Tenim les eines per la màxima cobertura

Estudi electrofisiològic

Estudi electrofisiològic a Vall d'Hebron

És una prova diagnòstica per a pacients amb malalties del cor, o amb sospita que en tinguin, que tenen alteracions del ritme cardíac, el que s’anomena “arrítmies”. Aquesta tècnica ens permet conèixer el tipus i gravetat de les arrítmies, el lloc del cor on s'originen i els trastorns que produeixen i enfocar millor el tractament que s'ha d'aplicar.

Per centres

Hospital General

On es troba

Informació destacada

Com es fa?

Per fer un estudi electrofisiològic, cal que els pacients estiguin en dejú, conscients, sedats i estirats. Un cop situats a la sala d’exploracions, se’ls aplica anestèsia local a la zona de la pell on s'efectuarà la punció, que normalment és l’engonal, el braç o el coll.

A través de les venes o artèries on s’ha fet la punció s’introdueixen diversos catèters (cables molt fins, llargs i flexibles) que van fins al cor, sempre sota control radioscòpic. Els catèters serveixen per enregistrar permanentment l'activitat elèctrica del cor des del seu interior; però també com a marcapassos, quan es connecten a un aparell estimulador extern. De vegades, és necessari administrar algun fàrmac durant la prova per precisar el diagnòstic de l'arrítmia.

La durada de l'estudi és variable i, un cop realitzada la prova, cal que el pacient reposi al llit durant unes hores.

 

Riscos

És habitual que noteu palpitacions en molts moments de l'estudi, ja que els catèters les provoquen o per efecte de la medicació administrada. De vegades, pot ser imprescindible recórrer a un xoc elèctric per resoldre un problema sobtat. La majoria de les vegades només hi haurà una lleu molèstia a la zona de punció, o l'aparició d'un hematoma, que es reabsorbirà quasi sempre espontàniament. Són molt infreqüents altres complicacions relacionades amb el procediment (flebitis, trombosi venosa o arterial, complicacions vasculars que requereixin cirurgia, hemorràgia que necessiti transfusió, perforació cardíaca amb tapament, embòlia pulmonar o sistèmica), si bé algunes d'elles són greus i requereixen actuació urgent. És excepcional el risc de mort (1 per 3.000).

Altres riscos o complicacions que podrien aparèixer, atesa la situació clínica i les circumstàncies personals.

En el vostre estat clínic, els beneficis derivats de la realització d'aquesta prova superen els possibles riscos. Si apareixen complicacions, el personal mèdic i d'infermeria que us atén està capacitat i disposa dels mitjans per intentar resoldre-les.

Especialitats assistencials
  
Notícies i activitats