Recupera el teu estat de salut

Teràpia Electroconvulsiva (TEC)

Teràpia electroconvulsiva

La Teràpia electroconvulsiva (TEC) consisteix a produir una lleugera activitat convulsiva mitjançant l'administració d'un estímul elèctric curt i controlat de freqüència variable a través d'elèctrodes que és col•loquen a la superfície cranial. Aquesta activitat convulsiva produeix canvis bioquímics en el cervell que ajuden a la millora o fins i tot remissió dels símptomes.

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On es troba

Informació destacada

La TEC és un tractament mèdic segur i eficaç, indicat sobretot en els Trastorns depressius: Depressió Major greu amb símptomes psicòtics o amb alt risc de suïcidi i deteriorament físic greu. També està indicada en determinats Trastorns psicòtics, Mania Aguda i trastorns mentals greus resistents al tractament farmacològic. La TEC també està indicada en patologies no psiquiàtriques de l'àmbit de la Neurologia com: l'Epilèpsia refractària, Malaltia de Parkinson, Síndrome Neurolèptica Maligne i Discinèsia tardana.

La seva aplicació ha evolucionat notablement, és una tècnica indolora que es realitza sota control anestèsic breu, amb miorrelaxació i ventilació artificial. S'indueix una estimulació elèctrica amb aparells assistits per ordinador modulars que monitoritzen electroencefalogràficament una convulsió lleugera induïda per ones de polsos breus. D'aquesta manera s'aconsegueix administrar la mínima intensitat en l'estimulació elèctrica amb una disminució dels efectes secundaris cognitius i una reducció dràstica de les complicacions associades al tractament. Es considera, avui en dia, que és una tècnica sense contraindicacions absolutes.

Tanmateix, pacients amb trastorns psiquiàtrics refractaris als tractaments convencionals, no han estat tractats amb la TEC, tot i el seu alt grau de seguretat i predictibilitat terapèutica. Aquesta inhibició terapèutica pot ser deguda a l'estigma basat en creences desfasades en relació al tractament.

 
Professionals relacionats
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Cap de Servei
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Psiquiatria
Dra. Amanda
Rodriguez Urrutia
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Sra. Mª Thais
Ballabriga Córdoba
Assistenta Social
Psiquiatria
Dra. María Sonsoles
Cepeda Diez
Dra. Mar
Ramos Gascon
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Dra. Raquel
Vidal Estrada
Sr. Juan Carlos
Segurana Mompel
Sr. Maria Mercè
Rejón Vallverdú
Infermer/a
Anestesiologia, Reanimació i Tractament del dolor
Sra. Carmen
Simón Rodríguez
Assistenta Social
Psiquiatria
Sr. Lluís
Sans Sastre
Zelador
Anestesiologia, Reanimació i Tractament del dolor
Sra. Sonia
Alonso Pascual
Auxiliar d'Infermeria
Anestesiologia, Reanimació i Tractament del dolor