Informa't de les malalties en què som especialistes

Angina de pit

angina de pit Vall d'Hebron

L'angina de pit que es caracteritza per dolor opressiu fort al pit que s'irradia a coll i braç esquerre, és una manifestació de falta d'oxigen en el cor. Usualment es deu a una afectació de les arteries coronàries que són les arteries encarregades de portar oxigen al teixit cardíac.

L'angina de pit revela lesió de les arteries coronàries. Aquesta lesió està produida usualment per arterioesclerosi de les arteries coronàries. Factors de risc per a desenvolupar arterioesclerosi en aquest territori arterial, són el tabac, la dislipèmia sanguínia, la diabetis, i factors genètics encara poc coneguts. Una denominació més genèrica d'aquest trastorn, que compren també l'infart de miocardi, és el de cardiopatia isquèmica.

 

 

Informació destacada

Els símptomes 

El dolor intens d'aparició brusca i que s'intensifica en el curs de minuts en el pit, és característic. S'acompanya de sudoració, nàusees, vòmits i es pot irradiar per tot el pit, al braç esquerre, i al coll i part inferior de la cara.

Cal diferenciar l'angina de pit del dolor que pot produir una pericarditis (inflamació de la membrana que rodeja el cor), de la hèrnia hiatal, i de dolors d'origen osteomuscular. També es pot confondre amb una indigestió.

 

 

A qui afecta la malaltia?

Afecta a tots els grups d'edat en la vida adulta. En la infància és excepcional. Hi ha una correlació amb l'edat (augmenta el risc en augmentar l'edat), i hi ha una lleugera predominança per al sexe masculí.

 

El diagnòstic 

Es basa en l'observació clínica, en l'electrocardiograma, i en la determinació de diferents paràmetres sanguinis que revelen afectació de la musculatura cardíaca. El diagnòstic es pot fer en el curs d'una crisi de dolor, o bé amb una prova d'esforç per evidenciar-la, sempre sota estricte control mèdic.

La prova diagnòstica definitiva és el cateterisme cardíac, que revela les zones d'obstrucció i permet en moltes ocasions resoldre l'obstrucció durant la mateixa prova.

 

Les proves més habituals

Són l'electrocardiograma, l'ecocardiograma, la ressonància nuclear magnètica del cor, i també el cateterisme cardíac que té una finalitat diagnòstica i terapèutica per què permet millorar l'obstrucció de les arteries coronàries.

 

 

El tractament habitual 

Va adreçat a suprimir els factors de risc, sobretot el tabac, i a afavorir el rec sanguini del cor, amb l'ús de diferents substàncies vasodilatadores.

L'educació sanitària és fonamental en el cas de patir una angina de pit, per tal d'evitar els factors desencadenants (exercici brusc i intens sense escalfament previ) i els factors de risc (tabac i alteració dels greixos sanguinis).

Els fàrmacs vasodilatadors coronaris són nombrosos i de famílies farmacològiques diferents. Tots tenen en comú que milloren el flux sanguini coronari. El control de la hipertensió arterial, és fonamental per a reduir el treball cardíac i la sobrecàrrega de tots els territoris vasculars.

El cateterisme cardíac, que consisteix en la introducció per una arteria de la cama o braç d'un catèter que permet arribar al cor i detectar amb l'ús d'un contrast l'obstrucció coronària. Permet alhora solucionar l'obstrucció per mitjà d'un dilatador o amb la col·locació d'un stent (peça artificial que permet mantenir obert el pas de la sang per l'arteria coronària).

La cirurgia cardíaca permet la reconstrucció coronaria , amb l'ús d'arteries artificials o amb l'ús de venes del propi pacient, que es poden extraure d'altres territoris, com ara les cames. Té l'avantatge que la reconstrucció és més perfecte i l'inconvenient que suposa una cirurgia oberta amb l'ús de circulació extracorpòria.

 

 

Prevenció 

El tabac és un gran factor de risc per a desenvolupar angina de pit. Cal la seva exclusió absoluta. 

També és important el control de les grasses de la sang,  una dieta sana i l'exercici lleu o moderat regular i continuat en el temps, d'una manera periòdica.

Un aspecte addicional important, en el cas de patir angina de pit, és la informació en relació a poder fer una vida normal, durant molts anys, amb el seguiment estricte de la medicació i dels controls pertinents. Moltes persones han tingut una vida llarga i amb pocs problemes després d'haver tingut una angina de pit, amb un control estricte de la malaltia.

Per centres

Hospital General

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Ignacio
Ferreira González
Cap d'Unitat
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Laura
Dos Subirà
Cap de Secció
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Ana Belén
Méndez Fernández
Coordinador Mèdic
Cardiologia
Sra. Natalia
González Otero
Supervisora d'Infermeria
Dra. Begoña
Benito Villabriga
Dra. Alba
Santos Ortega
Metge
Cardiologia
Dr. Jaume
Francisco Pascual
Dra. Antonia
Sambola Ayala
Dra. Gisela
Teixido Tura
Dra. Laura
Galian Gay
Dr. Jordi
Pérez Rodón
Metge
Cardiologia
Dra. Nuria
Rivas Gándara
Dra. Asunción
Torrents Fernández