Recupera el teu estat de salut

Tractament del Parkinson

Tractament del Parkinson a Vall d'Hebron

El tractament amb el fàrmac levodopa permet recuperar moltes de les funcions deteriorades o perdudes a causa de la malaltia. És el més eficaç, però alhora és un tractament que necessita millores per què en avançar la malaltia el seu efecte es fa transitori i fluctua; quan actua la medicació el pacient es troba bé, en "On". I quan se li acaba l'efecte es troba en "Off" i els símptomes reapareixen. 

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On es troba

Serveis transversals

On es troba

Informació destacada

Per millorar els efectes del levodopa s'ha investigat en administrar-la per vies diferents (inhalada, dèrmica, intrajejunal) i en diversas formes farmacològiques.  Ha estat especialment exitosa l'administració a traves de gastrostomia en una infusió de gel de levodopa. 

Hi ha altres tractaments farmacològics i neuroquirúrgics, com estimulació elèctrica de parts del cervell, que ofereixen bons resultats. S'està treballant a incidir en el cervell malalt, a través d'estereotàxia amb ultrasons, estalviant la trepanació i cirurgia. 

S´han obert noves vies d’investigació en la malaltia de Parkinson per a esbrinar-ne la causa, evitar-ne la progressió i millorar al màxim els seus símptomes. 

 
Professionals relacionats
Dr. Monder
Abu-Suboh Abadia
Metge
Endoscòpia Digestiva
Dr. Alex
Ferré Masó
Metge
Patologia del Son
Dr. José
Álvarez Sabín
Cap de Servei
Neurologia
Dra. Judith
Sanchez Raya
Cap de Servei
Medicina Física i Rehabilitació
Sr. Alex
Ginés Puertas
Responsable/Coordinador
Medicina Física i Rehabilitació
Sra. Laura
Yague Velasco
Supervisora d'Infermeria
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Josep
Gámez
Cap de Secció
Neurologia
Investigador Principal
Sistema Nerviós Perifèric
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Dr. Oriol
de Fàbregues
Investigador Principal
Malalties Neurodegeneratives
Dra. Susana
Rodriguez Gonzalez
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Alba
Gómez Garrido
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Patricia
Pozo Rosich
Investigador Principal
Cefalea i Dolor Neurològic
Dra. Mar
Meléndez Plumed
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Maria
Salvadó
Investigadora
Sistema Nerviós Perifèric
Dra. Marta
Torres Ferrús
Investigadora
Cefalea i Dolor Neurològic
Sra. Elisenda
Conde Rodriguez
Infermer/a
Sistema Nerviós Perifèric
Proves diagnòstiques relacionades