Recupera el teu estat de salut

Tractament del Parkinson

Tractament del Parkinson a Vall d'Hebron

El tractament amb el fàrmac levodopa permet recuperar moltes de les funcions deteriorades o perdudes a causa de la malaltia. És el més eficaç, però alhora és un tractament que necessita millores per què en avançar la malaltia el seu efecte es fa transitori i fluctua; quan actua la medicació el pacient es troba bé, en "On". I quan se li acaba l'efecte es troba en "Off" i els símptomes reapareixen. 

Per centres

General Hospital

On es troba

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On es troba

Serveis transversals

On es troba

Informació destacada

Per millorar els efectes del levodopa s'ha investigat en administrar-la per vies diferents (inhalada, dèrmica, intrajejunal) i en diversas formes farmacològiques.  Ha estat especialment exitosa l'administració a traves de gastrostomia en una infusió de gel de levodopa. 

Hi ha altres tractaments farmacològics i neuroquirúrgics, com estimulació elèctrica de parts del cervell, que ofereixen bons resultats. S'està treballant a incidir en el cervell malalt, a través d'estereotàxia amb ultrasons, estalviant la trepanació i cirurgia. 

S´han obert noves vies d’investigació en la malaltia de Parkinson per a esbrinar-ne la causa, evitar-ne la progressió i millorar al màxim els seus símptomes. 

 
Professionals relacionats
Dr. Monder
Abu-Suboh Abadia
Metge
Endoscòpia Digestiva
Dr. Alex
Ferré Masó
Metge
Patologia del Son
Dr. José
Álvarez Sabín
Cap de Servei
Neurologia
Dr. Josep
Gámez
Cap de Secció
Neurologia
Lead Researcher
Sistema Nerviós Perifèric
Sra. Laura
Yague Velasco
Nursing Supervisor
Medicina Física i Rehabilitació
Sr. Alex
Ginés Puertas
Person in charge/Coordinator
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Mar
Meléndez Plumed
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Maria
Salvadó
Researcher
Sistema Nerviós Perifèric
Dra. Marta
Torres Ferrús
Researcher
Cefalea i Dolor Neurològic
Dra. Alba
Gómez Garrido
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Susana
Rodriguez Gonzalez
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Sra. Arantxa
Garrido Sánchez
Terapeuta Ocupacional
Medicina Física i Rehabilitació
Sr. Wifred
Llopis Miró
Physiotherapist
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Sr. Jaume
Garcia Perdomo
Physiotherapist
Medicina Física i Rehabilitació
Sr. Bernat
Planas Pascual
Physiotherapist
Medicina Física i Rehabilitació
Proves diagnòstiques relacionades
  
Notícies i activitats