El Servei d'Urologia de Vall d'Hebron, punter en cirurgia robòtica

El Servei d'Urologia ha realitzat 770 prostatectomies radicals, 164 nefrectomies parcials i més de cent cistectomies radicals amb el robot Da Vinci.

19/10/2020

Des de l'inici del programa de cirurgia robòtica a l'any 2009, el Servei d'Urologia de Vall d'Hebron ha realitzat 770 prostatectomies radicals robòtiques per càncer de pròstata, 164 nefrectomies parcials per tumors renals complexes i 133 cistectomies radicals robòtiques, 50 d'elles amb derivació intestinal intracorpòria.

Vall d'Hebron va superar l'agost passat les cent cistectomies radicals en pacients amb càncer de bufeta. La cistectomia radical és el tractament estàndard en pacients que presenten un tumor vesical no múscul infiltrant que no respon a teràpia intravesical o en aquells casos de carcinomes vesicals múscul infiltrants localitzats.

En el cas dels homes, la cistectomia radical suposa l'extirpació de la bufeta, la pròstata, vesícules seminals, urèters distals i ganglis limfàtics regionals. En dones, inclou l'extirpació de la bufeta, la uretra, la vagina adjacent, l'úter, els urèters distals i els ganglis limfàtics regionals. Després de l'extirpació, existeixen dues alternatives de derivació urinària, abdominal (estoma) o uretral (neobufeta), utilitzant diversos segments intestinals.

El Servei d'Urologia també ha realitzat més de 770 prostactectomies radicals amb el robot Da Vinci, una intervenció en la qual s'extirpa completament la pròstata del pacient i acostuma a realitzar-se en homes amb càncer de pròstata i una expectativa de vida major de deu anys i que permet millorar les taxes de continència i preservació erèctil.

Així mateix, ha portat a terme 164 nefrectomies parcials robòtiques per tractar tumors renals, en molts casos d'alta complexitat per la localització del tumor i/o en pacients monorrens o amb insuficiència renal. En aquest cas el robot permet evitar la nefrectomia total i preservar el màxim de teixit renal sa funcionant.

Millor recuperació del pacient

La cirurgia robòtica facilita la recuperació dels pacients i minimitza posteriors cicatrius. Així mateix redueix el dolor postoperatori i millora els resultats funcionals dels pacients en aspectes com la potència erèctil o la continència urinària. La tecnologia robòtica permet ampliar el rang de moviments de l'instrumental quirúrgic a la cavitat abdominal i millorar la visibilitat del cirurgià mitjançant càmeres d'alta definició i visó 3D.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.