Tenim les eines per la màxima cobertura

Biòpsia i aspirat de medul·la òssia

Prova diagnòstica d’anèmia

La biòpsia i l’aspirat de medul·la òssia serveixen per analitzar la sang medul·lar que es troba en el teixit ossi i diagnosticar malalties de la sang o d’altres amb afectació medul·lar. La medul·la òssia és un òrgan difús que és present entre les petites cel·les dels ossos i on resideixen les cèl·lules mare que donen lloc a les cèl·lules que circulen per la sang. Aquest fet implica que accedir a aquest compartiment dels nostres ossos dona informació de les cèl·lules precursores de la sang, i també de si hi ha presents cèl·lules estranyes o microorganismes, amb caràcter invasiu.

Per centres

Hospital General

On es troba

Informació destacada

Per a què serveix? 

Aquesta prova serveix per veure tots els estadis maduratius de les cèl·lules de la sang, tant en cas de diagnòstic com també per avaluar la resposta al tractament efectuat en cas de malaltia neoplàstica.

A més, s’utilitza per descartar o confirmar la presència de cèl·lules que, en condicions normals, no haurien de ser-hi.

 

Com es fa? 

Amb anestèsia local, en cas de l’aspirat medul·lar, i sedació, en el cas de la biòpsia medul·lar. Es fa una punció i aspirat d’un territori ossi ric en cèl·lules precursores.

En el cas de l’aspirat medul·lar, es pot fer tant a l’os de l’estèrnum com a la cresta ilíaca (part posterior de la pelvis) i en el cas de la biòpsia medul·lar, a la cresta ilíaca. A través de la punció s’extreu una mostra de teixit ossi i sang medul·lar d’aquestes zones.

La prova dura entre 10 i 15 minuts. Un cop hagi acabat s’efectua una compressió forta del lloc de la punció durant uns quants minuts i es posa un apòsit, que cal retirar al cap de 24 hores.

És necessari tenir en compte que, fins passades 24 hores des de la realització de la prova, no es poden fer esforços ni carregar pes. Transcorregut aquest temps, es pot portar vida normal. En el cas de patir dolor o molèsties es poden prendre analgèsics.

 
Professionals relacionats
Dr. David
Beneitez Pastor
Sra. Sandra
Renard
Infermer/a
Hematologia
Sra. Nuria
González Pedrero
Infermer/a
Hematologia