Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Lesionats Medul·lars

Lesionats medul·lars a Vall d'Hebron

A la Unitat de Lesionats Medul·lars del Servei de Rehabilitació i Medicina Física oferim una  atenció integral al pacient amb lesió medul·lar aguda i patologies derivades de la lesió medul·lar crònica com: nafres per pressió, insuficiència respiratòria aguda, infeccions de orina amb sèpsies, disreflèxia autònoma, entre d’altres.

Informació destacada

Des de la Unitat de Lesionats Medul·lars assolim la missió d’atendre els lesionats medul·lars, per tal de  millorar la seva discapacitat i, per tant, la seva qualitat de vida, salut i participació social. Aquí tots els pacients reben una atenció integral de totes les deficiències i discapacitats que produeix la lesió medul·lar. 

Cada any, la Unitat de Lesionats Medul·lars rep més de 80 malats amb lesió medul·lar aguda. D’altra banda, hi ingressen al voltant de 60 pacients amb lesió medul·lar crònica, per al tractament de las complicacions. A les consultes externes s’atenen al voltant de 1.400 malats, on es fan 200 primeres visites anuals, 1.200 visites successives i 200 interconsultes interhospitalàries.

Comptem amb un equip de professionals multidisciplinari especialitzat: metges rehabilitadors experts en lesió medul·lar, infermeres, auxiliars clíniques, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, foniatres, logopedes i treballadores socials, juntament amb altres professionals d’altres serveis de l’hospital, com ara la UCI, Cirurgia de la Columna Vertebral o Neurocirurgia. L’objectiu és oferir una derivació a l’hospital en les millors condicions, un diagnòstic precoç i tractaments personalitzats de rehabilitació.

A més, s’ha protocol·litzat l’atenció d’urgències amb el SEM, tant per malats adults com pediàtrics i s’ha estandarditzat l’atenció de la lesió medul·lar a través d’un protocol que s’ha inclòs dins del procés de lesió medul·lar tenint en compte tots els professionals que atenen la discapacitat.

També tenim en compte el nivell neurològic i de gravetat de la lesió, per tal de reduir l’estada hospitalària i obtenir la millor funcionalitat possible, sempre comptant amb la participació proactiva dels pacients i les seves famílies.

El treball en comú dels professionals implicats es du a terme en les sessions clíniques dues vegades a la setmana i en les sessions amb l’equip de cirurgia de raquis una vegada a la setmana, on es comenten el ingressos aguts i es prenen decisions sobre els tractaments quirúrgics més adients per cada fractura vertebral.

La Unitat de Lesionats Medul·lars és referent a Catalunya, Andorra i les Illes Balears en l’atenció a pacients amb lesió medul·lar aguda. Desenvolupa una activitat assistencial i docent per les MIR de Rehabilitació i Medicina Física de Catalunya i també és molt activa en la recerca.

 

Recerca

El seguiment clínic de persones amb lesió medul·lar aguda implica el 40% de la recerca del Servei, que queda reflectida en el creixent nombre d’articles publicats i al seu impacte durant els últims anys.

La Unitat de Lesions Medul·lars participa en assajos clínics internacionals relacionats amb la lesió medul·lar aguda. Actualment realitzem el primer assaig internacional amb cèl·lules mesenquimales en la lesió aguda, en coordinació amb cirurgia de la columna vertebral i neurocirurgia, que està finançat per una joint venture entre un laboratori farmacèutic i una biotecnològica.

  

Docència

L'activitat docent de la Unitat de Lesionats Medul·lars abasta la docència de pregrau, postgrau i  la formació continuada de professionals en lesió medul·lar. Cal destacar l'organització i direcció d'un programa de formació online a través de la plataforma web 4Doctors.

En relació a la fundació Step By Step, amb la qual tenim un acord preferencial, s’organitza cada dos anys un International Meeting en Lesió Medul·lar (ISCORE), on es presenten les novetats en investigació bàsica i aplicada.

  
Malalties relacionades
  
Professionals relacionats
Sr. Jordi
Fargas Fàbregas
Fisioterapeuta
Lesionats Medul·lars
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats