La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu dona 1.100 espiròmetres domiciliaris a Vall d’Hebron, Parc Taulí i Sant Joan de Déu per millorar el seguiment de les patologies respiratòries

Pacients amb fibrosi quística, trasplantament pulmonar, asma greu i altres patologies respiratòries cròniques minoritàries poden fer a casa les espirometries, la prova més important per valorar la capacitat respiratòria.

15/03/2023

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha donat 1.100 espiròmetres domiciliaris a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital Universitari Parc Taulí i l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per a pacients amb fibrosi quística, trasplantament pulmonar, asma greu i altres patologies respiratòries cròniques minoritàries, tant menors d’edat com adults. L’espirometria domiciliària és la prova més important per valorar la capacitat respiratòria, detectar exacerbacions pulmonars i avaluar la resposta al tractament en pacients amb patologies respiratòries.

D’aquests 1.100 espiròmetres que dona la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, Vall d’Hebron ha rebut 900 espiròmetres, Parc Taulí 130 espiròmetres i Sant Joan de Déu 70. Els espiròmetres domiciliaris donats per la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenten una utilització senzilla per part dels usuaris, no requereixen calibratge i tenen un broquet amb neteja fàcil i reutilitzable. Permeten que els i les pacients avaluïn ells mateixos la seva resposta al tractament i es puguin detectar exacerbacions pulmonars o rebuig al trasplantament pulmonar. Les dades de les espirometries queden enregistrades i es transmeten a una aplicació. Els professionals sanitaris també reben un informe en PDF i poden consultar els resultats en una plataforma online. Tots els pacients amb fibrosi quística i trasplantats pulmonars que ho necessitin i també pacients amb asma greu i altres patologies respiratòries minoritàries rebran un espiròmetre per realitzar l’espirometria a domicili gràcies a la donació. Amb l’espirometria domiciliària el pacient s’empodera, millora el coneixement de la seva malaltia i pot realitzar-se aquestes proves de capacitat respiratòria de forma més freqüent. També es redueix el risc d’infeccions creuades en reduir les visites a l’hospital i s’evita la saturació de les consultes. 

El Dr. Albert Salazar, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, explica que, gràcies a aquesta donació, “podrem millorar el monitoratge d’aquests pacients, que tenen patologies complexes i que requereixen un seguiment continu, i els seus resultats en salut”

Per la seva banda, el Dr. Antonio Moreno, cap de Servei de Pediatria i de Pneumologia Pediàtrica i Fibrosi Quística de Vall d’Hebron, assenyala que “els nens, nenes, adolescents i adults que estan fent servir els espiròmetres domiciliaris estan molt satisfets. Els més petits mesuren la seva funció pulmonar en forma de joc i l’incorporen com una rutina; els adolescents milloren l’autocura i la responsabilitat sobre la seva malaltia pulmonar; i entre els adults a més es redueix l’absentisme laboral”. En el cas concret dels pacients trasplantats de pulmó,  “monitorar la funció pulmonar a través de l’espirometria és essencial per vigilar el bon funcionament de l’empelt”, emfatitza el Dr. Antonio Moreno. En població trasplantada adulta, que són pacients especialment vulnerables, els espiròmetres permeten un seguiment més exhaustiu de la funció pulmonar i menys disrupció en la seva activitat diària, ja que els pacients presenten menys absentisme laboral. A més, els espiròmetres permeten detectar precoçment la davallada de la funció pulmonar, que és el principal indicador de disfunció de l’empelt, i, d’aquesta manera, fer una intervenció terapèutica abans que el declivi espiromètric sigui irreversible i es produeixi un rebuig crònic. El fet que es redueixin les visites a l’hospital també redueix el risc d’infeccions. En el cas dels pacients trasplantats d’altres comunitats, aquesta eina possibilita fer un seguiment a distància i evita desplaçaments innecessaris. 

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ja va donar el 2021 cent d’aquests espiròmetres domiciliaris a Vall d’Hebron per a pacients amb fibrosi quística i de trasplantament de pulmó. “Va ser una prova pilot que va tenir excel·lents resultats entre pacients i professionals”, afegeix el Dr. Antonio Moreno. 

Des del Parc Taulí, el Dr. Óscar Asensio, coordinador de la Unitat de Pneumologia, Al·lèrgia i Immunologia Clínica Pediàtrica-Unitat de Fibrosi Quística, destaca que “amb aquesta nova eina, els pacients es poden monitorar des del seu domicili, evitant desplaçaments. El seguiment deixa de ser tan exhaustiu i millora la seva autonomia personal”. Els espiròmetres han permès “tenir una referència en temps real de com es troba el pacient, en qualsevol moment. És molt important per fer el seguiment de l’estat del pacient i de l’evolució de la malaltia”.  

La Dra. Maria Cols, cap de Secció de Pneumologia Pediàtrica i de la Unitat de Fibrosi Quística de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, considera que els espiròmetres domiciliaris “representen una eina nova de control de la funció pulmonar que ens permet fer un bon seguiment a distància des de l’hospital, tant en l’estat basal del pacient com en moments d’empitjorament clínic”, i afegeix que “aquest control en remot és molt positiu des del punt de vista de l’experiència del pacient, ja que dona a les famílies la tranquil·litat que tot està en ordre quan els resultats són els esperables, permet detectar més precoçment aguditzacions de la malaltia, així com supervisar telemàticament la resposta als tractaments instaurats, el que estalvia visites i, per tant, la pèrdua d’hores de classe o de feina”.

D’aquests 1.100 espiròmetres que dona la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, Vall d’Hebron ha rebut 900 espiròmetres, Parc Taulí 130 espiròmetres i Sant Joan de Déu 70.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.