Dra. Victòria Cardona Dahl

Institutions of which it is part

General Hospital

Allergology

Sóc al·lergòloga des del 1997. El 2002 vaig llegir la tesi, així que sóc doctora "al quadrat". Involucrada en múltiples organitzacions científiques, he estat secretària de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, vocal de la Societat d'Al·lergologia i Immunologia Clínica, i vicepresidenta de l'European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Ara coordino el Comitè d'Anafilaxi de la Societat Llatinoamericana d'Al·lèrgia i Immunologia i he coordinat el de l'Organització Mundial d'Al·lèrgia. L'anafilaxi, reacció al·lèrgica generalitzada i greu que pot ser fatal, és un dels camps de treball que més m'interessa. A més, he coordinat les edicions de la "Guía de Actuación en anafilaXIA: GALAXIA".Les meves àrees d'interès, a part de l'anafilaxi, són l'al·lèrgia a aliments i medicaments, l'al·lèrgia molecular i l'angioedema hereditari.

Curriculum

Des de 2001 fins a l'actualitat, he treballat com a metge facultatiu especialista en Al·lergologia a la Secció d’Al·lergologia de l’Hospital Vall d'Hebron, en substitució de facultatiu interí, interina i estatutària (Unitat docent MIR en Al·lergologia). El 2002 vaig llegir la meva tesi doctoral titulada “Modulació de la resposta immunològica per la immunoteràpia amb Dermatophagoides pteronyssinus. Relació amb l’eficàcia clínica”, amb la qualificació Cum Laude per la Universitat Autònoma de Barcelona. El 2008 vaig realitzar el Knowledge Examination of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Experiència anterior: 2000-2003: Metge adjunt d’Urgències de Medicina Interna de l’Hospital Vall d’Hebron, a la Unitat Hospitalària de l’Hospital de l’Esperança. 1999-2000: Metge becari (Beca de la Fundación de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica) en el Servei d’Immunologia de l’Hospital de Bellvitge. 1998-1999: Metge vinculat al Servei d’Immunologia de l’Hospital de Bellvitge i a la Secció d’Al·lergologia de l’Hospital Vall d'Hebron, per desenvolupar el projecte d’investigació per a la tesi doctoral. 1994-1997: MIR en l’especialitat d’Al·lergologia a l’Hospital Vall d'Hebron. Rotació pels diferents serveis segons el programa de formació de l’especialitat. Integració dins del Servei d’Urgències de Medicina Interna. 1989-1993: Metge adjunt del Servei de Medicina Interna i del Servei d’Urgències. Clínica Juaneda, Palma de Mallorca.
Victòria Cardona Dahl

Institutions

General Hospital

Allergology

Vall Hebron Institut de Recerca

Main researcher

Systemic Diseases

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.