Informa't de les malalties en què som especialistes

Anèmia

Anèmia a Vall d'Hebron

L’anèmia es produeix per la disminució dels glòbuls vermells, també anomenats eritròcits, a la sang o en els nivells d’hemoglobina. Els glòbuls vermells s’ocupen del transport de l’oxigen en la sang i als diferents teixits. La causa de l’anèmia pot ser una malaltia hematològica; però també pot ser una manifestació d’altres malalties.

Informació destacada

Què succeeix quan una persona té anèmia?

L’anèmia apareix quan el cos dels pacients no té prou sang rica en oxigen, fet que els provoca sensació de cansament, feblesa, mareig i mal de cap. És molt important posar-hi un tractament, ja que una anèmia greu o perllongada pot afectar el cor, el cervell i altres òrgans.

La sang té diferents components, entre els quals els glòbuls vermells, els blancs, les plaquetes i el plasma, que formen la part líquida de la sang. En alguns tipus d’anèmia, totes aquestes cèl·lules estan disminuïdes.

Hi ha tres causes principals de l'anèmia:

 • La pèrdua de sang
 • La manca de producció de glòbuls vermells
 • La velocitat més gran de destrucció dels glòbuls vermells

Si es presenten signes o símptomes d’anèmia cal anar al metge. En el cas que es diagnostiqui la malaltia, el tractament depèn de la causa i la gravetat. Hi ha molts tipus d’anèmia que tenen causes i característiques específiques:

1. Anèmia per manca de ferro

2. Anèmia per manca d’àcid fòlic (folat)

3. Anèmia perniciosa

4. Anèmia per hemorràgia

5. Anèmia aplàstica

6. Anèmia hemolítica

7. Altres: talassèmies, anèmia de cèl·lules falciformes

 

Els símptomes

El símptoma més freqüent de l’anèmia és el cansament i la sensació d’esgotament i de debilitat. A les persones amb anèmia els costa tenir energia suficient per fer les activitats habituals.

Altres signes i símptomes de l’anèmia poden presentar-se perquè el cor ha de treballar més per bombar sang rica en oxigen pel cos i són:

 • La dificultat per respirar
 • El mareig
 • El mal de cap
 • El fred a les mans i els peus
 • La pal·lidesa
 • El dolor al pit

 

A qui afecta l'anèmia?

Segons els informes de l’OMS, l’anèmia afecta arreu del món 1.620.000.000 persones el 24,8% de la població.

La màxima prevalença es produeix en els infants en edat preescolar, i la mínima en els homes. No obstant això, el grup de població que compta amb el màxim nombre de persones afectades és el de les dones no embarassades.

 

El diagnòstic

Com que l’anèmia no sempre produeix símptomes, el metge pot descobrir-la en el moment de fer proves. És possible que en alguna visita rutinària, o per motius diferents, el metge pregunti al pacient si té algun dels signes o símptomes de l’anèmia, o bé si ha tingut una malaltia o problema de salut que pugui causar-la.

Per determinar la gravetat de la malaltia i esbrinar l’origen, s’ha de fer un petit examen que ha d’incloure les exploracions següents:

 • Exploració cardíaca
 • Exploració pulmonar
 • Exploració abdominal

El metge també pot fer un examenpelvià o rectal, per detectar fonts de pèrdua de sang.

Les anàlisis de sang ajuden a determinar el tipus d’anèmia i la gravetat. Entre les proves indicades, destaca l’hemograma complet. De vegades, cal fer altres proves:

 • Recompte de reticulòcits: per determinar la quantitat de glòbuls vermells immadurs (reticulòcits) de la sang i veure si la medul·la òssia està produint glòbuls vermells a la velocitat adequada.
 • Proves per determinar les concentracions de ferro a la sang i al cos: entre les quals es troben el ferro sèric i la ferritina sèrica; la transferrina i la capacitat total de captació de ferro també són proves que mesuren les concentracions de ferro.
 • Electroforesi d’hemoglobina: per avaluar els diferents tipus d’hemoglobina que hi ha a la sang; pot servir per diagnosticar el tipus d’anèmia i, a més, per determinar el dèficit dels factors de maduració (vitamina B12 i àcid fòlic).  

  

El tractament habitual

L’objectiu del tractament és augmentar la quantitat d’oxigen que la sang pot transportar i s’aconsegueix fent créixer la xifra de glòbuls vermells o la concentració d’hemoglobina, una proteïna dels glòbuls vermells rica en ferro i que transporta oxigen a les cèl·lules de l’organisme. A més, cal tractar la malaltia de fons o la causa de l’anèmia, si existeix.

El tractament de l’anèmia depèn del tipus, la causa i la gravetat de la malaltia. Poden consistir en:

 • Canvis en l’alimentació
 • Suplements nutricionals
 • Medicaments
 • Intervencions quirúrgiques
 • Cirurgia per al tractament de la pèrdua de sang

El metge especialista pot determinar la necessitat de fer una transfusió de sang o un trasplantament de cèl·lules mare de la sang i la medul·la òssia.

Per centres

Hospital General

On es troba
  
Consells de salut relacionats
Tractaments relacionats
Proves diagnòstiques relacionades
Professionals relacionats
Dr. David
Beneitez Pastor
Sra. Sandra
Renard
Infermer/a
Hematologia
Sra. Nuria
González Pedrero
Infermer/a
Hematologia
Descobreix més
Embedded thumbnail for Vull saber com prevenir el càncer de pell
Vull saber com prevenir el càncer de pell
Vull saber com prevenir el càncer de pell
22.02.2019