Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria

Malalties infeccioses i immunologia pediàtrica a Vall d'Hebron

La Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria és una unitat d’hospitalització dedicada a l’estudi i el tractament d’aquestes malalties en infants i també actua com a consultoria en el diagnosi i control de la infecció complexa de l’immunodeprimit. Es va crear el gener de 1996 per a l’estudi i el tractament de les malalties pediàtriques d’origen infecciós, però amb el temps i l’augment de casos d’infants amb infeccions, per diverses causes, la unitat ha assolit més funcions per fer front els nous reptes.

Informació destacada

A la nostra Unitat tractem els infants amb infeccions i immunodeficiències, una patologia que ha adquirit una destacada importància en els darrers anys. Aquest augment dels casos es deu a diverses raons, com per exemple l’aparició de la sida, l’emergència de patògens quasi oblidats, la importació de malalties d’altres àrees geogràfiques, l’augment d’infeccions oportunistes com a conseqüència de teràpies més agressives i tècniques diagnòstiques més invasores i la presència de nous patrons de resistència microbiana. A això hem d’afegir les importants diferències de l’actuació en l’infant respecte de l’adult. Per això aquesta disciplina està en constant revisió i actualització, i constitueix una especialitat clau en tots els centres hospitalaris.

En el nostre centre, concretament, es va crear el gener de 1996, com una unitat d’hospitalització dedicada a l’estudi i el tractament de les malalties pediàtriques d’origen infecciós i el juny de 2004 va incorporar també l’hospital de dia i la Consulta Externa de VIH i Immunodeficiències Primàries. Un any després, per iniciativa de la direcció del centre, es consolida com una unitat d’infectologia moderna, assolint funcions de consultoria en la diagnosi i el control de la infecció complexa del malalt crític i immunodeprimit i en les diferents especialitats pediàtriques. Posteriorment, incorpora les Consultes Externes de Malalties Infeccioses Comunitàries (agafades fora de l’hospital), Infeccions de Transmissió Vertical (de la mare al fill) i Patologia Importada, com per exemple, les malalties tropicals.

 

Cartera de serveis

 • Servei de consultoria de patologia infecciosa l’infant sa i immunodeprimit

 • Hospitalització de patologia infecciosa i immunodeficiències

 • Consell genètic i estudi de risc d’immunodeficiències

 • Consulta Externa de VIH

 • Consulta Externa d’Infeccions de Transmissió Vertical

 • Consulta Externa de Malalties Infeccioses Comunitàries

 • Consulta Externa d’Immunodeficiències Primàries (IDP)

 • Consulta Externa de Malalties Importades

 • Consultes d’alta resolució

 • Consultes de segona opinió

 • Consultes interhospitalàries

 • Consultoria telemàtica

 • Programa No estic sol

 • Atenció psicosocial especialitzada

 

Docència

 • Formació pregrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • Programa de formació de residents

 • Sessions docents mensuals amb deu centres hospitalaris, mitjançant telemedicina

 • Sessions clíniques bisetmanals: dimarts, a les 15.00 h; dijous, a les 08.15 h

 • Cursos anuals de formació continuada: curs d’infectologia pediàtrica i curs nacional d’IFI

 • Màster d’infectologia pediàtrica per la UAB.

 • Protocols i sessions

 

Recerca

La Unitat participa en múltiples estudis i assaigs clínics, liderant-ne una part important. Disposa del grup de recerca d’Infecció en el pacient pediàtric immunodeprimit. Les principals línies d’investigació de la Unitat són:

 • Seguretat, eficàcia i tolerància d’antiinfecciosos

 • Estudi epidemiològic familiar de les IDP

 • Transmissió vertical del VIH, Chagas i HTLV

 • Evolució de la infecció C/N per CGP i “Candida”

 • Infecció oculta pel virus de l’hepatitis B (VHB) en pacients immunodeprimits

 • Factors de risc d’hospitalització per grip A (H1N1)
Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
 
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. Pere
Soler Palacín
Responsable/Coordinador
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dra. Susana
Melendo Pérez
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dr. Antoni
Soriano Arandes
Dra. Marie Antoinette
Frick
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dra. María
Espiau Guarner
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dr. Jacques
Rivière
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dra. Natalia Ana
Mendoza Palomar
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Sra. Saida
Ridao Manonellas
Infermer/a
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Sra. Clàudia
Broto Cortés
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dra. Jorgina
Vila Soler
Investigador
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dra. Sònia
Rodríguez Tello
Sra. Laura
López Seguer
Psicòleg/a
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dra. Andrea
Martín Nalda
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Sra. Míriam
González
Project Manager
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats