Recupera el teu estat de salut

Donació medul·la òssia

Donació de medul.la òssia Vall d'Hebron

La donació de medul·la òssia té unes característiques diferents de la donació de sang convencional ja que interessa obtenir les cèl·lules mare (precursors hematopoètics) que donen lloc als diferents tipus de cèl·lules existents a la sang circulant, i que permetran repoblar la medul·la òssia de la persona receptora.

Per centres

Hospital General

On es troba

Informació destacada

La donació de precursos hematopoètics es pot dur a terme de dues maneres:

1. Sang perifèrica: A la sang circulant hi ha molt poques cèl·lules mare (CD34+) per la qual cosa és pràcticament impossible aconseguir prou cèl·lules mare per a trasplantament de medul·la òssia obtingudes de la sang d'un donant sinó es practica abans un procediment de preparació. S'administra prèviament al donant G-CSF (Factor Estimulador de Colònies de Granulòcits) de forma subcutània que permet augmentar en gran manera la quantitat de cèl·lules mare circulants a la seva sang. Després, l'obtenció de cèl·lules mare de la sang circulant es fa mitjançant la punció de dues venes, per una s'obté la sang del donant i per l'altra es retorna. La sang obtinguda circula per un separador cel·lular que, per centrifugació, separa els seus diferents components i s'obté així el repertori de cèl·lules que interessen i es retorna la major part de la sang de nou al donant. Aquest pot compensar ràpidament les cèl·lules que se li han extret i no pateix cap risc. És un procediment segur per al donant.

 2. Medul·la òssia: actualment es realitza aquest procediment només en el 20% dels casos. Aquesta consisteix en l'extracció de sang medul·lar de les crestes ilíaques (part posterior-superior de la pelvis) mitjançant unes puncions. Aquest procediment es realitza sota anestèsia general o epidural i requereix ingrés hospitalari de 24 hores.  

 
Professionals relacionats
Dr. David
Beneitez Pastor
Sra. Sandra
Renard
Infermer/a
Hematologia
Sra. Nuria
González Pedrero
Infermer/a
Hematologia