrolada, cosa que produeix ferides sobre els èczemes. Aquestes es poden complicar amb infeccions i poden causar gran ansietat als pacients i a les seves famílies.  

La dermatitis atòpica és una malaltia multifacètica que es deriva de la combinació de diversos factors, entre els quals: 

 • els components de la pell: components cel·lulars i extracel·lulars que formen la barrera cutània
 • el sistema immunitari innat i adaptatiu. La immunitat innata és la immunitat pròpia present des del naixement i actua com a primera línia de defensa davant d’agents infecciosos. La immunitat adaptativa és la que anem adquirint al llarg de la vida en funció de les infeccions a les quals ens exposem 
 • el microbioma cutani (els diferents microbis que formen part de la pell normal)
 • els factors genètics
 • els factors ambientals

 

Símptomes

Els símptomes habituals de la dermatitis atòpica són: 

 • Sequedat cutània 
 • Picor a la pell, que fa que els pacients es rasquin de manera incontrolada amb formació de ferides
 • Èczemes que es manifesten com a àrees de pell envermellida amb descamació, que poden ser aguts, subaguts o crònics
 • Resposta hiperactiva a factors ambientals capaços de desencadenar l’èczema, que es manifesta en forma de brots 

La presentació clínica, les característiques dels símptomes i els signes inicials depenen de l’edat dels pacients, però, en tots, els plecs axil·lars i inguinals no acostumen a estar afectats.

 • Infantil (menys de 2 anys): afectació facial, de crosta làctia, coll i àrees extensores de les extremitats.
 • Escolar: afectació facial i predomini de les àrees flexores de braços i cames (fossa antecubital al plec del colze i fossa poplítia al plec del genoll).
 • Adult: pot ser igual d’extensa que en l’edat infantil o limitar-se a les cares laterals del coll i al dors de les mans i els peus.

 

A qui afecta la malaltia?

És la malaltia cutània més freqüent en els nens. Acostuma a iniciar-se en l’edat infantil i en la majoria dels casos es resol en l’adolescència, tot i que una part dels pacients pediàtrics manté la malaltia fins a l’edat adulta. De vegades, la dermatitis atòpica també pot iniciar-se en adults, adults joves o, fins i tot a edat avançada.

 

Diagnòstic 

El diagnòstic de la dermatitis atòpica sempre es fa segons criteris clínics i, en general, no requereix proves complementàries. Actualment, el diagnòstic i l’avaluació de la gravetat de la malaltia són clínics i els fa el metge mitjançant un reconeixement del pacient. 

S’ha de valorar la biòpsia cutània per excloure altres afeccions, com el limfoma cutani de limfòcits T en fase inicial, la psoriasi o la dermatitis herpetiforme, entre d’altres. 

La dermatitis atòpica no és una malaltia al·lèrgica, però els nens que la presenten poden patir:

 • al·lèrgies a aliments
 • asma
 • rinitis
 • sensibilització de la pell a substàncies externes

Si s’associa o se sospita que coexisteix amb rinitis, conjuntivitis al·lèrgica o al·lèrgia a algun aliment, es remetrà el pacient per a estudi al Servei d’Al·lergologia

 

Tractament habitual 

El principal objectiu del tractament és mantenir la pell sense brots d’èczema. Per això, es planifiquen mesures higièniques per mantenir la pell hidratada i menys susceptible d’inflamar-se. A més, es recomana evitar els factors externs que puguin desencadenar la inflamació de la pell.

En el control del brot lleu a moderat de dermatitis atòpica, a fi de reduir la inflamació i la picor, s’utilitzen corticoides tòpics, immunomoduladors tòpics i antihistamínics orals. En cas de sobreinfecció dels èczemes, poden ser necessaris antibiòtics tòpics o orals. 

El control dels brots severs pot requerir tractaments sistèmics, com són:

 • corticoides orals
 • fototeràpia
 • ciclosporina
 • azatioprina
 • metotrexat
 • micofenolat de mofetil o els tractaments biològics aprovats fa poc

 

Prevenció

La prevenció és fonamental per evitar la resposta inflamatòria que portaria a l’èczema:

 • Evitar factors externs irritants
 • Mantenir la pell ben hidratada

Per centres

Serveis transversals

On es troba

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba
     
Descobreix més