Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Cardiopaties Familiars

cardiologia-Vall d'Hebron

La Unitat de Cardiopaties Familiars del Servei de Cardiologia és bàsicament assistencial. Aquesta unitat atén el conjunt de miocardiopaties en general i les familiars en particular.

Informació destacada

Aquesta unitat tracta les miocardiopaties, que són malalties en què el miocardi resulta debilitat, dilatat o té un altre problema estructural. Amb freqüència el cor no pot bombar o funcionar bé. En el cas de les miocardiopaties familiars, com que es tracten en gran part de malalties amb poca incidència, cal un maneig especialitzat que no es troba a l’abast de qualsevol cardiòleg clínic. És necessari un tractament específic i comptar amb una tecnologia determinada.

Disposem d’una consulta externa connectada amb un hospital de dia i hospitalització convencional, amb el suport de les unitats d’Imatge, Hemodinàmica, Electrofisiologia i Arrítmies.

Aquesta Unitat del Servei de Cardiologia també té un vessant docent i investigador. Està connectada amb la Unitat de Genètica i amb una unitat d’investigació clínica i una altra de bàsica. Disposa d’un equip de dos cardiòlegs, tres internistes, i dues infermeres, una a plena dedicació i una altra a temps parcial.

Els principals objectius assistencials de la nostra Unitat són:

  • L’assistència d’excel·lència a pacients índex i familiars de malalties del miocardi de caràcter hereditari i/o genètic.
  • La creació d’un protocol per a l’actuació mèdica en aquestes malalties.
  • L’homogeneïtzació de l’assistència.
  • L’optimització dels recursos assistencials i, amb això, la reducció de l’impacte.
  • La dotació del nivell tecnològic adequat a aquells pacients que els faci falta.
  • La realització d’estudis genètics de pacients (índex de control) i familiars.
  • El consell genètic a les famílies i als individus, en què es pronostica quines probabilitats hi ha de transmetre la malaltia als fills.
  • L'actuació com a consultoria de casos amb altres metges, tant d’aquesta institució com d’altres i també d’atenció primària.
  • La creació de circuits àgils i senzills de derivació o interconsulta per a casos en què s’ha de remetre el pacient a un altre professional.
  • La disminució de les barreres que limiten, en molts casos, el contacte directe entre els pacients i el personal sanitari, així com entre els mateixos professionals, o fins i tot entre les institucions.
Grups de recerca
Unitats docents
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dra. Laura
Dos Subirà
Cap de Secció
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Ana Belén
Méndez Fernández
Coordinador Mèdic
Cardiologia
Sra. Natalia
González Otero
Supervisora d'Infermeria
Dr. Ignacio
Ferreira González
Cap d'Unitat
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Alba
Santos Ortega
Metge
Cardiologia
Dr. Jaume
Francisco Pascual
Dr. Jordi
Pérez Rodón
Metge
Cardiologia
Dra. Asunción
Torrents Fernández
Dra. Antonia
Sambola Ayala
Dra. Begoña
Benito Villabriga
Dra. Laura
Galian Gay
Dra. Gisela
Teixido Tura
Dra. Nuria
Rivas Gándara
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats