Recupera el teu estat de salut

Tractament del Parkinson

Tractament del Parkinson a Vall d'Hebron

El tractament amb el fàrmac levodopa permet recuperar moltes de les funcions deteriorades o perdudes a causa de la malaltia. És el més eficaç, però alhora és un tractament que necessita millores per què en avançar la malaltia el seu efecte es fa transitori i fluctua; quan actua la medicació el pacient es troba bé, en "On". I quan se li acaba l'efecte es troba en "Off" i els símptomes reapareixen. 

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On es troba

Serveis transversals

On es troba

Informació destacada

Per millorar els efectes del levodopa s'ha investigat en administrar-la per vies diferents (inhalada, dèrmica, intrajejunal) i en diversas formes farmacològiques.  Ha estat especialment exitosa l'administració a traves de gastrostomia en una infusió de gel de levodopa. 

Hi ha altres tractaments farmacològics i neuroquirúrgics, com estimulació elèctrica de parts del cervell, que ofereixen bons resultats. S'està treballant a incidir en el cervell malalt, a través d'estereotàxia amb ultrasons, estalviant la trepanació i cirurgia. 

S´han obert noves vies d’investigació en la malaltia de Parkinson per a esbrinar-ne la causa, evitar-ne la progressió i millorar al màxim els seus símptomes. 

 
Professionals relacionats
Dr. Monder
Abu-Suboh Abadia
Metge/ssa
Endoscòpia Digestiva
Dr. Alex
Ferré Masó
Metge/ssa
Patologia del Son
Dr. José
Álvarez Sabín
Cap de Servei
Neurologia
Dr. Xavier
Montalban Gairín
Cap de Servei
Neuroimmunologia clínica
Dra. Judith
Sanchez Raya
Cap de Servei
Medicina Física i Rehabilitació
Sra. Nadia
Puertas Porrino
Sra. Pilar
Meler Amella
Supervisora d'Infermeria
Sr. Alex
Ginés Puertas
Responsable/Coordinador
Medicina Física i Rehabilitació
Sra. Laura
Yague Velasco
Supervisora d'Infermeria
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Mar
Meléndez Plumed
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Alba
Gómez Garrido
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Ramon
Arroyo Aljaro
Metge/ssa
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Patricia
Pozo Rosich
Investigador Principal
Cefalea i Dolor Neurològic
Dra. Marta
Rubiera
Metge/ssa
Neurologia
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Sra. Cristina
Rivera Rubio
Fisioterapeuta
Neurologia
Fisioterapeuta
Medicina Física i Rehabilitació
Proves diagnòstiques relacionades