Vall d’Hebron és el primer hospital de l’Estat que disposa d’un robot de dispensació de medicaments destinat 100% a pacients pediàtrics

El Servei de Farmàcia de l'Hospital Infantil ha remodelació les instal·lacions. La reordenació ha permès destinar més espai a les consultes d’atenció farmacèutica i ha incorporat un robot de dispensació de medicaments que incrementa la seguretat del i de la pacient i millora la traçabilitat de cada envàs de medicaments.

20/07/2021

La Farmàcia de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron disposa des del mes de juny d’un robot de dispensació de medicació exclusivament per als i les pacients pediàtrics. La seva implementació s’engloba en la remodelació de les instal·lacions del Servei de Farmàcia que es troben a l’Hospital Infantil. Ara, les consultes externes de la Farmàcia de l’Hospital Infantil ocupen una superfície d’uns 60 m2, amb els espais renovats i il·lustrats amb els dibuixos característics que des del 2019 humanitzen l’Hospital Infantil per fer de Vall d’Hebron un hospital més amable. La reordenació ha permès destinar més espai a les consultes d’atenció farmacèutica, que són les consultes en les quals els i les farmacèutics fan la primera visita amb les famílies per donar-los tota la informació sobre la medicació (administració, combinació amb altres medicaments, què fer en cas d’oblit de prendre una dosi, possibles efectes adversos...), i en les visites de seguiment amb les famílies s’analitza l’adherència al tractament (és a dir, si pren el tractament correctament) i altres factors com ara si està causant reaccions no desitjades.

Maria Josep Cabañas, cap de Secció de Farmàcia de l’Hospital Infantil i Hospital de la Dona, explica quina és l’altra gran novetat que incorpora la remodelació de les instal·lacions: “tant els nous espais com el robot de dispensació estan dissenyats per atendre també els i les pacients de fibrosi quística en un espai reservat exclusivament per a aquests i aquestes pacients, que disposen de la seva pròpia sala d’espera i consulta farmacèutica”. D’aquesta manera, s’evita que es creuin els circuits de pacients amb fibrosi quística de la resta de patologies (un aspecte clau per a la seguretat d’ambdues tipologies de pacients).

Quan el o la professional de Farmàcia ha de dispensar un medicament a una família, només cal que el sol·liciti al sistema informàtic. Automàticament, el robot (que té dos braços electrònics, un per als medicaments que són en una cambra frigorífica i l’altre per als que es troben en una cambra a temperatura ambient), selecciona el medicament pertinent i, mitjançant una cinta transportadora i un petit tobogan, el deixa a la taula del o de la professional a punt per dispensar al o a la pacient. El robot disposa d’un sistema de càrrega automàtica i col·loca els medicament ordenats als prestatges sense necessitat de fer-ho manualment.

La Dra. Maria Queralt Gorgas, cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, explica els avantatges que aporta el nou robot: “ens permet incrementar la seguretat del i de la pacient i millorar la traçabilitat en la dispensació de medicaments. A més, al Servei ens permet tenir un control molt més eficient de l’estoc de medicaments per a pacients ambulatoris”. El o la professional que dispensa el medicament el sol·licita al robot mitjançant el programa informàtic de dispensació des de la mateixa taula on atenen les famílies. D’aquesta manera, es guanya en temps i esforços que es poden destinar a atendre més famílies d’una manera més ràpida (amb la remodelació es poden fer més de 100   dispensacions al dia). Per altra banda, amb aquest sistema els medicaments estan perfectament identificats (lot, caducitat) i vinculats amb al sistema informàtic de dispensació. D’aquesta manera es redueixen al mínim les possibilitats d’error i es pot traçar perfectament el circuit de cada envàs de medicament. Així, en cas hipotètic que fos necessari retirar un lot, es podria saber ràpidament quin envàs s’ha dispensat a cada pacient.

Quina és la missió de la Farmàcia de l’Hospital Infantil?

La Farmàcia de l’Hospital Infantil vetlla perquè els i les pacients puguin disposar del tractament farmacològic que els pertoca, amb una atenció de qualitat i garantint la seva seguretat. Alguns medicaments ja arriben a l’Hospital preparats, però d’altres els preparen els i les professionals des de la mateixa Farmàcia de Vall d’Hebron, tant els que s’administren als infants ingressats al centre com als que es dispensen als i a les pacients ambulatoris.

El Servei també treballa per millorar l’eficiència en els tractaments i la sostenibilitat del sistema de salut. A més, els i les professionals, mitjançant la seva experiència en l’administració de medicaments a pacients pediàtrics, també generen coneixement a la societat per tal de millorar la utilització dels tractaments farmacològics entre la població menor d'edat.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.