Informa't de les malalties en què som especialistes

Cremats crítics

cremats critics a vall d'Hebron

Les cremades es produeixen perquè l’organisme interacciona amb una font d’energia que eleva la temperatura del teixit. Això provoca unes lesions dels teixits que coagulen les proteïnes i que produeixen la mort cel·lular. Tot i que poden ser una lesió local pot acabar repercutint en el funcionament d’òrgans i de sistemes interns. En la majoria dels casos les cremades es produeixen perquè el nostre cos interactua amb una font energètica tèrmica, és a dir, que té una temperatura més alta que la nostra i ens transmet calor. Aquest és el cas de les flames, de l’aigua bullent, dels objectes calents i de les radiacions solars. També hi ha cremades que s’originen per una energia mecànica de fricció com els casos d’arrossegament.

Informació destacada

Com afecten les cremades?

Quan una cremada és extensa i afecta el 15 % del cos d’un adult o el 10 % del d’un infant o d’una persona de més de 50 anys, s’anomena “malaltia del gran cremat”. En aquesta malaltia s’alliberen una gran quantitat de factors proinflamatoris des de la cremada fins a la resta del cos a través del corrent sanguini. La fase aguda incrementa la permeabilitat de les membranes dels vasos sanguinis i de les cèl·lules del cos, fet que provoca canvis en la distribució corporal dels líquids i depressió de la funció cel·lular.

Per fer front a la cremada, el cos inicia al cap de pocs dies una resposta inflamatòria generalitzada que consisteix en un augment notable del catabolisme per aconseguir recursos energètics. A més, ofereix també una resposta hiperdinàmica que trasllada els recursos a les zones lesionades. Si la cremada no es cura aviat, la resposta inflamatòria pot acabar consumint els recursos, esgotar el malalt, provocar la fallida dels òrgans i, finalment, la mort. 

Un cop curat, però, el pacient pot presentar seqüeles funcionals i estètiques a causa de la cicatrització o la retracció de les cicatrius. Aquest és el cas de les cicatrius hipertròfiques o queloides, brides cicatricials que limiten la mobilitat de les articulacions, retraccions palpebrals, microstomies, entre d’altres.

 

Els símptomes

Segons la gravetat de les cremades n’hi ha de diversos graus i es manifesten de manera diferent: 

  • Cremades de primer grau: es manifesten en forma d’eritema i dolor, però sense ferida.
  • Cremades de segon grau superficials: són molt doloroses perquè causen flictenes que produeixen un fons vermell i humit.
  • Cremades de segon grau profundes: es poden donar o no flictenes i el seu aspecte és sec, blanquinós. A més, es disminueix la sensibilitat al dolor.
  • Cremades de tercer grau: es mostren com escares, semblants al cuir, amb un aspecte sec, enfonsades i tenen un color fosc. En aquest cas es perd totalment la sensibilitat al dolor.

 

A qui afecten les cremades?

Les cremades són un traumatisme freqüent, greu i incapacitant que, principalment, es donen en accidents laborals, domèstics o de trànsit. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria estima que a l’any tres de cada mil habitants pateixen cremades que necessiten atenció mèdica. Els centres d’atenció primària (CAP) atenen la major part dels casos, però entre el 15 % i el 20 % cal que ingressin a l’hospital.

 

El diagnòstic

El diagnòstic és clínic i fa falta personal professional altament especialitzat per curar-les, ja que es tracta d’una patologia  infreqüent.

 

El tractament habitual

Segons el grau de la cremada, els tractaments poden ser de:

  • Primer grau: cremes hidratants.
  • Segon grau superficial: si no hi ha complicacions, es poden curar per si soles amb un tractament tòpic.
  • Segon grau profund i tercer grau: necessiten cirurgia d’empelt de pell, ja que fan falta com a mínim tres setmanes perquè es curin de manera espontània. A més, hi pot haver complicacions en els resultats estètics i funcionals.
  • Cremades extenses: requereixen suport específic i vital en una Unitat de Cremats.

 

La prevenció

La majoria de les cremades són evitables i, per tant, les principals eines de prevenció són l’educació de la societat i la legislació.

Per centres

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On es troba
  
Consells de salut relacionats
  
Descobreix més
Professionals relacionats
Dr. Marcelino
Baguena Martínez
Cap de Servei
Cures Intensives de Traumatologia
Dra. Judith
Sanchez Raya
Cap de Servei
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Juan Pedro
Barret Nerín
Cap de Servei
Cirurgia Plàstica i Cremats
Dr. Jordi
Serracanta Domenech
Responsable/Coordinador
Cirurgia Plàstica i Cremats
Investigador Principal
Cirurgia General
Sra. Laura
Yague Velasco
Supervisora d'Infermeria
Medicina Física i Rehabilitació
Sr. Victor
Quintanilla Janillo
Supervisora d'Infermeria
Cures Intensives de Traumatologia
Sr. Albert
Cortés Borra
Supervisor d'Infermeria
Pediatria
Sr. Alex
Ginés Puertas
Responsable/Coordinador
Medicina Física i Rehabilitació
Sr. Carlos
Moreno Ramos
Supervisora d'Infermeria
Cirurgia Plàstica i Cremats
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Dra. Alba
Gómez Garrido
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Ramon
Arroyo Aljaro
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Romy
Rossich Verdés
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques
Metge/ssa
Cirurgia Plàstica i Cremats
Notícies i activitats