Recupera el teu estat de salut

Tractament del Càncer de Pàncrees

Una vegada diagnosticat de càncer de pàncrees, a l’hora de proposar un tractament es tenen en compte diversos factors:
- l’extensió del càncer,
- l’edat i l’expectativa de vida,
- el performance status (estat funcional),
- possibles malalties concomitants que puguin comprometre l’estat funcional del pacient. 

En funció d’aquests factors es pren una decisió consensuada dins d’un comitè de tumors multidisciplinari i posteriorment es deliberen les opcions amb el pacient. 

Informació destacada

D’aquesta manera, les possibilitats existents són les següents:

 • Tractament quirúrgic seguit de quimioteràpia.
 • Quimioteràpia com a tractament inicial, seguida del tractament quirúrgic.
 • Quimioteràpia com a únic tractament.
 • Radioteràpia complementària a la cirurgia o a la quimioteràpia. 
 • En casos seleccionats és probable la inclusió en assajos clínics en la cerca de millors ofertes de tractaments, els quals poden incloure fàrmacs en etapes d’estudi les molècules dels quals exerceixen efectes prometedors sobre el tumor, teràpia dirigida en cas que es posseeixi una mutació específica que sigui la causa del càncer, immunoteràpia, radiofreqüència en tumors irresecables, entre d’altres.


A més dels tractaments del mateix tumor, també es fa un acompanyament i un tractament dels símptomes relacionats amb el tumor de pàncrees. Així mateix, es valora en tot moment l’estat de nutrició del pacient. 

 

Com ho tractem al Vall d’Hebron?

Al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus disposem d’un Comitè Multidisciplinari de Càncer de Pàncrees, amb professionals de diverses especialitats que valoren la situació clínica en la qual es troben els pacients, i que consensuen la millor opció terapèutica.  

Els serveis relacionats són els següents: 

 • Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments
 • Oncologia Mèdica
 • Unitat d’Endoscòpia Digestiva
 • Gastroenterologia i Aparell Digestiu
 • Radiologia, Radiologia Intervencionista
 • Anatomia Patològica 
 • Nutrició
 • Oncologia Radioteràpica