Codi
2
Codi Hipàtia
562

Esperanza Zuriguel Pérez

Direcció d'Infermeria, Serveis transversals

Medicina Intensiva

La nostra missió és restaurar la salut de tots els pacients crítics o potencialment crítics de l’hospital mitjançant sistemes avançats de monitoratge i suport vital. La nostra tasca envers els pacients la realitzem tant dins de la Unitat de Cures Intensives com fora, 24 hores al dia, tots els dies de l’any. Disposem del coneixement i dels mitjans tècnics per atendre pacients de màxima complexitat.

Autoria: Vall d'Hebron
Data de creació: 17.12.2021, 10:03
Data de modificació: 09.03.2022, 09:37
Comparteix-lo
T'ha resultat útil?

Pediatria

El Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron integra diverses seccions i unitats d’àrees específiques pediàtriques. Donem servei assistencial des del naixement fins a l’adolescència. Com a centre integrat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, facilitem la transferència dels pacients infantils a adults dins del mateix recinte hospitalari. 

L’Hospital Infantil Vall d’Hebron és un dels centres amb més capacitat de resolució de processos pediàtrics complexos a Catalunya i a l’Estat espanyol.

Autoria: Vall d'Hebron
Data de creació: 17.12.2021, 10:03
Data de modificació: 18.01.2022, 11:06
Comparteix-lo
T'ha resultat útil?

Medicina Física i Rehabilitació

El Servei de Medicina Física i Rehabilitació fa un tractament integral i multidisciplinari als pacients, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim nivell d’autonomia, capacitat funcional i qualitat de vida, mitjançant mesures terapèutiques i ajuts tècnics destinats a corregir o minimitzar la discapacitat diagnosticada.

Autoria: Vall d'Hebron
Data de creació: 17.12.2021, 10:03
Data de modificació: 18.05.2022, 08:51
Comparteix-lo
T'ha resultat útil?

Cures Intensives Pediàtriques

A la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron fem tractaments de suport vital. Tractem els pacients en què, quan un òrgan falla, necessiten un tractament específic per substituir la seva funció. Som una UCI pionera i referent per a cardiopaties congènites, trasplantaments d’òrgans sòlids, pacients neurocrítics, cremats i lesionats medul·lars.

Autoria: Vall d'Hebron
Data de creació: 17.12.2021, 10:03
Data de modificació: 15.06.2022, 12:15
Comparteix-lo
T'ha resultat útil?

Pediatria

La Unitat Docent de Pediatria, ubicada a l’Hospital Infantil i de la Dona, compta amb una àmplia trajectòria en la formació d'especialistes i ofereix una formació versàtil dels futurs especialistes, des de les malalties més freqüents i prevalents fins a les patologies més complexes que requereixen atenció en centres d’alta tecnificació com el nostre.

Fins ara, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha comptat amb 60 residents de Pediatria, a raó de 15 per any. Durant el curs 2020-2021 s’ha ampliat l’oferta docent a 18 residents per any.

Places acreditades

18

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu de Pediatria

L’Hospital Infantil

L’Hospital Infantil disposa de totes les especialitats pediàtriques mèdiques i quirúrgiques consolidades com a referents en patologies com ara les cardiopaties congènites, la hipertensió pulmonar, el trasplantament d’òrgan sòlid, les malalties onco-hematològiques i el trasplantament de moll d’os. L’Hospital Infantil té una relació molt estreta amb l’Hospital de la Dona oferint assistència prenatal en gestacions de risc així com assistència al nadó en una unitat neonatal d’alta especialització. La base del SEM pediàtric se situa a l’Hospital Infantil i ofereix a tots els residents la possibilitat de realitzar una rotació específica a la seva unitat.

A més, la interrelació constant entre els pediatres de l’Hospital Infantil i els centres d’atenció primària de la zona permet oferir al resident una visió global i integradora de la Pediatria. El resident d’últim any pot, si ho desitja, realitzar una rotació per les consultes ambulatòries de diferents especialitats pediàtriques que es realitzen al CAP Casernes.

 

Formar-se com a pediatre/a a Vall d’Hebron

Durant la residència, l’activitat assistencial dels residents, fonamental per poder assolir els objectius docents, es combina amb activitat docent pròpiament dita en forma de sessions clíniques, simulacres i la participació en congressos, cursos, etc. S’està potenciant la realització de sessions clíniques setmanals via telemàtica per tal que tots els residents, independentment de la unitat o servei on estiguin rotant hi puguin assistir. Paral·lelament, i de forma anual, l’Hospital ofereix a tots els residents de Pediatria cursos de Suport vital avançat pediàtric, Reanimació neonatal completa, Atenció Inicial al Trauma pediàtric, Transport pediàtric, lactància materna i un curs sobre el programa d’optimització d’antibiòtics PROA, entre d’altres.

És essencial que els residents es formin en la metodologia de la recerca, necessària per participar i desenvolupar treballs d’investigació. Durant la residència els convidem a dur-los a terme i poder així participar en comunicacions a congressos i publicacions.

Disposem d’una Subcomissió de Docència de Pediatria, formada per residents i tutors, que representen els diferents Serveis i Unitats Assistencials de la pediatria. Els components d’aquesta subcomissió vetllen per l'aplicació pràctica de la formació i la seva integració en l'activitat assistencial. Gràcies a la implicació d’aquests professionals garantim el control del compliment dels objectius dels programes de formació.

Tots els objectius docents els assoliràs en 4 anys de residència, que es distribueixen de la següent manera:

 •  Durant el primer any de residència el resident es forma en aquelles especialitats que considerem bàsiques i transversals: Urgències, Hospitalització pediàtrica, Neonatologia de menor complexitat (inclou el nadó sa), Pediatria d’Atenció Primària i Endocrinologia pediàtrica.
 • El segon i tercer any es destinen a la formació en les especialitats pediàtriques: Pneumologia-Al·lergologia, Cardiologia, Nefrologia, Gastroenterologia-Nutrició-Hepatologia, Neurologia, Patologia infecciosa i Immunodeficiències, Oncohematologia, Cures Intensives Pediàtriques i Cures Intensives Neonatals.
 • El darrer any és un any de rotació voluntària que permet reforçar o ampliar aquelles subespecialitats que el resident consideri, així com formar-se en aquelles en què no ha tingut oportunitat durant la residència (Anestesiologia, Reumatologia, Cures Pal·liatives i Malalt crònic complex, SEM Pediàtric). Durant l’any de R4 també s’ofereix l’opció de fer una rotació externa de 2 mesos a un hospital nacional o internacional.

Per què fer pediatria a Vall d’Hebron

 • Perquè treballaràs en un hospital de referència directa per a la resta d'hospitals de Catalunya i altres comunitats autònomes.
 • Perquè comptem amb una unitat perinatal d'alt nivell tecnològic capacitada per a l'assistència de qualsevol patologia.
 • Perquè assistim a pacients pediàtrics que, per la seva complexitat clínica, requereixen el nivell més alt de tecnologia medicoquirúrgica.
 • Perquè tenim capacitat per realitzar les cirurgies més complexes (cirurgies cardíaques extracorpòries,  Neurocirurgia, tots els trasplantaments d’òrgan sòlid), així com altres tècniques de màxim nivell com trasplantament heteròleg de progenitors hemopoètics i  ECMO. Els pediatres ens encarreguem del maneig mèdic de tots aquests pacients.
 • Perquè podràs assolir els coneixements que necessita un/a pediatre/a per poder accedir al mercat laboral sense mancances, des de les consultes d’un centre d’atenció primària fins a totes les especialitats pediàtriques i serveis de cures intensives.
 • Perquè tindràs un tutor encarregat que et farà un seguiment continuat durant els teus quatre anys de formació.
 • Perquè l’ambient de treball és molt agradable, fomentant la col·laboració i no la competició.
 • Perquè com que som tants, faràs un munt d’amics que et duraran tota la vida.

Medicina Intensiva

La medicina intensiva és l’especialitat que s’ocupa dels pacients crítics, aquells pacients que es troben en situació de risc vital susceptible de recuperació. Això ens permet una visió molt àmplia de tota mena de pacients i patologies i ens porta a ser una de les especialitats més transversals del nostre sistema de salut actual. La Unitat Docent de Medicina Intensiva incorpora, juntament amb la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital General, l'UCI de Traumatologia, la Unitat de Postoperats de Cirurgia Cardíaca i les àrees de semicrítics generals i traumàtics.

El nostre servei de Medicina Intensiva és referent en patologies com el trasplantament pulmonar, ECMO, neurocrítics, lesionats medul·lars, pacients oncohematològics, cremats i gestants, entre d’altres. Això ens diferencia d’altres centres, ja que ens permet tenir accés a la pràctica totalitat de patologia crítica amb l’excel·lent formació consegüent.

Places acreditades

3

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu de Medicina Intensiva

Els residents de medicina intensiva distribueixen la seva formació en àrees diferents: urgències, especialitats mèdiques, sala d’operacions i, principalment, les àrees de crítics com ara la Unitat de Cures Intensives General i l’UCI de Traumatologia i Cremats.

La seva activitat assistencial es caracteritza per una presència constant en les àrees de crítics, així com en les  guàrdies durant tota la residència. D’aquesta manera, es familiaritzen amb la medicina intensiva i adquireixen capacitat per orientar els problemes dels malalts crítics i dur a terme les teràpies necessàries des del primer dia de la residència. Aprenen fonaments d’hemodinàmica, ventilació mecànica, teràpies extracorpòries, maneig farmacològic de vasoactius i antibiòtics, entre d’altres. A més, són part fonamental de l’equip d’emergències i atenció a la parada cardiorespiratòria.

L’adquisició de les competències específiques de l’especialitat es complementa amb la formació en habilitats transversals com ara la comunicació, el treball en equip i el lideratge, la qual cosa permet que guanyin autonomia progressivament, sempre tutoritzats pels especialistes referents.

Som una unitat docent amb diversos grups de recerca, entre els quals es troben el Grup de Patologia Respiratòria, Sèpsia, Hemodinàmica, Infeccions, Pacient Neurocrític, Cures Nefrològiques, Politraumàtics i Cremats. Al VHIR estem representats pel Grup SODIR (Xoc, Disfunció Orgànica i Ressuscitació), un grup molt actiu amb nombrosos projectes i assajos clínics. A més, formem part de la UNINN (Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia) i, amb el grup de Cirurgia Plàstica i Cremats, pioners al món en aconseguir el primer trasplantament facial total i en el tractament de cremades amb desbridament enzimàtic.

El Servei promou i facilita la presentació de comunicacions als congressos de l’especialitat o la redacció d’articles per a les revistes més influents del sector, activitats que establiran les bases per desenvolupar les tesis doctorals dels seus membres.

Per què fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

 • Som una de les Unitats Docents de Medicina Intensiva dotades amb una UCI polivalent (Smart-UCI) i tres de monogràfiques (Postoperats de Cirurgia Cardíaca, Politraumàtics i Cremats) i dues unitats de semicrítics.
 • Som centre de referència de trasplantament pulmonar, ECMO, lesionats medul·lars, cremats, oncohematològics i patologia obstètrica greu. A més, tenim molta experiència en el pacient neurocrític, que compta amb els sistemes més avançats en neuromonitoratge.
 • Els nostres residents estan integrats en tot moment a totes les activitats de la unitat des del primer dia, ja que és la primera rotació del seu itinerari formatiu.
 • Desenvolupem formacions específiques per als residents, on incorporem la simulació com a metodologia fonamental per a la seva formació (habilitats tècniques, algoritmes diagnòstics i treball en equip).
 • Formem el SODIR (Xoc, Disfunció Orgànica i Ressuscitació), grup de recerca del VHIR que ens facilita treballar amb investigadors reconeguts a escala nacional i internacional.

Medicina Física i Rehabilitació

La residència en Medicina Física i Rehabilitació permet adquirir experiència en la pràctica clínica de la medicina de rehabilitació, que és on es contemplen totes les àrees de competència de l’especialitat. Des de l’àmbit ortopèdic, neurològic, de lesions de medul·la, de rehabilitació infantil, d’amputacions, de limfoedema, de sòl pelvià o de foniatria, fins a rehabilitació respiratòria i de base comunitària, àlgies vertebrals cremats.

Places acreditades

4

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu de Medicina física i rehabilitació

Som un centre actiu en la recerca i comptem amb un gran nombre de publicacions alhora que participem en diversos programes nacionals o internacionals, a més d’haver rebut premis a diferents congressos de l’especialitat. 

El programa docent de medicina física i de rehabilitació inclou aspectes clau per a la recerca, com ara la formació en epidemiologia clínica i la metodologia de la investigació clínica. A més, els nostres residents fan cursos de suficiència investigadora per a la seva pràctica. 

Per què fer l’especialitat a Vall d’Hebron? 

 • Perquè al Servei de Rehabilitació de l’Hospital de Traumatologia i Rehabilitació tenim 30 llits que ens permeten fer rotacions per programes de rehabilitació i així fer una gestió altament especialitzada i de rehabilitació integral.
 • Perquè atendràs pacients amb malalties neurodegeneratives i, concretament, els pacients espàstics adults.
 • Perquè assistiràs a les consultes interdisciplinàries relacionades amb malalties neurodegeneratives, entre les quals hi ha la Unitat d’Ictus, Neurortopèdia i Malalties Neuromusculars.
 • Perquè participaràs activament en l’equip i en les reunions de l’equip assistencial.
 • Perquè som un dels set hospitals de l’Estat acreditats pel Ministeri de Sanitat (acreditació CSUR) per atendre atàxies i paraplegies hereditàries.
 • Perquè tractaràs pacients amb lesions medul·lars traumàtiques i no traumàtiques en adults i infants i les complicacions que se’n deriven.
 • Perquè oferim rotació dels residents per tractar pacients amb amputacions i formació en la seva atenció continuada al programa d’hospitalització aguda preprotèsica i de rehabilitació de l’entrenament d’aquesta.
 • Perquè participaràs en tots els aspectes de la rehabilitació de ferides, gestió del dolor i anàlisi de l’evolució i prescripció de pròtesi.
 • Perquè treballaràs en la col·locació i fabricació de pròtesis.
 • Perquè treballaràs tant a l’hospital com a l’ambulatori en tot l’espectre del múscul esquelètic de patologies agudes i cròniques i síndromes de dolor.
 • Perquè valoraràs i tractaràs pacients en edat infantil i adulta amb patologia cardíaca i respiratòria crònica als qui aplicaràs fisioteràpia respiratòria i entrenament a l’esforç.
 • Perquè fem possible la participació activa en el programa de rehabilitadors de trasplantament pulmonar i cardíac infantil.
 • Perquè tenim un gabinet d’ergometria respiratòria per fer espirometries i proves d’esforç cardiopulmonars per a la prescripció de programes d’entrenament de qualitat.
 • Perquè treballaràs en conjunt amb neuropediatres i cirurgians ortopèdics infantils en la rehabilitació de pacients amb lesions cerebrals, paràlisi cerebral, espina bífida, escoliosi i displàsia de malucs, entre d’altres.
 • Perquè treballaràs totes les patologies logopèdiques i de foniatria que afecten la deglució i la comunicació com l’afàsia, disàrtria, disfonia, paràlisi laríngia, disfèmia, implant coclear, disfàgia, retard en la parla i trastorn del llenguatge, disglòssia, seqüeles de lesions neurològiques i hipoacúsia.
 • Perquè seràs un integrant de l’equip de la rehabilitació de la comunicació i la deglució amb tècniques com ara l’audiometria clínica, l’estroboscòpia laríngia, la fibroendoscòpia de la deglució (FEES) o la videofluoroscòpia.  
 • Perquè  facilitem l’assistència a congressos i participem en les Jornades d’actualització en pròtesi i ortesi, així com al curs bianual de rehabilitació i medicina basada en l’evidència  o els cursos de programes d’exercici de la patologia de l’aparell locomotor i d’electroteràpia.

 

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vhebron.net, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.