Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Medicina Física i Rehabilitació

Medicina fisica i rehabilitació a Vall d'Hebron

El Servei de Medicina Física i Rehabilitació fa un tractament integral i multidisciplinari als pacients, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim nivell d’autonomia, capacitat funcional i qualitat de vida, mitjançant mesures terapèutiques i ajuts tècnics destinats a corregir o minimitzar la discapacitat diagnosticada.

Informació destacada

Aquest és un servei transversal, és a dir, que col·laborem amb molts altres serveis mèdics i quirúrgics de l’Hospital. La nostra capacitat d’intervenció en tots els àmbits assistencials garanteix l’assistència coordinada als pacients al llarg del temps. Som un referent a Catalunya per a diferents processos d’alta complexitat (lesions medul·lars, dany cerebral adquirit, espina bífida, cremats) i, a més, practiquem la docència i la investigació.

Al Servei de Medicina Física i Rehabilitació col·laborem directament amb els diferents serveis mèdics i quirúrgics de l’hospital i compartim unitats multidisciplinàries d’atenció als pacients. Estem implicats en pràcticament totes les unitats que atenen les malalties minoritàries.

Al nostre Servei treballen, a més de metges especialistes en medicina física i rehabilitació, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, tècnics auxiliars en cures d’infermeria, monitors i administratius. El treball en equip és el tret essencial de l’especialitat. Pel seu caràcter multidisciplinari, l’equip de rehabilitació també està format per personal d’infermeria especialitzat, un tècnic ortopèdic i un treballador social sanitari.

Som un servei transversal amb un doble vessant: comunitari i terciari, atenem els pacients de l’àrea de referència, però també aquells que necessiten una atenció altament especialitzada. Ens trobem en un hospital d’aguts on cada vegada tractem casos més complexos i intentem adaptar-nos perquè les estades hospitalàries siguin més curtes.

A l’Hospital de Dia de Neurorehabilitació els pacients que tenen una discapacitat neurològica i necessiten un tractament de rehabilitació integral el poden tenir al mateix lloc i, si no tenen necessitats de cures d’infermeria, poden anar-se’n a dormir a casa.

Al nostre Servei treballem en tres àrees principals: Osteoarticular, Neurorehabilitació i Patologies específiques.

 

Cartera de serveis

Osteoarticular

 • Espina bífida, malformació congènita que afecta la columna, i la síndrome de Rett en adults, trastorn del sistema nerviós que comporta problemes en el desenvolupament de l’infant.
 • Rehabilitació osteoarticular(traumatologia, ortopèdia i deformitats vertebrals)  
 • Unitat d’Àlgies i Deformitats Vertebrals

 

Neurorehabilitació

 • Acreditada com a centre de referència CSUR (Centres, serveis i unitats de referència), la Unitat de Lesionats Medul·lars és un centre de referència a Catalunya i a l’Estat per al tractament de les persones que han patit lesions medul·lars. Oferim una atenció integral al pacient lesionat medul·lar agut i subagut. Amb tractament de fisioteràpia, teràpia ocupacional, reeducació esfinteriana, tractament d’infiltració amb toxina botulínica, valoració de risc de ferides produïdes per un cop o per malalties (les anomenades “nafres”), valoració de recolzament per seure de manera autònoma (sedestació).

 • Rehabilitació neurològica. Donem atenció integral i intensiva, si escau, al pacient amb ictus, traumatisme cranial o dany cerebral adquirit, en general. Tractem amb fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, trastorns de deglució i neuropsicologia. A l’hospital de dia fem neurorehabilitació (fisioteràpia, teràpia ocupacional, trastorns de la deglució i neurorehabilitació). Apliquem tècniques de rehabilitació amb realitat virtual i practiquem tractaments d’infiltració amb toxina botulínica.

 • Rehabilitació infantil. Donem atenció a pacients amb patologia neurològica, causada abans, durant, o després del part, mèdica o traumàtica, muscular, tumoral o ortopèdica, cirurgia multinivell. Oferim atenció multidisciplinària amb neonatologia, neuropediatria, neurocirurgia, cirurgia ortopèdica, nutrició i neuropsicologia. Comptem amb fisioteràpia, teràpia ocupacional i neuropedagogia i apliquem tractaments d’infiltració amb toxina botulínica. Disposem de la Unitat de la Síndrome de Marfan.

 

Patologies específiques

 • Rehabilitació cardiorespiratòria (en adults i infants). Oferim rehabilitació respiratòria posant un èmfasi especial al programa per la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), fibrosi quística, esclerosi lateral amiotròfica (ELA), trasplantament de pulmó, rehabilitació cardíaca per la síndrome coronària aguda i insuficiència cardíaca. 
 • Sòl pelvià. Atenció a la incontinència urinària mixta i d’urgència, tant en homes com en dones, i tractament individual amb tècniques instrumentades i exercicis.
 • Foniatria, logopèdia i trastorns de la deglució. Es tracta de l’única unitat de la xarxa pública a Catalunya que dóna cobertura a tota la patologia del llenguatge, veu, parla i audició, a més dels trastorns de la deglució. Fem una detecció precoç de deficiències a l’audició, hipoacúsies infantils, en nounats d’alt risc amb la col·laboració del Servei d’Otorrinolaringologia (ORL) i del de Neurofisiologia - Potencials Evocats infantil. Control i seguiment dels infants amb hipoacúsia, prescripció d’audiòfons, relació amb CREDA i participació en el programa de rehabilitació en implants coclears, per estimular el nervi auditiu, amb el Servei d’Otorrinolaringologia (ORL). Fem exploració de videolaringoestroboscòpia i anàlisi instrumental de la veu.
 • Rehabilitació de cremats. Donem atenció integral per al pacient cremat en estreta col·laboració amb la Unitat de Cremats del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora, així com per al pacient trasplantat. Tractament de fisioteràpia i teràpia ocupacional.
 • Rehabilitació d’amputats. Atenem el pacient amputat, tant d’extremitat superior com inferior, amb prescripció de la pròtesi més idònia i funcional, i oferim entrenament a l’hora de fer-lo servir, tant per a infants com per a adults.
 • Rehabilitació en la patologia de la mama i limfedema. Donem atenció integral de la pacient oncològica, des del moment de la intervenció quirúrgica fins a veure’n l’evolució. Oferim fisioteràpia amb tècniques de pressoteràpia, drenatge manual limfàtic, embenatge multicapa, cinesiteràpia individual i en grup, marxa nòrdica i grup obert de seguiment. Fem tractament del limfedema, que és l’alteració en la sensibilitat, tant de l’extremitat superior com de l’inferior. 
 • Rehabilitació de la paràlisi facial. Donem atenció a la paràlisi facial perifèrica de diferent causa, des de la fase aguda, amb tècniques de fisioteràpia i d’infiltració de toxina botulínica, si està indicat.
 • Unitat de rehabilitació de l’hemofília. Donem atenció específica al pacient amb hemofília o coagulopatia amb control multidisciplinari i posem especial èmfasi en la prevenció i/o el tractament de les afeccions a les articulacions per l’artropatia hemofílica.
 • Rehabilitació de trastorns de l’equilibri. Apliquem tècniques de tractament de fisioteràpia específiques de forma individual i en grup.
 • Unitat d’Avaluació amb Proves Instrumentades. Es duen a terme proves funcionals respiratòries, proves d’esforç, anàlisi de l’exercici d’isocinètica, estudi de la marxa i proves vestibulars, és a dir, del trastorn de l’equilibri. 
 
Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dra. Judith
Sanchez Raya
Cap de Servei
Medicina Física i Rehabilitació
Sr. Alex
Ginés Puertas
Responsable/Coordinador
Medicina Física i Rehabilitació
Sra. Laura
Yague Velasco
Supervisora d'Infermeria
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Esther
Toro Tamargo
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Alba
Gómez Garrido
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Dr. Ramon
Arroyo Aljaro
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Susana
Rodriguez Gonzalez
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Mar
Meléndez Plumed
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Sra. Cristina
Rivera Rubio
Fisioterapeuta
Neurologia
Fisioterapeuta
Medicina Física i Rehabilitació
Sr. Wifred
Llopis Miró
Fisioterapeuta
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Sr. Mar
Redondo Ruiz
Fisioterapeuta
Medicina Física i Rehabilitació
Sr. Bernat
Planas Pascual
Fisioterapeuta
Medicina Física i Rehabilitació
Sra. Sheila
Viso Rebollo
Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria
Medicina Física i Rehabilitació
Descobreix més
Històries del campus relacionats