Informa't de les malalties en què som especialistes

Tumors d’òrbita

Tumors d’òrbita a Vall d'Hebron

Un tumor és un creixement anormal d’un teixit. En el cas dels tumors d’òrbita, aquest creixement es localitza en els teixits que envolten el globus ocular formats per músculs, ossos, greix, glàndula lacrimal, nervis i vasos. Són tumors poc freqüents, de diversos tipus i poden aparèixer en qualsevol moment de la vida. Els tumors d’òrbita poden ser benignes o malignes. Els benignes poden ocasionar dany en comprimir o desplaçar les diferents estructures de l’òrbita. Mentre que els malignes, a més d’envair els teixits propers, poden produir metàstasi a altres òrgans o nòduls limfàtics llunyans.

Informació destacada

Els símptomes

 

El símptoma més freqüent és el desplaçament cap endavant del globus ocular, anomenat “exoftàlmia”. Però també pot provocar pèrdua de visió per compressió del nervi òptic, visió doble, en limitar el moviment del globus ocular, i dolor.

En alguns casos els tumors poden ser presents a l’òrbita durant tota la vida sense donar cap símptoma.

 

A qui afecten els tumors d’òrbita?

 

És difícil conèixer el nombre exacte d’afectats per tumor d’òrbita ja que és un tumor poc freqüent i es presenta en diferents variants.

Sí que es pot confirmar que els tumors benignes són els més freqüents, entre els quals destaca l’hemangioma capil·lar i el quist dermoide en la població infantil, i l’hemangioma cavernós en els adults.

Entre els tumors malignes, el més freqüent en infants és el rabdomiosarcoma i en adults, el limfoma, els carcinomes de la glàndula lacrimal i les metàstasis. 

 

El diagnòstic

 

Els estudis d’imatge (tomografia computada i ressonància magnètica nuclear) ens permeten localitzar amb exactitud el tumor, mesurar-ne les dimensions i conèixer-ne certes característiques biològiques. Aquesta informació, juntament amb l’edat en què es presenta i la velocitat de creixement, ens facilita una orientació diagnòstica sobre si són malignes o no.

El diagnòstic definitiu es fa després de la biòpsia d’una part o de tota la lesió.

 

El tractament habitual

 

El tractament principal, en la majoria dels casos, és extirpar-lo mitjançant cirurgia per evitar els danys que pugui ocasionar si creix dins de l’òrbita, en comprimir o desplaçar el globus ocular, i de la resta d’estructures.

Les tècniques actuals en cirurgia orbitària permeten l’extracció del tumor fent servir petites incisions en zones ocultes o poc visibles, fet que permet una recuperació postoperatòria més ràpida.

En el cas dels tumors malignes es tracten amb diferents combinacions de cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia. S’ha de tenir en compte que és necessari fer controls periòdics després del tractament.

En els casos asimptomàtics es pot fer només observació i monitorar-ne la velocitat de creixement.

 

La prevenció

 

Actualment no es coneixen pautes preventives que puguin disminuir el risc de presentar un tumor d’òrbita.

Per centres

General Hospital

On es troba

Serveis transversals

On es troba
     
Professionals relacionats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Dr. Juan
Lorente Guerrero
Recerca Biomèdica amb Cèl·lules Mare de Càncer
Cap de Servei
Otorinolaringologia
Dra. Inés Mª
de Torres Ramírez
Researcher
Recerca Biomèdica en Urologia
Researcher
Anatomia Patològica
Dr. Juan Antonio
Hueto Madrid
CIBBIM-Nanomedicina. Noves Tecnologies i Microcirurgia Craniofacial
Coordinador Mèdic
Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
Dr. Vicente
Peg Cámara
Researcher
Patologia Molecular Translacional
Researcher
Patologia Mamària
Dr. Jordi
Temprana Salvador
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Jessica
Camacho Soriano
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Stefania
Landolfi
Dra. Carmela
Iglesias Felip
Patologia Molecular Translacional
Metge
Anatomia Patològica
Dr. Fuat
Arikan Abelló
Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN)
Dr. Armando
Reques Llanos
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Irma
Ramos Oliver
Metge/ssa resident
Anatomia Patològica
Dra. Teresa
Macarulla Mercadé
Metge
Oncologia Mèdica
 
Notícies i activitats