Sr. Aitor Ruiz Ortiz

Institucions de què forma part

Tècnic Superior de Laboratori de Diagnòstic clínic amb àmplia experiència en laboratoris de rutina (departaments d'Hematologia, Coagulació, Immunologia, Hormones, Bioquímica, Orines i Microbiologia), urgències, recerca i actualment en biobanc. Acostumat al tracte directe amb metges i pacients.

Curriculum

Tècnic Superior de Laboratori de Diagnòstic clínic amb experiència en laboratoris de rutina (departaments d'Hematologia, Coagulació, Immunologia, Hormones, Bioquímica, Orines i Microbiologia), urgències, investigació i en biobanc. Acostumat al tracte directe amb metges i pacients.

Experiència Laboral:

IMID Biobank (VHIR - Grup de Recerca de Reumatologia) (març 2022 - actualitat)
o Recepció de mostres, processat i emmagatzematge (sang per a plasma, DNA i PBMC's, orina, femtes, saliva i biòpsies per a single cell), tot sota protocols d'estandardització de mostres.
o Extracció de DNA mitjançant ChemaGen i normalització (Freedom Evo i NanoDrop)
o Gestió de l'enviament de material per a la recollida de mostres.
o Ús de cabines de seguretat biològica nivell II.
o Control de qualitat de les mostres mitjançant PCR i gels d'agarosa.
o Control de traçabilitat de documentació i mostres periòdics.
o Gestió d'equips: calendari de manteniment, desinfecció i control de temperatures mitjançant data logger (LoRa-JRI)
o Preparació de mostres per al seu enviament
o Control d'estoc de materials i reactius.

IMDB (desembre 2021 - febrer 2022) Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic (departament d'Hematologia). Funcions:
o Recepció, preparació i distribució de mostres.
o Anàlisi de mostres: hematologies, VSG (manual), hemoglobina HBA1C, coagulació de rutina i factors de coagulació.
o Validació e interpretació de resultats.
o Seroteques, emmagatzematge i recuperació de mostres.
o Control i processat de mostres pendents.
o Resolució d'incidències.
o Control del bon funcionament dels equips: manteniments, calibracions i controls dels següents aparells: XN-1000, BioRad D10,

CRESA (IRTA) (abril 2019 - març 2020) Tècnic de Gestió a l'àrea de biocontenció, Laboratoris NBS3. Funcions:
o Treball sota condicions de biocontenció BSL3 i BSL3 reforçada.
o Ús de cabines de seguretat biològica nivell II.
o Gestió del sistema combinat SAS - autoclau, incloent totes les entrades i sortides de material del laboratori, gestió de residus bio-perillosos.

Health Diagnostics (Juliol 2017 - Abril 2019) Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic (Laboratori d'Urgències, Hospital Sagrat Cor de Barcelona). Funcions:
o Registre de peticions, recepció i preparació de mostres.
o Anàlisi de mostres, validació i interpretació de resultats. Recompte cel·lular manual i automatitzat de líquids biològics.
o Lectura manual d'orines i sembrat de mostres microbiológiques.
o Seroteques, emmagatzematge i recuperació de mostres.
o Control del bon funcionament dels equips, calibracions i controls.
o Control d'estoc i realització de comandes.
o Manteniment, resolució d'incidències i anàlisi de mostres amb les següents màquines: Gem 3000 i 4000, XN 550 i XN 1000, ACL 9000, Integra 400 plus, Cobas 6000, Cobas E-411 i Bactalert.
o Control de temperatures amb Log-Tag.

SYNLAB (Juny 2010 - Juliol 2017) Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic
(Laboratori Central, Hospital Sagrat Cor de Barcelona i Laboratori d'Urgències, Hospital Sagrat Cor de Barcelona). Treball en els departaments de rutina d'Hematologia, Coagulació, Immunologia, Hormones, Bioquímica i Orines, incloent totes les funcions d'aquests com ara proves confirmatòries de serologia i proteinogrames. Funcions:
o Registre de peticions. Recepció i preparació de mostres.
o Anàlisi de mostres, validació i interpretació de resultats. Recompte cel·lular manual de líquids biològics.
o Lectura d'orines, manual i automatitzada.
o Seroteques, emmagatzematge i recuperació de mostres.
o Control del bon funcionament dels equips, calibracions i controls.
o Control d'estoc i realització de comandes.
o Control de resultats pendents.
o Control de temperatures amb Log-Tag.
o Manteniment, solució d'incidències i anàlisi de mostres amb els següents aparells: Advia 120 i 2120, VSG manual i automàtica, Sysmex CA-500 i CA-1500, BCS, Advia Centaur i Centaur XP, Inmulite 2000 i 2000 XP, Mini Vidas, Vidas i Vidas 3, Vitros 350, Olympus AU 400/640/680/2700/5400, BA-400 i A-15, Iris IQ-200, Siemens, Clinitek Atlas i Atlas 500.

Formació:

Batxillerat científic (Col·legi Cultural de Badalona, 2007)
Cicle formatiu de grau superior: Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic (IES Les Vinyes, Santa Coloma de Gramenet, 2010)
- Altres aptituds i cursos de formació contínua:
o Habituat al treball en equip.
o Curs de seguretat en la utilizació de gasos a pressió i líquids criogénics.
o Coneixements de anglés (nivell mig, actualment en formació), castellà y català.
o Ofimática: Excel (nivell alt), Word i Power Point.
o Curs de equips de protecció individual.
o Curs de envíaments de material biológic.
o Curs de normativa BPL.
o Programes de laboratori: WinLab, LabSuite i SG Lab.
Aitor Ruiz Ortiz

Institucions

Vall Hebron Institut de Recerca

Tècnic de recerca

Reumatologia

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.