Més de 3.200 pacients ja s'han beneficiat del programa integral de Vall d’Hebron per recuperar-se més ràpidament de les cirurgies

Per tal de reduir el risc de complicacions derivades de la cirurgia, millorar l’experiència del i de la pacient i aconseguir que es reincorpori a la vida quotidiana al més ràpid possible, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha implementat el programa RIC (Recuperació Intensificada en Cirurgia), que engloba un conjunt d’accions que cobreixen tot el procés de l’operació: abans, durant i després de la cirurgia.

21/06/2022

Cada any, unes 9.000 persones són operades a Vall d’Hebron. Aquestes cirurgies sovint són processos complexos i el resultat de l’operació ve determinat per moltes variables que tenen lloc abans, durant i després de la pròpia intervenció quirúrgica, com per exemple l’estat físic i psicològic de la persona o el seguiment d’uns determinats protocols per part del personal sanitari que redueixen l’impacte de l’operació i les seqüeles en la persona. Per tal de reduir el risc de complicacions derivades de la cirurgia, millorar l’experiència del i de la pacient i aconseguir que es reincorpori a la vida quotidiana al més ràpid possible, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha implementat el programa RIC (Recuperació Intensificada en Cirurgia). Aquest programa engloba un conjunt d’accions que cobreixen tot el procés de l’operació: abans, durant i després de la cirurgia. Al juny de 2022, el nombre de pacients que ja s’ha operat a Vall d’Hebron mitjançant el programa RIC és de més de 3.200.

En aquestes accions que preveu el programa intervé un ampli equip de professionals de les especialitzacions de cirurgia, anestèsia, infermeria, rehabilitació, fisioteràpia, teràpia ocupacional, nutrició, treball social, medicina preventiva i psicologia. Així, tots els i les professionals treballen per detectar i controlar factors de risc de complicacions quirúrgiques com són la diabetis, anèmia, desnutrició, tabaquisme, sedentarisme, ansietat, depressió, risc social, entre d’altres. Mitjançant entrevistes amb les persones que han de ser operades, i en funció del procediment quirúrgic que rebran, els i les professionals elaboren un full de ruta personalitzat que les prepararan per a la cirurgia. Aquest procediment incentiva que la persona s’involucri al màxim en la cura de la seva salut i en la preparació i recuperació de la cirurgia.

La participació activa del o de la pacient en el seu propi procés quirúrgic permet obtenir grans resultats tant per a la persona com per al personal i el sistema sanitari en general. Gràcies al programa RIC, la recuperació física s’accelera i les complicacions i l’estada hospitalària disminueixen. A més, s’empodera la persona en la capacitat de presa de decisions i l’autocura i millora la satisfacció i la qualitat percebuda de l’assistència sanitària. El programa també millora la qualitat dels processos, l’optimització dels recursos i fomenta la creació de noves línies de recerca i innovació.

Programa RIC: el preoperatori 

El programa RIC comença a les consultes externes, quan el cirurgià o cirurgiana explica a la persona com serà la cirurgia a la qual se sotmetrà, quines possibles complicacions hi ha i el temps d’estada aproximada a l’hospital que es preveu que hagi de fer. A continuació, la infermera de pràctica avançada en cirurgia fa una valoració individualitzada del risc anestèsic i quirúrgic del o de la pacient mitjançant una entrevista. Valora riscos com poden ser la desnutrició, la disminució de la capacitat funcional, l’anèmia, els hàbits tòxics com el tabac el o risc psicosocial. Posteriorment, si s’escau, es deriva la persona a especialistes que puguin abordar abans de l’operació els diferents riscos detectats (nutricionistes, professionals de la deshabituació tabàquica, treball social, etc.). La infermera de pràctica avançada també proporciona a la persona l’educació sanitària necessària com ara hàbits de nutrició o exercicis físics per fer al domicili, pràctiques que aniran en benefici de la recuperació postoperatòria. En futures visites de seguiment, la infermera dona les últimes indicacions i prepara psicològicament el o la pacient explicant-li bé tot el procediment que tindrà lloc el dia de l’operació per rebaixar-li els nivells d’angoixa.

El dia de l’operació

El programa RIC preveu un seguit d’accions i protocols per ser duts a terme per els i les professionals el dia de la cirurgia amb l’objectiu no només que l’operació sigui un èxit, sinó que la persona operada tingui el mínim de repercussions en la seva salut física i mental. Així, es presta especial atenció al control del dolor, a evitar que la persona pateixi nàusees, a evitar l’excés de medicació, evitar que quedin cicatrius molt visibles, que la pell no s’irriti en el procés de rasurat (si s’escau), etcètera. 

El postoperatori

Un cop la persona surt del quiròfan, se la porta a la Unitat de Reanimació o a la Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA), on els i les professionals posen tota l’atenció en el control del dolor, de les nàusees, dels vòmits i de la temperatura. D’aquesta manera el o la pacient podrà estar al més confortable possible perquè pugui col·laborar amb l’equip sanitari i la recuperació sigui més ràpida. Des de la mateixa Unitat de Reanimació o URPA, el o la pacient comença a practicar tres activitats clau: la ingesta oral, per començar a menjar des d’un bon inici; l’exercici respiratori, practicant amb els espiròmetres d’incentiu; i la mobilització, fent exercicis dinàmics al llit, a una butaca o fins i tot en alguns casos caminant per la Unitat. Aquestes activitats se segueixen desenvolupant a un cop el o la pacient és a la planta d’hospitalització, des d’on se segueixen els protocols sanitaris i administratius previstos pel programa RIC que reduiran al mínim els riscos postoperatoris i el temps d’estada a l’hospital i permetran que la persona es recuperi de la forma més òptima i amb tota l’atenció necessària.

Cada any, unes 9.000 persones són operades a Vall d’Hebron.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Related activities

4º curso angioedema basado en simulación

Vall d’Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada Pl. 5a Hospital de Traumatologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron
06/26/2024 - 15:00
Dirigido a residentes de 3r y 4t año de Alergología
More information

Curso facilitadores en simulación virtual: plataforma SIMOONS

06/26/2024 - 16:00
Simulación Clínica
More information

Curso y Jornada SEVALBAR 2024: Actualización en Cardiopatías Congénitas del adulto y Actualización en Tetralogía de Fallot

06/27/2024 - 09:00
Cardiólogos y residentes cardiología. Enfermería especializada en cardiopatías congénitas.
More information

Curso de Glaucoma

07/05/2024 - 08:50
More information

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.