La Unitat d'Atenció al Pacient Adult amb Traqueostomia ha tractat més de 200 pacients en el seu primer any de funcionament

La Unitat unifica la gestió dels i les pacients traqueostomitzats, hospitalitzats i ambulatoris, i ofereix una atenció personalitzada per empoderar el pacient i millorar la seva assistència i qualitat de vida.

01/08/2022

La Unitat d'Atenció al Pacient Adult amb Traqueostomia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha tractat més de 200 pacients en el seu primer any de funcionament. La filosofia d'aquest nou espai multidisciplinari, nascut de la mà del Servei d'Otorrinolaringologia, és unificar l’atenció d'aquests pacients, empoderar-los i millorar l’assistència hospitalària i ambulatòria, les seves cures, la seva supervivència i la seva qualitat de vida.

"La traqueostomia consisteix a obrir temporalment o permanentment la tràquea, per sota del nivell de les cordes vocals, per crear un accés directe a les vies respiratòries i permetre el pas de l'aire per respirar", explica la supervisora de la Unitat d'Atenció al Pacient Adult amb Traqueostomia, Neus Pelay.

Malgrat que la pandèmia ha causat que es realitzin moltes traqueostomies als pacients de la COVID-19 de la Unitat de Cures Intensives, aquesta tècnica quirúrgica s'havia reduït a la meitat en els darrers deu anys gràcies als avenços de la ciència i la tecnologia. "L'Hospital Universitari Vall d'Hebron realitza cada any un miler de traqueostomies: 1.060 l'any 2018; 1.008 l'any 2019, i 1.100, el 2020, l'any de la crisi sanitària de la COVID-19 i al voltant de 800 a l'any 2021", detalla el Dr. Juan Lorente, cap del Servei d'Otorrinolaringologia. El 80% de les traqueostomies són percutànies o temporals (com les que es practiquen als pacients de COVID-19). La majoria d'aquestes intervencions tenen lloc a l'UCI i les executa l'equip de Medicina Intensiva. El 20% restant s'anomenen obertes i són permanents o temporals. Però gràcies a l’expertesa dels especialistes en Otorrinolaringologia per efectuar diagnòstics més precoços de càncer de laringe i als tractaments menys agressius, actualment s'eviten moltes d'aquestes traqueostomies.

Aquests pacients, després de la intervenció, respiren per l'estoma o l'orifici que s'obre al coll. És important que la persona entengui el canvi que s'ha produït en el seu cos, en la manera de respirar, parlar i alimentar-se. I ha d'aprendre a desenvolupar-se en la vida diària amb una nova fisonomia.

En l'actualitat, els intensivistes duen a terme la majoria de les traqueostomies, però quan els pacients reben l'alta de l'UCI (el 80% surten amb la traqueostomia tancada) passen a diferents plantes, en funció de la patologia de base, i els intensivistes deixen de fer el seu seguiment. "Per oferir als pacients traqueostomitzats l'atenció que requereixen, la nova Unitat d'Atenció al Pacient Adult amb Traqueostomia, apareix com a nou referent", destaca Neus Pelay. "En el cas de pacients oncològics, per exemple, fem el seguiment de tot el procés, els informem abans de ser intervinguts i els acompanyem durant la seva hospitalització i després. Ens convertim en el seu referent i els empoderem. D'aquesta manera aconseguim que un pacient a qui se li extreu la laringe torni a parlar en pocs dies en comptes de en sis mesos, com era habitual, o que un o una pacient sàpiga com actuar davant d'una complicació de la seva traqueostomia i no hagi d'anar a Urgències", detalla Neus Pelay.

"Amb aquesta nova Unitat donem resposta a una petició de diferents serveis de l'Hospital que reclamaven suport per al maneig del pacient amb traqueostomia. A més, com els pacients reben coneixements sobre com fer les cures i tenen una infermera de referència a qui dirigir-se, la Unitat ajuda a disminuir costos i a no sobrecarregar les Urgències", afegeix el Dr. Juan Lorente. "L'objectiu, més enllà d'oferir cures als i les pacients traqueostomitzats, és educar-los i acompanyar-los abans, durant i després de la intervenció i fer-los més fàcil el procés d'adaptació a la seva nova fisonomia", matisa.

La Unitat compta amb una infermera de pràctica avançada i dos metges del Servei d'Otorrinolaringologia. La infermera de referència assisteix i fa seguiment dels i les pacients ingressats amb traqueostomia, la majoria a Neurologia/Neurocirurgia, Cardiologia, Pneumologia i Oncologia. També realitza el seguiment de pacients traqueostomitzats ambulatoris, i ofereix suport a professionals sanitaris que atenen a aquests pacients al mateix Hospital, a l'Atenció Primària i als centres sociosanitaris.

"L'objectiu d'aquesta estructura funcional única d'atenció a pacients amb traqueostomia de qualsevol especialitat és oferir una atenció integral de la màxima qualitat", resum Roser Lara, adjunta de la Direcció d'Infermeria. A més de referent a l'hospital, la Unitat vol ser referent per a pacients ambulatoris crònics tant de Vall d'Hebron com de l'Atenció Primària o els sociosanitaris del territori ¬Pere Virgili, Cotxeres Borbó i Isabel Roig–. La idea és treballar en xarxa per adaptar-se a les necessitats socials, geogràfiques, econòmiques i laborals dels pacients i els seus cuidadors apropant així l'assistència al pacient.

Des de la seva creació, la Unitat d'Atenció al Pacient Adult amb Traqueostomia ha dut a terme diversos cursos de formació en els quals s'han format un total de 370 professionals, entre infermeres i Tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI).

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.